Zazálohujte si Mozillu, kompletně

0

Jelikož je celý program vytvořen formou průvodce, možná vás jeho první spuštění překvapí – vězte však, že jde opravdu o podobu aplikace nikoliv jen další krok instalace.

Download: Aplikaci MozBackup ke stažení najdete zde.

Zálohovat či obnovit

Přeskočíte-li první uvítací okno, najdete základní nabídku programu. V ní jsou dvě možnosti, které rozlišují, zdali chcete profil aplikace zálohovat, nebo jej naopak ze zálohy obnovit. V nabídce ve spodní části poté zvolte, kterého programu se bude záloha týkat. Klepněte na tlačítko Další.

Další strana průvodce nabízí výběr profilu, jehož nastavení chcete zálohovat. Pokud v aplikacích nemáte vytvořené profily, budete pravděpodobně zálohovat výchozí profil default. Po klepnutí na tlačítko Procházet ve spodní části obrazovky máte možnost zvolit umístění souboru se zálohou. Tím může být například druhý diskový oddíl s daty, nebo externí disk. Po klepnutí na Další ještě budete dotázání na zaheslování tohoto souboru.

Součásti zálohy

Následujícím krokem je výběr částí, které se do záložního souboru mají uložit. Zálohujete-li profil webového prohlížeče Firefox, pravděpodobně budete zaškrtávat Záložky a Uložená hesla, popřípadě Historii. Naopak u e-mailového klienta Thunderbird budou zálohovanými částmi především Kontakty a Elektronická pošta.

Zůstanete-li stále na stejné obrazovce průvodce, všimněte si tlačítka Neznámé soubory v pravém spodním rohu. Po klepnutí na něj máte možnost zařadit do zálohy i soubory doplňků webového prohlížeče a především jejich nastavení. Klepnutím na tlačítko Next spustíte samotný proces zálohy.

Obnova zálohy

Pokud jste konkrétní Mozilla aplikaci přeinstalovali a nyní chcete profil vrátit do původní podoby, spusťte MozBackup a v úvodní nabídce zvolte možnost Obnovit profil. Další kroky jsou naprosto totožné s předchozím postupem, samozřejmě s rozdílem že nevybíráte cílový soubor, kam bude záloha uložena, ale soubor zdrojový, ze kterého bude profil načten.

Kompatibilní aplikace

 • Firefox
 • Thunderbird
 • Sunbird
 • Flock
 • Postbox
 • SeaMonkey
 • Mozilla Suite
 • Spicebird
 • Songbird
 • Netscape
 • Wyzo
Ohodnoťte tento článek!