Hlavní navigace

Vodafone obešel zákon a zákazníkům prodlužoval smlouvy. Narazil u ČTÚ

14. 2. 2019

Sdílet


Druhého září 2017 vstoupila v platnost novela zákona a elektronických komunikacích. Tzv. „bič na operátory“ měl vrátit více moci do rukou spotřebitelů a Českého telekomunikačnímu úřadu zase umožnil udělovat vyšší pokuty.

Novela mj. změnila způsob automatického prodlužování smluv na dobu určitou. Do té doby měli navrch operátoři. Smlouva se vždy prodloužila, pokud klient v přesně stanoveném čase explicitně nepožádal o ukončení nebo převedení na smlouvu na dobu neurčitou. Nově se proces obrátil. Operátor bude muset sám požádat o automatické prodloužení (nejdříve tři měsíce před a nejpozději měsíc před uplynutím účinnosti) a klient s tím bude muset souhlasit. Pokud odmítne, operátor musí smlouvu převést na dobu neurčitou.

TIP: T-Mobile chtěl oškubat zákazníky a vyhrožoval exekucemi

Úřad v nové monitorovací zprávě popisuje, že si zákazníci stěžovali na chování Vodafonu. Ten si totiž souhlas s automatickým prodlužováním vynutil již při podepisování smlouvy a ve stanovené době klienty pouze upozornil, že se blíží konec závazku. Možnost závazek ukončit jim ale nedal a automaticky jej prodloužil. Podle ČTÚ je to špatně, protože smyslem zákona bylo nechat spotřebitele rozhodnout o prodloužení těsně před koncem závazku.

I s ohledem na důvodovou zprávu k novele zákona, která informační povinnost operátora zavedla, ČTÚ zastává a v praxi aplikuje právní názor, že úmyslem zákonodárce bylo upravit proces autoprolongace smlouvy tak, aby souhlas spotřebitele s prodloužením smlouvy byl poskytovatelem získán bezprostředně před tím, než k prodloužení dojde. Praxe Vodafone je tak ve zřejmém rozporu se smyslem a účelem této novely zákona,“ uvádí ČTÚ.

MM_AI

Úřad tedy upozorňuje klienty Vodafonu, že pokud byli po 2. 9. 2017 Vodafonem informování o konci závazku, ale nebyla jim nabídnuta možnost odmítnout, z právního hlediska je jejich smlouva uzavřena na dobu neurčitou. A takovou mohou ukončit kdykoliv, aniž by jim za to operátor udělil pokutu. Pokud Vodafone bude sankce požadovat, spotřebitelé mají vyúčtování reklamovat u ČTÚ.

Byl pro vás článek přínosný?