Zapojte mozek do distribuovaných výpočtů!

0

I vy můžete pomoci vědcům s hledáním léků na choroby sužující lidstvo. Přesněji řečeno těch, které mají původ v genetických defektech. Aby vědci těmto nemocem lépe porozuměli, srovnávají lidský genom s genomem zvířat, což je ovšem úloha s extrémními výpočetními nároky. Pořízení superpočítače nemusí být vždy nejlepším řešením. Tým bioinformatiků z McGillovy univerzity v kanadském Québecu přišel na to, že daleko efektivněji dokáže úlohu řešit člověk.

A díky hře jménem Phylo můžete výpočetní čas svého mozku věnovat vědě i vy. „Existují kalkulace, které lidský mozek umí provést efektivněji než jakýkoliv počítač, například rozpoznat lidskou tvář,“ říká doktor Jérôme Waldispuhl. Doktor Alain Denise z Université Paris-Sud 11 dodává: „Přesná genetická příčina většiny chorob není známa, ale díky hráčům Phylo by výzkum v této oblasti mohl být značně vylepšen.“


Vaším úkolem v Phylo je uspořádat řádky barevných čtverečků tak, aby v jednom sloupečku nad sebou byly pokud možno čtverečky stejné barvy a v sekvencích bylo co nejméně mezer. Čtverečky nabývají celkem čtyř barev a reprezentují čtyři možné nukleové báze vyskytující se v DNA/RNA. Každý řádek je pak úsek genetického kódu člověka či zvířete. Sekvence jsou předřazeny počítačem podle heuristického algoritmu a hráč má za úkol najít místa, kde tento algoritmus mohl selhat. Jelikož počítač vás nejvíce penalizuje za mezery v sekvenci, vítěznou strategií bývá často nahrnout všechny čtverečky na levou stranu, čímž hra poněkud ztrácí na atraktivitě. Třeba jsem ale jen měl smůlu na vybrané levely.

Vědci by rádi integrovali Phylo do Facebooku, kde by hra mohla k provádění výpočtů nalákat miliony momentálně nevytížených lidských mozků.

Zdroj: Bright Side of News

Ohodnoťte tento článek!