Zopakujte si pravidla ve virtuální autoškole

0

Ačkoli je program placený, nabízí možnost vyzkoušení zdarma ve variantě postrádající některé pokročilé funkce. Přestože lze po spuštění plnou verzi okamžitě zakoupit tlačítkem Zakoupit, raději si program nejprve osahejte: klepněte na Spustit program, čímž aktivujete zkušební verzi.

Instalace a vytvoření žáka

Než začnete se samotným studiem (případně opakováním), musíte si v programu vytvořit svůj profil – přidat se jako žák, což umožní programu jednoduše spravovat vaše nastavení a studijní výsledky. Klepněte na ikonu úplně vlevo nahoře v okně programu a zvolte Zapsat nového žáka autoškoly. Vyplňte Jméno a příjmení a zaškrtněte minimálně jedno Řidičské oprávnění skupiny, jež máte zájem studovat. Ostatní údaje jsou volitelné a slouží spíše při použití programu v opravdových autoškolách s desítkami studentů.

Download: Aplikaci Autoškola Professional stahujte zde.

Pokud svůj počítač sdílíte, můžete svůj profil ochránit zadáním hesla do Zadejte heslo pro vstup. Klepněte na OK, čímž se dostanete k osobním nastavením programu. Tato nastavení závisí pouze na vašem vkusu a upravte je tedy, jak sami uznáte za vhodné. V případě, že se s nastaveními nechcete zdržovat, ignorujte je klepnutím na Uložit toto nastavení.

Procvičování otázek

Po vytvoření profilu lze začít se samotným studiem. Klepněte na modrou šipku v hlavním okně programu a z rozbalovací nabídky vyberte svůj profil. Pro začátek bude nejvhodnější, když si projdete otázky v databázi i s vyznačenými odpověďmi. Označte Režim prohlížení otázek a v poli Rozsah výuky otázek (pokud je jeho obsah skryt, klepněte na symbol znaménka plus) označte témata, jež si přejete procházet a klepněte na Spustit. Nyní můžete procházet otázky v databázi (mezi otázkami se pohybujte tlačítky Další nebo Zpět).

Pokud klepnete na Přidat do seznamu, bude otázka zařazena do vaší osobní databáze. Pomocí této funkce lze vytvořit seznam otázek, s nimiž máte největší problémy a které je proto ještě třeba procvičit. Až si projdete všechny potřebné otázky, klepněte na Ukončit právě probíhající režim, čímž se vrátíte zpět do hlavního okna.

Před spuštěním samotného testu je však vhodné si otázky také procvičit. Označte Režim procvičování otázek, opět zvolte požadovaný Rozsah výuky otázek a klepněte na Spustit. V tomto režimu nejsou vyznačeny správné odpovědi. Klepněte tedy na jednu se tří nabízených možností a následně na Další. Program vám oznámí, zdali jste odpověděli správně nebo špatně a opětovným klepnutím na Další přejdete na následující otázku.

Stejně jednoduše procvičíte i otázky z vašeho osobního seznamu. V hlavním okně rozbalte Ostatní režimy programu, zvolte Prohlížení\Procvičování otázek z mého seznamu a klepněte na Spustit. Práce se nijak neliší od předchozích režimů. 

Simulace testu

Posledním módem je simulace testu. V hlavním okně proto označte Simulátor testu z dopravních předpisů nebo Simulátor testu z profesní způsobilosti a klepněte na Spustit | Spustit test. Tento režim se velmi podobá procvičování, kdy odpovídáte na předložené dotazy, ovšem tentokrát bez zobrazení správné odpovědi. Navíc jste omezeni časovým limitem. Pomocí tlačítek Další a Zpět projděte všechny otázky a označte správné odpovědi. Jakmile test skončí, klepněte na Zobrazit výsledky, čímž získáte přehled o úspěšnosti zodpovězených otázek.

Kromě základního zobrazení jsou k dispozici také podrobné Protokoly provedených testů. V nich najdete mimo jiné výsledky z minulých testů, popřípadě zobrazení ve formě grafu (po klepnutí na Grafická statistika provedených testů). V případě grafického znázornění můžete zobrazit buď Provedené testy, kdy je každý test reprezentován samostatným sloupcem, nebo Úspěšnost ve výuce, kde získáte přehled rychlosti svého studia v závislosti na čase.

Co nabízí plná verze?

Za asi 250 Kč lze zakoupit plnou verzi programu, která je zcela bez omezení. Získáte více nastavení při procvičování a testování, možnost zkoušet pouze problémové otázky, přístup do archivu důležitých zákonů a technických otázek včetně vyhledávání, animace dopravních situací a další výhody.

Ohodnoťte tento článek!