Hlavní navigace

Ladíme napovídání v adresním řádku v Průzkumníku

22. 12. 2011

Sdílet

Zdroj: Redakce

Adresní řádek určitě nepoužívá běžně každý, což ale ještě neznamená, že se na jeho chování nemůže průběžně pracovat. Každý, kdo s ním přijde do styku, to nakonec ocení. Jedna z oblíbených funkcí každého textového pole s podobným účelem je napovídání. Našeptávání, chce-li. Vyhledávací políčka v prohlížečích nám běžně během psaní navrhují nejčastěji zadávané pojmy. Adresní řádky v internetových prohlížečích nás zásobují položkami z historie, někdy nám napovídají otevřené stránky, abychom se na ně mohli snadno přepnout.

Průzkumník Windows sice nemá nic tak sofistikovaného jako Firefox nebo Chrome, přesto jeho řádek nelze označit za neschopný odpad. Při psaní navrhuje pravděpodobná cílová umístění. Bere je z také z historie. Jakmile jednou ručně specifikujete nějakou lokaci, bude se vám navždy ve výběru ukazovat, ať se vám to líbí nebo ne.

Jak zakázat napovídání dříve zadaných lokací

Uložených lokací se ale můžete zbavit. Pakliže zadáte nějaké cílové umístění do adresního řádku a přejdete, uloží se do registru. Všechny lokace navštívené přes adresní řádek se při napovídání běžně ukazují, z podstaty věci ale není takový problém je odstranit. Budete k tomu přirozeně potřebovat Editoru registru.

Vyvoláte jej například stisknutím kláves Win+R, do dialogu Spustit napište regedit.

V Editoru se navigujte sem: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TypedPaths

Vždy zde uvidíte výchozí hodnotu, té si nevšímejte, zajímají nás pouze položky s url v názvu. Tato písmena doprovází číselné označení. Url hodnot byste měli vidět tolik, kolik různých cílových umístění jste prostřednictvím adresního řádku navštívili.

V kolonce data vidíte, kam odkazují, takže si je nemůžete poplést. Hodnoty, které už nepotřebujete, smažte.

Jak asi víte, adresní řádek nereaguje jen na pevně dané lokace. Můžete do něj zadávat relativní adresy, otevře vám dokonce speciální typy složek a umístění jako Počítač nebo Ovládací panely. První jmenovanou položku vám otevře příkaz počítač (alespoň v české verzi Windows), zatímco ve druhé lze zadat ovládací panely nebo třeba control panel. Jak vidíte, k výsledku se doberete různými cestami.

Pokud z registru smažete podobné odkazy na speciální složky, mohou se vám v napovídání logicky tak jako tak objevovat i nadále.

Jak zakázat napovídání úplně

Nekompromisním řešením je pak vypnout našeptávání v adresním řádku se vším všudy. Editor registru si tedy nechte otevřený, případně jej znovu spusťte, bez jeho pomoci se totiž neobejdete.

Tentokrát se proklikejte sem: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Klepněte na položku Explorer pravým tlačítkem myši a v kontextové nabídce zvolte Nový → Klíč. Pojmenujte ho AutoComplete.

Obsahem klíče by měla být na počátku jediná výchozí hodnota. S tou si nevystačíme, potřebujeme si proto vytvořit další, takže klepněte někde do prostoru a v kontextové nabídce vyberte Nový → Řetězová hodnota.

Tu pro změnu pojmenujte jako AutoSuggest. Klepnutím na ni posléze vyvolejte kontextovou nabídku a zvolte Změnit.

Do textového políčka Údaj hodnoty zadejte no a potvrďte.

Tímto jste kompletně vypnuli napovídání v adresním řádku. Jak můžete vidět na následujícím obrázku, Windows už skutečně nenašeptávají ani písmenko.

KL24

Kdybyste v budoucnu zase chtěli našeptávání zprovoznit, z registru smažte klíč AutoComplete. Popisované změny platí pouze pro přihlášeného uživatele, zbývající profily v počítači nebudou těmito zásahy ovlivněny. Restart počítače není nutný, zásahy do registru se projeví okamžitě.

Byl pro vás článek přínosný?