Zlom: české knihy budou digitalizovány v rámci projektů NK ČR a Googlu

0

Národní digitální knihovna

Projekt Národní digitální knihovna (NDK) bude spravovat Národní knihovna ČR (NK ČR), která loni v červnu získala 300milionovou dotaci (250 mil. z EU, 50 mil. z ministerstva kultury). Do konce roku 2019 chce zdigitalizovat více než 50 milionů stran ve zhruba 300 000 svazcích, které byly napsány od 19. do 21. století. To se týká knih vydaných na našem území, napsaných v češtině nebo pojednávajících o Česku. Partnerem se stala Moravská zemská knihovna (MZK).

NDK bude fungovat minimálně do konce roku 2014, povinná udržitelnost projektu má trvat až do konce 2019. Ale organizátoři chtějí na NDP pracovat i poté. Cílem je zajistit bezpečné umístění národního bohatství a zpřístupnění dokumentů veřejnosti „v jednotném a uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou možné personalizace“. Na jednom místě budou zpřístupněny zdigitalizované dokumenty i placené online databáze knihovny.

Google Books

Národní knihovna se navíc zapojila do projektu Google Books a stala se dvanáctou evropskou knihovnou, jejíž archiv bude internetový gigant na vlastní pěst digitalizovat. V případě Česka půjde o staré tisky z odboru Historických a hudebních fondů NK ČR a Slovanské knihovny. Celkem 200 000 historických knih z 16. až 18. století, které už nepodléhají autorskému právu a je možné je zdarma zpřístupnit veřejnosti.

V prvním případě se dočkáme děl Erasma Rotterdamského, Jana Ámose Komenského, Tycha de Braha, Johana Kellera, Martina Luthera, Petra Chelčického, Václava Hájka z Libočan, Tadeáša Hájka z Hájku,  Marcuse Marciho z Kronlandu, Bohuslava Balbína, Roderiga Arriaga, Jana Blahoslava a dalších.

Slovanská knihovna má v archivech české knihy (např. Josefa Dobrovského), ale také ruskou, polskou a jihoslovanskou literaturu.

Google BooksGoogle Books indexuje přes 15 milionů knih

„Digitalizace historických sbírek Národní knihovny ČR je dalším významným kulturním projektem celoročního programu Google pro českou kulturu 2011 zaměřeného na uchování, zpřístupnění a šíření české kultury,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého Google.

O Google Books a jeho systému digitalizace jsme se už rozpovídali loni. Od té doby firma z Mountain View spustila i vlastní obchod s knihami eBookstore. V digitální knihovně Books se nyní nachází 15 milionů titulů, 12 milionů pochází z více než 40 partnerských knihoven z celého světa. Do projektu se zapojilo také přes 35 000 vydavatelů, autorů a nositelů autorských práv, od nichž pochází přes dva miliony knih.

Digitalizuje se už patnáct let

Národní knihovna začala s digitalizací rukopisů už v roce 1996, v roce 2000 se přidaly i noviny a web. NK ČR Už nyní zastřešuje tři projekty: Manuscriptorium (historické fondy), Kramerius (novodobé knihy a periodika) a WebArchiv (český web). Dosud ale chyběly peníze na opravdu rozsáhlou digitalizaci novodobých děl, kterou má zajistit právě projekt Národní digitální knihovna.

KrameriusSnad bude ono „jednotné a uživatelsky vlídné rozhraní“ lepší než vynucený externí doplněk pro formát DjVu, jako nyní používá Kramerius. Nechtějte, aby uživatelé instalovali další software navíc.

Zdroj: Národní knihovna (PDF)

Ohodnoťte tento článek!