Změna umístění ikon na hlavním panelu ve Windows 7

0

Ikony jsou na hlavním panelu standardně umístěny nalevo od tlačítka nabídky Start. Pokud je chcete posunout například doprostřed panelu, musíte si pomoci jednoduchým trikem, na který přišli uživatelé zahraničního diskusního fóra SevenForums.com.

Vytvořte novou prázdnou složku, například v uživatelské složce Dokumenty a libovolně ji pojmenujte. Následně klepněte pravým tlačítkem na hlavní panel a v místní nabídce pak klepnutím zrušte zatržení u položky Uzamknout hlavní panel.

Poté opakujte klepnutí pravým tlačítkem a v nabídce přejděte na Panely nástrojů | Nový panel nástrojů. Otevře se dialogové okno, ve kterém vyhledejte vytvořenou složku, označte ji a potvrďte klepnutím na Vybrat složku.

Na hlavním panelu se nyní objeví nová položka pojmenovaná podle příslušné složky. Klepněte na ni pravým tlačítkem a v nabídce zrušte zatržení u položky Zobrazit název.

Následně levým tlačítkem poklepejte na posuvník tohoto panelu, čímž ho umístíte zcela vlevo. Výsledek by měl vydat přibližně takto:

Nyní už budete moci levým tlačítkem uchopit posuvník panelu s ikonami a tažením ho posunout libovolně doprava. Až budete spokojení s umístěním, klepněte na volné místo hlavního panelu pravým tlačítkem a v nabídce pak na příkaz Uzamknout hlavní panel.

Čtěte také: Deaktivujte si oznamovací oblast na hlavním panelu, Jak na vlastní Jump List ve Windows 7

Ohodnoťte tento článek!