Zkontrolujte počítač opravdovým odborníkem

0

Nosnou myšlenkou programu HijackThis je, že ze všech probíhajících procesů, registrů apod. jsou zajímavé jen ty, které jsou nějakým způsobem nestandardní. Takové se vám po kontrole počítače vypíší v takzvaném „logu“ (záznamu). Jistě, sám fakt, že je kupříkladu nějaký proces nestandardní, ještě neznamená, že jde o škodlivý software. Jak ale poznat ty, které bezpečnostní riziko opravdu představují? Nezbývá než se poradit s odborníky, což HijackThis usnadňuje tím, že spolupracuje s celou řadou diskusních fór, kde se váš log dostane do rukou odborníků.

Stažení programu

Přejděte na webové stránky aplikace. Zde si stáhněte stabilní verzi programu (vlevo) ve formě instalátoru (volba Installer), nebo spouštěče, pokud nechcete nic instalovat (volba Executable). Pokud jste zvolili instalační balíček, po stažení jej spusťte a řiďte se pokyny průvodce instalací.

První spuštění programu

Ať už zvolíte kteroukoli možnost stažení programu, po jeho spuštění se vám zobrazí uvítací okno, které umožňuje ihned zadat programu úkol (např. kontrolu systému a uložení logu) nebo otevřít nabídku s nástroji k odstraňování škodlivého softwaru. Možnosti této nabídky ale nevyužívají potenciál programu a v praxi je proto moc nevyužijete. Zaškrtněte tedy možnost Do not show this window when I start HijackThis a klepněte na poslední tlačítko None of the above, just start the program.

Kontrola počítače

Hlavní okno programu je rozděleno na několik částí. Nyní nás bude zajímat levý panel Scan & fix stuff. Pro zahájení analýzy počítače klepněte na tlačítko Scan. Rozběhne se skenovací proces a hlavní panel vašeho okna se vyplní údaji o souborech a procesech, které jsou z různého důvodu nestandardní.

Detailní informace a vytvoření logu

Pokud vyberete některý řádek záznamu a klepnete na tlačítko Info on selected item, obdržíte detailnější informace včetně krátkého popisu důvodu, proč je daný proces či soubor nestandardní. Jak si můžete všimnout, původní tlačítko Scan se vám nyní změnilo na tlačítko Save log. Pokud chcete s logem dále pracovat, je dobré mít jej uložený v textovém souboru – klepněte tedy na zmíněné tlačítko Save log a zadejte název souboru a místo, kam se má uložit.

Vytvoření logu seznamu Po spuštění

Pokud chcete zkontrolovat i tzv. seznam Po spuštění, obraťte pozornost na pravou část okna – zde najdete tlačítko Config. Objeví se vám okno, ve kterém najeďte na čtvrtou kartu Misc Tools, kde navrchu najdete tlačítko Generate StartUpList log. Tento log se týká programů, které se spouštějí automaticky při startu Windows, což je vlastnost, které mnoho škodlivých kódů s oblibou využívá.

Analýza logu

Zhodnocení logu není jednoduchá záležitost a je lepší nechat ji na odborníky. Log vložte do formuláře na stránkách www.hijackthis.de/cz a prohlédněte si výsledky. Poté můžete začít pracovat na odstranění již odhalených problematických procesů a služeb.

Pokud se v analýze nevyznáte, klepněte v hlavním okně programu na tlačítko AnalyzeThis, čímž se dostanete na internetové stránky, kde si můžete v postranních nabídkách vybrat jedno z diskusních fór. Pokud si takové fórum vyberete, vložte na něj jako nové téma svůj log (nejlépe zkopírovaný z dříve vytvořeného textového souboru a s nadpisem „Please help analyze HijackThis log“). Zde vám jiní uživatelé často přímo poradí, kde je problém a jak jej vyřešit.

Tip: Pokud používáte operační systém Windows Vista nebo Windows 7, doporučuji program spustit jako administrátor, neboť tak neztratíte možnost editovat soubor HostPro spuštění programu jako správce klepněte na spouštěcí soubor programu pravým tlačítkem a z kontextové nabídky vyberte možnost Spustit jako správce (samozřejmě pouze pokud má váš uživatel práva správce).

Ohodnoťte tento článek!