Hlavní navigace

Operátoři už se cukají. Píšou premiérovi, aby prospotřebitelskou novelu neuspěchal

Sdílet

Zdroj: Redakce

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) sdružující O2, T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom poslala otevřený dopis premiéru Sobotkovi, aby na novelu zákona o elektronických komunikacích tolik netlačil.

Sobotka, který momentálně řídí i ministerstvo průmyslu a obchodu (navrhovatel novely), na pátek svolal schůzku parlamentních stran, aby se dohodly na předložení novely do sněmovny ve zrychleném řízení. Přijetí by se tím uspíšilo, protože by se vynechala připomínkovací fáze na výborech.

Proti tomu se ale APMS ohrazuje. Původní novela ZoEK vznikla kvůli televiznímu vysílání (přechodu na DVB-T2). Ta připomínkovým řízením prošla. Zbytek však ne. Bývalý ministr Mládek dokument před dvěma týdny doplnil o další paragrafy, které urychlují přenos mobilních čísel na 10 dní, dovolují klientům ukončit libovolně změněnou smlouvu bez sankcí a umožňují ČTÚ ukládat vyšší pokuty. A zakazují podpultové ceny. To ale Sobotka chce ještě vyškrtnout. Novela by tak ztížila postavení operátorů a naopak zvýšila pozici úřadu a spotřebitelů.

APMS si dle svých slov přeje zdravé konkurenční prostředí. Ale takové prý může fungovat, „jen pokud stát vytvoří taková pravidla hry, která jsou dlouhodobě konzistentní, předvídatelná a vznikají v rámci standardních mechanismů naší politické kultury“. Asociace proto žádá, aby si premiér zrychlené řízení rozmyslel a dal prostor pro připomínky.

Otevřený dopis premiérovi ČR

Původní znění bez redakčních úprav.

Vážený pane předsedo vlády,

vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracíme se na Vás v souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „návrh zákona o elektronických komunikacích“), který předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jako zástupci dotčeného sektoru máme eminentní zájem na tom, aby v České republice v oblasti elektronických komunikací existovalo zdravé konkurenční prostředí. Dle našeho názoru může takové prostředí existovat jen tehdy, pokud stát vytvoří taková pravidla hry, která jsou dlouhodobě konzistentní, předvídatelná a vznikají v rámci standardních mechanismů naší politické kultury.

Podle důvodové zprávy má být účelem návrhu zákona o elektronických komunikacích zajištění a implementace procesu přechodu na standard DVB-T2 jako klíčové části realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 648, které předpokládá aktualizaci platného právního rámce a s tím související novelizaci dotčených právních předpisů.

Nad rámec technické povahy celého navrhovaného právního předpisu se navíc doplňuje úprava ve věci posílení ochrany spotřebitele v oblasti elektronických komunikací, která zasahuje do smluvních vztahů mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací a spotřebiteli a která současně významným způsobem mění výše pokut udělovaných regulátorem, tedy v tomto případě Českým telekomunikačním úřadem.

Návrh zákona o elektronických komunikacích prošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením, kde byly připomínky všech stran odborně prodiskutovány a vypořádány. Následně byla do návrhu na poslední chvíli zapracována ustanovení, která nebyla jakkoliv projednána v rámci mezirezortního připomínkového řízení a ani nebyla diskutována s odbornou veřejností. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mohou mít zásadní dopad jak na odvětví elektronických komunikací, tak na samotné spotřebitele, je podle našeho názoru rovněž závažným pochybením chybějící relevantní a důkladné odůvodnění včetně analýzy dopadu navrhovaných úprav (RIA).

Cítíme potřebu Vám sdělit, že ad-hoc úpravy zákona, které neprošly standardním mechanismem připomínkových řízení, jdou proti ambici vytvářet dlouhodobě konzistentní a předvídatelná pravidla hry. Považujeme také za velmi nestandardní, aby formulace návrhu zákona byly namísto odborných diskuzí upravovány v přímém přenosu médií, jak jsme toho byli v posledních dnech svědky. Je pro nás zároveň zarážející, že neprojednané návrhy změn zákona mají být navíc schvalovány ve zkráceném řízení podle par. 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez možnosti jejich projednání na půdě příslušných výborů.

MMF23

Rádi bychom Vám, nabídli odbornou diskusní platformu, v rámci které, by bylo možné jednotlivé body návrhu diskutovat věcně. Jsme přesvědčeni, že náš zájem je stejný. Je to především zdravé a předvídatelné konkurenční prostředí, které českým spotřebitelům přinese kvalitní a dostupné služby, zajistí investice do odvětví a vytvoří nová pracovní místa.

Proto si Vám dovolujeme navrhnout, aby v rámci projednávání zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl vytvořen časový prostor pro jednání o výše zmíněné problematice v třech čteních zákona, jak je to standardní u drtivé většiny zákonů. V této souvislosti je jistě možné nalézt i politickou shodu na případném zkrácení časové lhůty při projednávání návrhu zákona mezi prvním a druhým čtením, což by celkově mohlo zkrátit lhůtu projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Byl pro vás článek přínosný?