Hlavní navigace

Babiš, Piráti a TOP 09: Kdo chce jak zkrotit mobilní operátory?

18. 3. 2019

Sdílet


Poslanecká sněmovna má na stole hned tři návrhy zákona o elektronických komunikacích, jejichž společným znakem je dále oslabit pozici operátorů ve vztahu k zákazníkům a zlepšit konkurenci na trhu. Vládní návrh podal premiér Andrej Babiš, další připravili Piráti a Top 09.

Všichni chtějí změnit systém úvazků tak, aby spotřebitelé mohli snadno a rychle odejít od stávajícího operátora k novému. Lepší portabilita na operátory vyvine tlak, který byl měl přispět k nižším cenám služeb. Tedy teoreticky.

TIP: Babiš se sešel s operátory. Do týdne mu řeknou, co a jak

Pro plné pochopení si shrneme, jak zákon funguje v současnosti.

MMF24

 • Uzavřete-li s operátorem smlouvu na dobu určitou a rozhodnete-li se ji sami předčasně ukončit, operátor vám může naúčtovat pokutu do výše až 20 % zbývajícího paušálu.
 • Pokud operátor v průběhu úvazku změní podmínky/ceny služby, můžete smlouvu kdykoliv zrušit bez pokuty.
 • Nejdříve tři měsíce a nejpozději měsíc před koncem úvazku vás operátor musí informovat, že o blížícím se konci smlouvy a možnostech prodloužení. Sám od sebe nesmí úvazek automaticky prodloužit, bez vaše výslovného souhlasu tak smlouva bude převedena na dobu neurčitou.
 • Úvazek při prvotním uzavření smlouvy nesmí být delší než 24 měsíců, operátoři jsou ale povinni na vyžádání nabídnout i kratší úvazky.
 • Pokud chcete změnit operátora a přenášíte číslo jinam, celý převod včetně zániku původní smlouvy musí proběhnout do 10 dní.
 • Při běžném ukončení smlouvy na dobu určitou i neurčitou je výpovědní doba nanejvýš 30 dnů.

Co navrhuje Babiš?

 • Zavedení „one-stop shopu“. Při změně operátora a přenosu čísla budeme komunikovat pouze s novým operátorem, ten sám vyřídí administraci s vaším původním.
 • Pokud již smlouva na dobu trvala alespoň tři měsíce, budeme ji moci předčasně ukončit bez pokuty. Pokud byla kratší, pokuta může činit maximálně 5 % zbývajících plateb.
 • Přenos čísla včetně zrušení původní smlouvy se zkrátí z 10 na 2 dny.
 • Zákon bude stejnými prostředky chránit nejen spotřebitele, ale také mikropodniky. Tedy podnikající fyzické osoby a podniky (právnické osoby) s méně
  než 10 zaměstnanci a obratem do 2 milionů eur.

Co navrhují Piráti?

 • Pokuta za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou bude maximálně 5 % (místo 20 %) zbývajících plateb.

Co navrhuje Top 09?

 • Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 7 dní, místo 30 dní.

Kdo s koho

Nejpřísnější bič na operátory plete vládní návrh Babiše. Efektivně totiž zničí úvazky a umožní rychleji přejít ke konkurenci. Piráti by také chtěli zkrátit dobu přenosu čísla z 10 na 2 dny, v jejich návrhu ale takový bod chybí. TOP 09 je ve svých plánech nejskromnější, poslankyně Helena Langšádlová ale říká, že strana podporuje i návrhy Pirátů a Babiše.

 • Návrh Pirátů byl jako sněmovní tisk 417 zaslán vládě 4. března k vyjádření stanoviska.
 • Vládní návrh jako sněmovní tisk 420 byl předám poslancům 1. března. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. března. Podvýbor pro ICT o něm bude jednat 19. března.
 • Návrh TOP 09 byl jako sněmovní tisk 421 zaslán vládě 12. března k vyjádření stanoviska.

Byl pro vás článek přínosný?