Hlavní navigace

Ondráčkův návrh zákona proti koncesionářským poplatkům vláda odmítla

3. 11. 2020

Sdílet

Zdroj: ČTK
Vláda odmítla návrh komunistického poslance Zdeňka Ondráčka. Podle jím předložené novely zákonu o rozhlasových a televizních poplatcích by bylo možné odmítnout platit koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi.

Podle návrhu by stačilo čestné prohlášení, že se na stanice České televize nikdo z rodiny nedívá. Vláda na své včerejší schůzi návrh projedlana a zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlasné stanovisko, a to z následujících důvodů: (redakčně kráceno)

Došlo by k nezanedbatelnému snížení finančních prostředků určených na plnění úkolů veřejné služby včetně těch, jež jsou pro Českou televizi nerentabilní. Předkladatel návrhu zákona neuvádí ani odhad částky, o níž by se příjmy veřejnoprávních vysílatelů snížily, ani informaci, jaký možný dopad by takové snížení mohlo mít na plnění úkolů veřejné služby v rozhlasovém a televizním vysílání. Vyjádření předkladatele v důvodové zprávě, že „provozovatelé se s výpadkem příjmů vyrovnají v rámci efektivity svého hospodaření“, je přinejmenším zavádějící.

Původní článek: Komunista Ondráček přišel se zákonem, podle kterého by domácnosti nemusely platit koncesionářské poplatky České televizi

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích ve své současné podobě stanoví, že placení poplatku je vázáno na vlastnictví, držbu nebo užívání zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání, je-li šířeno stanoveným způsobem. Relevantní pro vznik poplatkové povinnosti proto není skutečné využití přijímače ke sledování televizního nebo rozhlasového vysílání, ale již samotná možnost takové vysílání přijímat.

CT3 Česká televize ilustrační obrázek

Právo volby, o kterém předkladatel hovoří v důvodové zprávě, spočívá podle stávající úpravy v právu rozhodnout se vysílání žádným způsobem nepřijímat, a nikoli pouze nesledovat jej. Stávající koncepce tedy vychází z premisy, že nikdo nemá doma televizní nebo rozhlasový přijímač proto, aby jej pak vůbec nepoužíval. To, za jakým konkrétním účelem jej používá, co na něm sleduje, přitom není předmětné, neboť je to jen velmi obtížně zjistitelné. Navrhované pravidlo by zároveň bylo velmi snadno zneužitelné a nelze proto souhlasit ani s nepodloženým očekáváním předkladatele, že by se jednalo pouze o jednotky domácností.

Poplatky jsou stejně vysoké už 12 let

Celý text vládního zdůvodnění si můžete přečíst zde na webu vlády.

Koncesionářské poplatky jsou hlavním zdrojem příjmů České televize. Platí je domácnosti i podnikatelé. Jeho výše je 135 Kč za televizor a 45 Kč za rozhlasový přijímač, přičemž tyto částky se nezměnily od roku 2008. Vláda k návrhu přidala negativní stanovisko, ale ten i tak nyní půjde do sněmovny. Je však velmi pravděpodobné, že bude většinou hlasů zamítnut.

KL hlasovani

Souhlasíte s návrhem zákona komunisty Ondráčka o koncesionářských poplatcích?

ČT loni vybrala téměř 5,7 miliardy korun. Od poplatků jsou v současné době osvobozeny:

  • osoby postižené oboustranou hluchotou či slepotou
  • osoby s nízkým příjmem do 2,15 násobku životního minima
  • školská zařízení
  • osoby, které podaly čestné prohlášení o nevlastnění televizního a rozhlasového přijímače

zdroj: vlada.cz

Byl pro vás článek přínosný?