Zrychlení (nebo vypnutí) funkce Aero Peek ve Windows 7

0

Výchozí hodnota časové prodlevy mezi umístěním kurzoru na tlačítko Zobrazit plochu v pravém dolním rohu a samotným zprůhledněním oken je půl sekundy. To bezpochyby není nijak zvlášť dlouhá doba, určitě se však najdou ti z vás, kteří by ji ještě více zkrátili. V takovém případě stačí drobný zásah do registru.

Nástroj Editor registru spustíte tak, že stisknete Win+R, do políčka zadáte řetězec regedit a klepnete na tlačítko OK. Následně přejděte do větve:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Vytvořte novou hodnotu tak, že klepnete pravým tlačítkem na volnou plochu v pravé části okna, zvolíte položku Nový a v nabídce pak klepnete na položku Hodnota DWORD (32bitová). Pojmenujte ji DesktopLivePreviewHoverTime. Pokud se již v pravé části nachází, nemusíte ji vytvářet.

Poté na tuto položku klepněte pravým tlačítkem, zvolte Změnit a podle uvážení zadejte číselnou hodnotu (v milisekundách doba prodlevy) do pole Údaj hodnoty. Již bylo zmíněno, že výchozí doba je půl sekundy, tedy 500 milisekund. Můžete tedy nastavit více nebo méně. Nezpomeňte také přepnout přepínač na položku Desítková.

Poté vše potvrďte tlačítkem OK a zavřete Editor Registru. Nyní restartujte počítač, abyste změnu aktivovali.

Pokud chcete funkci Aero Peek vypnout úplně, je to také možné. Klepněte pravým tlačítkem na hlavní panel a z nabídky zvolte Vlastnosti. Přejděte na záložku Hlavní panel a v dolní části zrušte zatržení u položky K náhledu plochy použít funkci Náhled Aero. Poté klepněte na tlačítko OK.

Ohodnoťte tento článek!