Značka a logo Air Mobile zaregistrovány. Bude se tak jmenovat čtvrtý operátor?

0

Hospodářské noviny píší, že Kellnerova společnost PPF si zaregistrovala značku Air Mobile. Mobilní divize firmy, která do aukce o volné kmitočty šla s názvem PPF Mobile Services, tak možná své operátorské aktivity soustředí pod značku podobnou jako Air Bank. Ta je také na Úřadu pro průmyslové vlastnictví vedena jako přihlašovatel/vlastník.

Air Mobile
Logo Air Mobile, foto: UPV.cz

ČTÚ už PPF Mobile Services připustil k aukci, čtvrtý mobilní operátor by mohl začít nabízet své služby už příští rok na Vánoce. Tedy pokud v aukci vůbec nějaké kmitočty uloví.

 

Registrace značky ještě nemusí znamenat, že se tak operátor skutečně bude jmenovat. Rozsah použití je totiž skutečně široký.

  • 9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; 
  • 35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, marketing, inzertní a reklamní agentura, mediální reklama, propagační, inzertní a reklamní služby prostřednictvím jakéhokoliv média, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, merchandising, franchising, maloobchod v kombinaci s výrobky ve tř. 9, činnost ekonomických a organizačních poradců, obchodní nebo podnikatelské informace, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní využití sítě Internet v oblasti vyhledávacích služeb v oblasti obchodu s reklamou a e-businessu, informační kancelář komerční, zprostředkovatelská, obstaravatelská a konzultační činnost v oblasti obchodu s výrobky ve tř. 9 a 16, automatizované zpracování dat, systematizace informací do databází, služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci, přenášení nebo systematizaci písemných, datových či elektronických sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů, vyhledávání dat v počítačových souborech pro třetí osoby, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky zařezenými do tř. 9, systematizace informací do počítačových databází; 
  • 36) pojištění, služby finanční, služby peněžní, služby nemovitostní, bankovní služby, finanční služby, investiční a finanční služby, shromažďování financí, financování, poskytování a zprostředkování půjček, upisovatelské služby, finanční investice a finanční řízení, informační a poradenské služby týkající se výše uvedeného, financování společností, finanční a investiční plánování, poradenské, konzultační, informační, asistenční, analyzační, hodnotící a zprostředkovatelské služby v oblasti pojištění, finančních a peněžních služeb, bankovnictví a nemovitostí zařazené do třídy 36; 
  • 38) spoje (komunikace), telekomunikační služby, služby poradenské, zprostředkovatelské, konzultační, informační v oblasti telekomunikací, služby telekomunikačního operátora, služby elektronických komunikací včetně provozování mobilní radiotelefonní sítě, veřejné mobilní telekomunikační a datové sítě, pronájem telekomunikačních okruhů, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, pronájem zařízení pro přenos informací a dat, telekomunikace, vedení sítí, zřizování a provozování veřejných, soukromých i účelových sítí, provozování datových a počítačových sítí, služby poskytované integrovanou digitální sítí, služby krátkých textových zpráv, služby hlasové schránky, služby spočívající v přímém propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, televizní a rozhlasové vysílání, poskytování balíčků obsahující i přístup k televiznímu vysílání, teletext a služby s ním spojené, výměna, získávání, přenos a šíření informací, dat a zpráv, elektronický přenos dokumentů, přenos informací, zprostředkování přenosu dat, elektronická pošta, počítačový přenos pošty a obrazu, komunikace a transakce v síti, tisková agentura, poskytovaní informací (informační kancelář), konzultační, zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti služeb elektronických komunikací, spojů a datových služeb, poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikačních zařízení, šíření elektronických časopisů, informací, elektronických periodik a knih v elektronické podobě prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo informační sítě, zejména Internetu, pomocí satelitů, služby připojení k mezinárodní síti Internet, služby na Internetu zahrnuté v této třídě, zejména přístup k síti Internet, včetně vysokorychlostního a přenos hlasové služby přes internetový protokol, informační služby na Internetu, včetně provozování elektronických nástěnek, diskusních skupin a fór, telekomunikační služby na Internetu, provozování internetového vyhledávače, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu, pronájem informačních a komunikačních míst, poskytování přístupu na on-line informační služby a databáze,n zejména zpřístupňování a uveřejňování informací prostřednictvím Internetu, např. webových stránek, služby internetového portálu, služby extranetu společnosti, poskytování informačního servisu prostřednictvím telefonu, mobilní telekomunikační sítě a Internetu, služby informační kanceláře patřící do tř. 38, přenos, poskytování nebo vyvolávání informací z počítačové databáze, komunikační služby prostřednictvím Internetu, vnějších sítí a vnitřních sítí a dalších elektronických prostředků, provozování informační a datové sítě, zabezpečení přístupu k Internetu a telekomunikační služby zaměřené na lokalizaci a sledování osob a objektů, sledování mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, zjišťování polohy mobilních telefonů pomocí satelitních signálů, poskytování bezdrátového aplikačního protokolu (WAP), včetně služeb využívajících zabezpečeného komunikačního kanálu, poskytování informací vztahujících se k telekomunikačním a komunikačním přístrojům a nástrojům nebo k jejich identifikaci, jednotné zpracování zpráv, hlasová pošta, videokonference, video telefonní služby, telekomunikační a komunikační databáze, jmenovitě umožnění spotřebitelům stahovat digitální obsah prostřednictvím sítě a serveru do osobní databáze, poskytování přístupu k telekomunikačním infrastrukturám jiným operátorům, poskytování.
Značka a logo Air Mobile zaregistrovány. Bude se tak jmenovat čtvrtý operátor?
Ohodnoťte tento článek!