Hlavní navigace

10 tipů pro rychlejší Windows XP

1. 2. 2010

Sdílet

Zdroj: Redakce

1. Automatické přihlašování do systému

Pokud jste si nastavili ochranu počítače heslem, musíte při jeho spouštění heslo pokaždé zadávat. Podobné zdržení vás čeká i v případě, kdy máte na rodinném počítači vytvořeno několik uživatelských účtů a vybíráte, kdo se zrovna přihlašuje. Nemáte-li strach z bezpečnostních rizik, nastavte si automatické přihlašování vybraného uživatele.

Klepněte na tlačítko Start a funkci Spustit. Zadejte příkaz control userpasswords2, který zobrazí dialog Uživatelské účty. Vypněte zde volbu nazvanou Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo. Klepněte na tlačítko Použít a zadejte jméno a heslo uživatele, který bude po příštím restartu počítače automaticky přihlášen. Nyní můžete automatické přihlášení vyzkoušet.

2. Úprava programů po spuštění

Doba, která uplyne mezi zapnutím počítače a jeho připraveností k práci, je přímo úměrná tomu, kolik aplikací automaticky startuje zároveň s operačním systémem. Rozmyslete si, zda skutečně potřebujete různé doplňky multimediálních přehrávačů nebo prográmky zobrazující na ploše aktuální čas a počasí. Všechno toto lze spustit i ručně a nejde o věci, které potřebujete neustále.

Nejprve vyhledejte, zda jde automatické spouštění zrušit přímo v těchto programech. Spusťte jejich hlavní okno a nastavení, případně použijte pravé tlačítko myši na ikonce v oznamovací oblasti vedle hodin a hledejte funkci pro potlačení automatického startu. Nenajdete-li ji, pak otevřete nabídku Start a funkci Spustit. Zadejte příkaz msconfig a v novém okně se přepněte na kartu Po spuštění. Zde nepotřebné programy odškrtnutím vypněte. Nastavení potvrďte klepnutím na OK a restartujte počítač.

3. Zrušte spořič s heslem

Zbytečným a v podstatě nijak zvlášť zabezpečujícím nastavením je ochrana počítače heslem při spuštěném spořiči obrazovky. Ten vám naskočí po nějaké době nečinnosti, a pokud chcete poté ihned pokračovat v práci, často musíte zadat svoje heslo. Pokud tuto vlastnost systému nepoužíváte jako jednoduché zabezpečení počítače před zvědavými zraky kolegů a příbuzných, pak ji vypněte. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte Vlastnosti. Přepněte se na kartu Spořič obrazovky, vypněte volbu Při obnovení chránit heslem a potvrďte OK.

4. Klepnutí místo dvojkliku

Oblíbeným ulehčením zejména pro starší uživatele počítače je spouštění veškerých zástupců na ploše a otevírání složek v Průzkumníkovi jediným klepnutím místo poklepání (dvojklik). Problémy s poklepáním lze řešit tak, že na zástupce klepnete jednou a poté stisknete klávesu Enter, ovšem je tu také možnost dvojklik zcela eliminovat. Zástupce pak budete spouštět jedním klepnutím a označovat tak, že nad nimi prostě chvíli necháte myš bez pohybu. Otevřete si Start | Ovládací panely, kde otevřete ovládací panel Možnosti složky. Na kartě Obecné zvolte nastavení Otevřít položku klepnutím (vybrat ukázáním). Nastavení potvrďte tlačítkem OK a poté jej můžete ihned vyzkoušet.

5. Pravidelné aktualizace

Bezproblémovou práci s Windows XP, ale i s novějšími verzemi, zajistíte mimo jiné i pravidelnými aktualizacemi systému. Společnost Microsoft zveřejňuje každé druhé úterý v měsíci sadu nových aktualizací pro své produkty. Pomocí systému Windows Update je možné je stahovat a instalovat automaticky. Ujistěte se, že máte aktualizace takto nastaveny. Klepněte na tlačítko Start, zobrazte Ovládací panely a spusťte Centrum zabezpečení. Automatické aktualizace by měly být zapnuty. Pokud nejsou, pak je jedním klepnutím na informaci o stavu aktivujte.

6. Úprava vizuálních efektů

Přestože Windows XP neobsahují tolik vizuálních efektů jako novější verze Windows, můžete vypnutím některých pro oko líbivých vlastností ušetřit pár procent výkonu. Následující úprava však bude mít význam jen na starších a méně výkonných počítačích, na novějších strojích výkonový rozdíl nepoznáte. Pravým tlačítkem myši klepněte na zástupce Tento počítač a vyberte možnost Vlastnosti, nebo stiskněte klávesovou zkratku Win+Break. Na kartě Upřesnit pak v sekci Výkon klepněte na tlačítko Nastavení. Přepněte se na záložku Vizuální efekty, kde vypněte animaci oken, postupné zhasínání a vysouvání nabídek a vizuální styly pro okna. Po potvrzení tlačítkem OK si všimněte, že vzhled systému bude mírně ochuzen.

7. Oprava chyb na disku

Zaseknutý počítač, náhlé vypnutí při výpadku elektrické energie a podobné nestandardní situace mohou způsobit, že dojde k problémům v souborovém systému, který se stará o bezchybné uložení všech vašich dat v počítači. V lepším případě se stroj jen zpomalí, v horším bude docházet k problémům při čtení a ukládání souborů. Zkontrolujte proto, že je disk v pořádku a případně souborový systém rovnou opravte.

Zavolejte funkci Start | Tento počítač. Pravým tlačítkem myši na zástupci místního disku zobrazte kontextovou nabídku a klepněte na položku Vlastnosti. Přepněte se na kartu Nástroje a klepněte na tlačítko Zkontrolovat. Zobrazí se upřesňující okno, ve kterém zapněte automatickou opravu chyb a vyhledání chybných sektorů. Poté kontrolu nastartujte tlačítkem Spustit. Pokud systém zahlásí informaci o zamčené jednotce a možnosti otestovat disk při příštím spuštění, učiňte tak.

8. Rychlejší spuštění Průzkumníka

Souborový správce Windows občas startuje poněkud pomalu a před zobrazením jeho okna vidíte několik sekund animovaný ukazatel. Na vině je vyhledávání složek a tiskáren v místní síti. Zobrazte si Průzkumníka klávesovou zkratkou Win+E a z nabídky Nástroje vyberte Možnosti složky. Na kartě Zobrazení vypněte volbu Automaticky vyhledat síťové složky a tiskárny, nastavení pak potvrďte tlačítkem OK.

9. Využívejte režim spánku

Windows XP nabízí kromě běžného vypnutí i režim spánku a úsporný režim. Úsporný režim převede počítač do režimu nízké spotřeby, kdy se počítač tváří jako vypnutý, ale rozpracovaná data jsou stále v paměti, díky čemuž počítač odebírá méně elektrického proudu. Jeho opětovné spuštění je pak velmi rychlé a nemusíte čekat na startování operačního systému a aplikací. Připodobněte si to probuzení po spořiči obrazovky.

Režim spánku funguje podobně, aktuální stav počítače je však uložen na disk a počítač je vypnut. Po jeho spuštění jsou data velmi rychle načtena zpět do paměti a objeví se přihlašovací obrazovka. Opět nečekáte na start systému. Otevřete si Start | Ovládací panely a zobrazte Možnosti napájení. Přepněte se na záložku Režim spánku, kde jej příslušnou volbou zapněte. Při vypínání počítače stiskněte na klávesnici Shift. Namísto Úsporného režimu se vám zobrazí tlačítko pro Režim spánku.

10. Jak na rychlejší vypnutí systému

Windows XP občas zbytečně dlouho čeká, než se nereagující aplikace při vypínání systému ukončí. Tuto prodlevu můžete zkrátit tím, že si pomocí nabídky Start | Spustit otevřete Editor registru (příkaz regedit). Přejděte do větve HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control, kde najděte klíč WaitToKillServiceTimeout. Poklepáním změňte jeho hodnotu na 5000 milisekund (čili 5 sekund). Pozor, příliš nízká hodnota by způsobila, že systém by při ukončování vypnul i správně reagující programy a mohlo by u nich dojít ke ztrátě dat. Tato úprava je navíc určena jen zkušenějším uživatelům, nejste-li si proto jisti, raději tuto úpravu vynechejte. 

Tento článek vyšel v čísle 17/2009 časopisu Nejlepší PC rady + návody.