Základní registry: konec běhání po úřadech, informace si předají samy

0

Aktualizace se provede pouze na jednom z nich a další úřady (a vybrané komerční subjekty – třeba banky nebo operátoři) se o změně údajů dozvědí právě prostřednictvím základních registrů. Centralizace osobních informací má i další výhodu: při jednání s úřady nebude třeba pokaždé validovat údaje, informace ze základních registrů budou brány jako směrodatné a správné.

Systém základních registrů se skládá z šesti hlavních databází, přičemž první tři určené pro shromažďování údajů o občanech, právnických osobách a katastru. Další tři registry jsou spíše režijní, starají se o komunikaci s informačními systémy úřadů a dalších organizací, které jsou na ně připojené.

Přehled všech základních registrů včetně charakteru informací, které shromažďují, naleznete na webových stránkách Správy základních registrů. Najdete tam rovněž do registrů zatím připojené agendy úřadů a různých organizací.

Informační systém základních registrů
Informační systém základních registrů, foto: SZRČR

Přístup k informacím, které o nich stát vede, by měli mít i samotní občané, a to buď prostřednictvím dotazu přes systém CzechPoint, nebo ve formě výpisu zaslaného do datové schránky. Zdali budou v budoucnu existovat i jiné možnosti práce s vlastními údaji (o webu si můžeme nechat jen zdát), zatím není jasné. Vyjádření Správy základních registrů se nám dosud nepodařilo získat.

Hlavně přiškrtit byrokratickou hydru

Teprve následující týdny ukážou, jak se nadějný krok k zefektivnění státní správy a přiškrcení byrokratické mašinérie projeví v praxi. Z textů na webu SRZ není výjimečně cítit typická úřednická samolibost, sama Správa dokonce otevřeně přiznává, že s časem bude systém nutné dolaďovat. Změny bychom měli pocítit už teď, registry jsou údajně naplněné daty. Nadšení akorát nebudou řidiči, jelikož do 9. července je kvůli převodu dat registr vozidel mimo provoz.

Pokud registry budou fungovat tak, jak je nám slibováno, můžeme se těšit na řádově hodiny, o které si zkrátíme pobyt na úřadech. V leckom může myšlenka centralizované databáze informací vzbuzovat obavy o vlastní soukromí. To jsou nicméně obavy, kterým se asi u projektu takového rozsahu a charakteru nejde vyhnout.

Alespoň ze strany SZR byl učiněn podstatný krok, který by měl do velké míry ochránit soukromí občanů. Už se totiž nadále nebude používat rodné číslo jako jediný identifikátor, nýbrž ho nahradí sada dílčích identifikátorů lišících se v závislosti na agendě. “Tyto identifikátory se budou pro jednotlivé agendy nebo skupiny agend lišit, a neumožní tak při znalosti jednoho identifikátoru vyhledávat údaje o fyzické osobě v agendě jiné,” píše Správa na svém webu.

Ani projektu základních registrů se v minulosti bohužel nevyhnul obvyklý neduh veřejných zakázek v Česku. Původní soutěž, ve které společnost Accenture vyhrála tendr na realizaci registru obyvatel, zrušil ÚOHS a vyhlásil soutěž novou. Zakázka byla nakonec přiklepnuta společnosti ICZ, která registr sice také vytvořila, ale o více jak sto milionů dráž. Tendr na soupisku obyvatel nebyl jedinou podezřelou zakázkou, podobně na tom byly i soutěže na ostatní registry. Zvláštní, jak odborníci z IT dokázali rok předem přesně odhadnout, kdo jednotlivé soutěže vyhraje…

 

V tuto chvíli můžeme jen doufat, že nás nadějný projekt základních registrů, byť s velmi podezřelým pozadím, nezklame. Už jen proto, že stejně nadějně kdysi vypadaly datové schránky.

Oživeno: Doteď bylo pomocí základních registrů provedeno více než 480 000 transakcí přes 40 AIS (agendové informační systémy) a bylo vydáno 800 výpisů údajů přes CzechPoint.

Ohodnoťte tento článek!