Hlavní navigace

Google SketchUp: 3D modelář zdarma (návod)

19. 4. 2009

Sdílet

Zdroj: Redakce

Google SketchUp je zadarmo, takže si můžete program na návrh interiéru stáhnout z internetu a ihned začít používat. Drobnou nevýhodou je absence českého překladu, nicméně s naší příručkou zjistíte, že i bez velkých znalostí angličtiny lze s programem pohodlně pracovat. Největší devizou Google SketchUp je snadné ovládání. Jde o modelovací nástroj, na rozdíl od profesionálních konstrukčních aplikací, jako třeba AutoCAD, je však jeho ovládání přizpůsobeno domácím uživatelům. Ať už se rozhodnete vytvořit model svého domu nebo třeba prolézačku na dětském hřišti, Google SketchUp vám nabídne vše potřebné.

Šablony, Instruktor, čáry, objekty

Výběr šablony

Po prvním spuštění Google SketchUp budete vyzváni k výběru šablony. Program nabízí několik základních rozvržení návrhové plochy: základní, architektonické, modely pro Google Earth, inženýrské, návrhy dřevěných výrobků a holý návrh. Každé z rozvržení je k dispozici v metrické variantě a anglosaských měrných jednotkách (stopy, palce). Klepněte na vybranou šablonu a pokračujte tlačítkem Start using SketchUp.

Chcete-li si před otevřením šablony prohlédnout Google SketchUp v akci, klepněte na volbu Learn a prohlédněte si ukázkovou animaci. Google SketchUp může v budoucnu automaticky startovat bez nutnosti výběru šablony - použije tu, kterou jste zvolili jako výchozí. Chcete-li se bez výběru šablony obejít, vypněte před klepnutím na tlačítko Start using SketchUp volbu Always show on startup.

Instruktor a čáry

Po otevření kreslicí plochy Google SketchUp uvidíte okno Instructor. Jde o pomocníka, který vám napoví, jak se s programem pracuje. V horní části vidíte ukázku použití výchozího kreslicího nástroje. Tahem tužky můžete jednoduše nakreslit plochu pro jednu stranu budoucího modelu, resp. jeho části. Klepnutím nastavte výchozí bod čáry.

Nyní posuňte ukazatel myši do koncového místa čáry a znovu klepněte. Google SketchUp čáru nakreslí. Nyní můžete pokračovat dál a program postupně bude další čáry připojovat k posledním koncovým bodům. Všimněte si, že Google SketchUp postupně zvýrazňuje všechny koncové body, pokud se k nim myší přiblížíte. Snadno tak nakreslíte spojité oblasti beze strachu z toho, že čáry na sebe nebudou přesně navazovat.

Vyzkoušejte kreslit rovnoběžky. Všimněte si, že při natažení čáry se její barva mění. Před tím, než klepnete myší a vytvoříte druhý koncový bod, stiskněte klávesu Shift. Směr čáry se uzamkne a vy ji tak jednoduše natáhnete v požadovaném směru rovnoběžném s nějakou jinou čarou v projektu. Něčeho podobného docílíte při stisku jedné z kurzorových kláves. Podle toho, kterou stisknete, najde Google SketchUp nejbližší rovnoběžku daným směrem a směr čáry podle ní uzamkne.

Čtverec

Čára nicméně není jediným prostředkem ke kreslení modelů v Google Earth. Hned dalším nástrojem v pořadí je čtverec, resp. obdélník. Vyberte jej klepnutím v nástrojové liště programu. Na ploše klepněte, natáhněte čtyřúhelníkovou oblast a poté znovu klepněte. Obdélník se nakreslí. Nyní si již všimněte, že jeho rohy nejsou pravoúhlé a celý tvar je mírně zkosený. Je to tím, že v Google SketchUp nekreslíte na rovné ploše, ale v 3D prostředí definovaném modrou, zelenou a červenou osou. Čtverec můžete do požadovaného směru umístit tak, že bude experimentovat s tažením kurzoru. Google SketchUp vám i při použití tohoto nástroje napovídá, jak novou oblast správně rovnoběžně umístit. Naznačuje také navazující spojnice rohových oblastí a další společné prvky. Stačí sledovat zvýrazňované čáry.

Kruh

Po čtverci a obdélníku vám Google SketchUp nabízí kruh nebo elipsu. Kreslení kruhové nebo eliptické oblasti probíhá podobně jako návrh obdélníků. Klepněte na plochu, tažením myši natáhněte kruh na požadovanou velikost a opět klepněte. Při práci s tímto nástrojem si můžete všimnout další pomůcky Google SketchUp pro umístění objektů do konkrétní prostorové roviny. Při posunu myši s vybraným nástrojem pro tvorbu kruhů a elipsy se mění jeho barva podle toho, v jaké ose bude objekt následně vytvořen. Pro umístění objektu do konkrétní osy se pohybujte v blízkosti okraje, ke kterému má osa nejblíže. Sledujte naznačení vzájemných spojnic středů kruhových oblastí.

Oblouk

Oblouk v sobě kombinuje vlastně dva nástroje dohromady. Začínáte s kreslením čáry podobně jako při použití tužky, končíte vytvořením oblouku podobně, jako když vytváříte kruh. Nástroj pro tvorbu oblouku zapnete v nástrojové liště tlačítkem Arc. Klepněte na výchozí pozici, myší se posuňte do pozice, kde bude oblouk končit a opět klepněte. Nyní myší opět pohněte a sledujte, jak se oblouk natahuje. Tímto způsobem je možné vytvořit jakékoli zaoblení, které ve svém modelu potřebujete. Zkuste kreslení zkombinovat s klávesou Shift. Jakmile se výchozí čára zabarví podle jedné z os, stiskněte Shift, abyste měli jistotu, že oblouk bude vytvořen v dané rovině podle zvolené osy. Pro vytvoření vyplněné obloukové oblasti nakreslete dva oblouky a využijte při tom automatické přichycení koncových bodů obou křivek.

Pokud se vám článek líbí, nezapomeňte si objednat předplatné časopisu Extra PC, kde tento návod vyšel. Pravidelně zde najdete další rozsáhlé návody na zajímavé programy.

Kreslení, komponenty, guma, pás, pravítko

Kreslení od ruky

Ne všechny modely lze vytvořit s využitím více či méně pravidelných tvarů definovaných čárami, křivkami, obdélníky a elipsami. Google SketchUp vám nabízí možnost kreslení od ruky. Patřičný nástroj najdete v nabídce Draw|Freehand. Po jeho výběru můžete ihned začít kreslit.

Komponenty

Po vytvoření části modelu, o které víte, že se bude několikrát opakovat, ji můžete seskupit v jeden celek pomocí nástroje Komponenty. Například oblouk spojený se čtvercem v jeden celek využijete v modelu několikrát. Klepněte na tlačítko se šipkou a klepnutím vyberte jeden z prvků na kreslicí ploše. Stiskněte klávesu Shift a klepnutím do výběru přidejte další prvek. Nezapomeňte, že je třeba klepnout na okraj/čáru prvku, jinak se neoznačí. Jakmile takto označíte najednou alespoň dva prvky modelu, pokračujte klepnutím na tlačítko Make component v nástrojové liště. Tím dojde k jejich spojení v jeden celek. Po označení je můžete kopírovat a vkládat (Ctrl-C a Ctrl-V) a také jednoduše přesouvat. To však není vše, co Google SketchUp pro práci s komponentami modelu nabízí.

Pomocí nabídky Window|Components si zobrazte okno se seznamem vzorových a použitých komponent. V okně se přepněte na záložku Select a klepnutím na šipku vedle tlačítka s domečkem zapněte volbu In Model. Zobrazí se seznam všech komponent použitých v modelu - z tohoto seznamu je můžete do modelu znovu přetáhnout.

Jistým urychlením může být využití již hotových komponent, v podání Google SktechUp v podstatě samostatných modelů osob, automobilů, nábytku a podobně. Šipkou vedle tlačítka s domečkem zapněte volbu Components. Rozklepněte zobrazenou skupinu Components Sampler. Uvidíte zásobu nejrůznějších polotovarů, kterými svůj návrh modelu zrychlíte. Stačí je přetáhnout do projektu.

Budete-li později chtít upravit jednu z částí komponenty, pak ji označte, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte funkci Edit Component. Google SketchUp se dočasně přepne do režimu, ve kterém budete moci upravovat části vybraného prvku.

Guma

Občas se stane, že se vám nakreslení nějaké části modelu nepodaří. V takovém případě můžete odvolat naposledy provedenou operaci pomocí klávesové zkratky Ctrl-Z, případně pomocí funkce Edit|Undo. Google SketchUp však nabízí i nástroj nazvaný Eraser, v překladu Guma. Zapnete jej klepnutím na tlačítko s růžovým symbolem gumy v nástrojové liště. Gumou klepněte do modelu a s držením tlačítka myši posunujte po vybrané části modelu tak dlouho, dokud se modře neoznačí. Tímto vám dá Google SketchUp najevo, která část modelu bude odstraněna. V momentě, kdy stisknuté tlačítko myši pustíte, bude vybraná část modelu odstraněna. Při použití gumy dejte pozor na to, že označuje postupně všechny prvky pod sebou. To může být problém zejména u složitějších modelů, kdy byste mohli nechtěně odstranit i ty části, které mají zůstat zachovány. V takovém případě můžete i použití gumy odvolat funkcí Edit|Undo.

Pás a pravítko

Pokud jste se rozhodli vymodelovat skutečný objekt, nebo model použít pro návrh nějakého předmětu, který později vyrobíte, budete potřebovat pravítko, kterým změříte jeho rozměry. Všimněte si, že při kreslení základních oblastí, jako je čára, čtverec, kruh atd. se v pravé spodní části okna programu zobrazují jeho aktuální rozměry. Pro změření již nakreslené oblasti však potřebujete speciální nástroj. Klepněte na tlačítko se symbolem zasouvacího metru a s ním pak klepněte na začátek oblasti, kterou chcete změřit. Využijte přitom automatického přichytávání koncových bodů. Pokračujte posunutím myši na konec měřené oblasti, znovu klepněte a podívejte se, jaké jsou rozměry. Při měření vznikají vodicí čáry. Později je můžete jednoduše smazat tak, že klepněte na tlačítko se šipkou, čáru klepnutím označíte a stisknete klávesu Delete.

Pokud se vám článek líbí, nezapomeňte si objednat předplatné časopisu Extra PC, kde tento návod vyšel. Pravidelně zde najdete další rozsáhlé návody na zajímavé programy.

Výplň, 3D z plochy, přesuny, otáčení

Výplň

Doposud jsme modelovali pouze konstrukci modelu, a pokud se někde vyskytla výplň, pak ji Google SketchUp vybarvil šedou barvou. Tím samozřejmě možnosti tohoto programu, co se týče modelování, zdaleka nekončí. Je schopen vytvářet realističtější modely, stačí, když se naučíte pracovat s výplňovým nástrojem. Klepněte na tlačítko s plechovkou. Zobrazí se okno Materials, v jehož nabídce si vyberte z celé řady povrchů - asfalt, beton, cihly, kov, zeleň, dřevo a jiné. Chcete vložit do projektu dřevěné dveře? Pak si pomocí palety komponent přetáhněte objekt nazvaný Archtop Door. Nyní vyberte nástroj pro výplně, v nabídce vyberte skupinu Wood a klepnutím si vyberte jeden z nabídnutých dřevěných povrchů. Nyní klepněte na dveře a sledujte, jak se jejich povrch přebarví. Tímto způsobem samozřejmě můžete vymodelovat celý dům.

Na záložce Edit v okně s vybraným materiálem/povrchem, můžete vybranou barvu a texturu přizpůsobit. To vám otevírá nekonečnou škálu dalších možností, jak svůj model vybarvit.

Vytažení plochých oblastí

Chcete rychle vytvořit nějaký kvádr, kužel nebo jiný protažený tvar vycházející z ploché základny určitého tvaru? Můžete samozřejmě postupně sestrojit všechny jeho strany, nicméně v Google SketchUp máte k dispozici mnohem pohodlnější nástroj. Nejprve si nakreslete plochou základnu. Poté v nástrojové liště klepněte na tlačítko Push/Pull se symbolem základny a šipky. S tímto nástrojem klepněte na plochou základnu a tažením ji vytáhněte do prostorového objektu. Jeho jednotlivé části pak můžete s využitím dalších nástrojů libovolně deformovat/upravovat. Pokud chcete jeho finální podobu zachovat, pak vyberte označovací nástroj (tlačítko se šipkou), natáhněte oblast pro označení a všechny části objektu seskupte v jednu komponentu.

Přesun objektů

Jen v minimu případů se vám podaří při kreslení objekt přesně umístit tak, aby zapadl na přesné místo v celkovém modelu. V tu chvíli přichází na řadu nástroj pro přesun objektu. Klepněte na tlačítko se symbolem směrového kříže, klepnutím označte některý objekt a tažením myši jej posuňte na jiné místo. Jakmile znovu klepnete, objekt bude usazen. Nástroj pro přesun můžete využít i k deformacím a změnám tvarů objektů vytvořených natažením ze základní plochy. Stačí, abyste klepli na některou z čar nebo rohů takového objektu a tuto jeho část přesunuli. Z krychle tak snadno vytvoříte třeba sloup se špičkou. Nezapomeňte, že po provedených úpravách byste objekt měli uzamknout v komponentu.

Otáčení prvků a komponent

Bez možnosti otočit vybraný objekt modelu by žádný modelovací nástroj nebyl použitelný. Proto tato funkce nechybí ani v Google SketchUp. Najdete ji ukrytou pod tlačítkem Rotate se symbolem dvou šipek v kružnici. Klepněte s tímto nástrojem na vybraný prvek nebo komponentu. Zobrazí se symbol úhloměru. V ideálním případě se jej snažte posunout tak, aby se zabarvil podle některé z os, v jejímž směru budete objektem otáčet. Nyní klepněte a tažením myši objektem rotujte. Po dalším klepnutí bude změna jeho pozice a otočení zachována. Tento nástroj je vhodný v kombinaci s pomůckou pro přesun objektů. Jednoduše je nakreslíte v běžném stojatém pohledu, poté je natočíte do požadovaného úhlu a nakonec je přesunete na požadovanou pozici v modelu.

Pokud se vám článek líbí, nezapomeňte si objednat předplatné časopisu Extra PC, kde tento návod vyšel. Pravidelně zde najdete další rozsáhlé návody na zajímavé programy.

Přesahy, horizont, pohled

Vytvoření přesahů

Nejenom u objektů vytažených z ploché základy oceníte možnost vytvoření přesahů některých ploch. Klepněte na tlačítko Offset a označte nějakou plochu na vybraném objektu. Tažením myši pak tuto plochu zvětšete. Vyzkoušejte si to například na jednoduchém válci. Nakreslete kruhovou oblast a tlačítkem Push/Pull ji protáhněte do podoby válce. Ten pak pomocí otáčecího tlačítka nakloňte. Nyní vyberte tlačítko Offset a klepněte s ním na horní plochu válce. Posunem myši natáhněte horní část válce tak, aby přesahovala jeho průměr. Nyní si můžete opět pohrát s tlačítkem pro vytažení plochy do prostoru. Vytáhnutím přesahující části směrem dolů a prostřední části směrem nahoru vytvoříte válec s prstencem. Praktické využití jistě najdete u tvorby podstavců a různých dalších ploch.

Změna horizontu

Při statickém pohledu na prostor sice můžete modelovat různé objekty, ale v případě, že budete chtít upravit zadní část modelu, budete si jej muset nejprve celý otočit. Je tu však mnohem elegantnější řešení. Namísto otáčení objektem a jeho pozdějším usazováním na patřičné místo si jednoduše otočte svůj pohled. Použijte k tomu tlačítko Orbit se symbolem černých a modrých šipek. Klepněte do modelu a za držení tlačítka myši v něm posunujte. Vyzkoušejte si, jak se pohled na zobrazený model mění. Klidně můžete tlačítko myši pustit a pohled si otočit na několikrát. Na následujícím obrázku vidíte stejný model válců jako v předcházejícím příkladu, jen z jiného pohledu.

Změna velikosti pohledu

Natočení orbitu zkombinujte se změnou velikosti pohledu. Zoomování ovládáte kolečkem na myši, nebo tlačítkem Zoom. Práce s kolečkem myši je samozřejmá, při použití tlačítka Zoom musíte držet stisknuté tlačítko myši a natahovat buď nahoru, nebo dolů. Google SketchUp automaticky posunuje obraz podle toho, kde se nachází ukazatel myši v momentě, když zoomujete kolečkem myši. Pokud se vám tento způsob posunu pohledu nelíbí, pak klepněte na tlačítko Pan (symbol ruky) a obraz si jednoduše klepnutím a tažením přesuňte.

Pokud se vám článek líbí, nezapomeňte si objednat předplatné časopisu Extra PC, kde tento návod vyšel. Pravidelně zde najdete další rozsáhlé návody na zajímavé programy.

Hotové modely, stíny, mlha, 3D text, ukládání

Stažení hotových modelů

Díky solidaritě ostatních uživatelů Google SketchUp můžete ve svých modelech využít další prvky a modely, které vytvořili ostatní. Klepněte na tlačítko Get Models se symbolem balíčku a žluté šipky. Zobrazí se seznam několika nabízených modelů. Klepnutím si jeden z nich vyberte a prohlédněte si jej ve větší podobě. V nabídce Related items najdete další podobné modely, které by vás mohly zajímat. K dispozici je i vyhledávání, musíte však použít anglický výraz pro to, co hledáte. Jakmile najdete model, který se vám hodí do vašeho projektu, klepněte na tlačítko Download Model a na dotaz, zda má být model umístěn přímo do aktuálního projektu v Google SketchUp odpovězte Ano. V opačném případě se model uloží do samostatného souboru na disku počítače.

Stíny a mlha

Doplnění stínů se postará o to, aby váš model vypadal ještě realističtěji. Nabídkou Window|Shadows zobrazte okno s nastavením stínů. Nejprve zapněte volbu Display shadows, která se o zobrazení stínů postará. Poté pomocí táhel nastavte denní dobu a datum. Vzhled stínů ovlivníte také nastavením světla a tmavých odstínů. Výsledek můžete ihned pozorovat na svém modelu.

Mlhu oceníte při modelování venkovních scenérií. Zapnete ji příslušnou volbou v dialogu Window|Fog.

Vložení 3D textu

Zajímavým doplněním hotového modelu může být vložení trojrozměrného textu. Použijte k tomu funkci Tools|3D Text. V dialogu zadejte popisek, vyberte typ písma a jeho velikost. Poté klepněte na tlačítko Place a text do projektu umístěte. Posunem myši postupně sledujte, podle které osy bude text umístěn. Jakmile najdete správné natočení, tak na myši klepněte. Na příslušnou pozici pak objekt s textem přesuňte pomocí nástroje Move.

Uložení projektu

Google SketchUp nabízí několik možností, co můžete s hotovým projektem dělat. Výchozí je samozřejmě jeho uložení pro pozdější úpravy pomocí funkce File|Save as. Model lze exportovat jako běžný obrázek pomocí funkce File|Export|2D Graphic. Do programu Google Earth můžete svůj model umístit pomocí funkce Tools|Google Earth|Place Model.

Pokud se vám článek líbí, nezapomeňte si objednat předplatné časopisu Extra PC, kde tento návod vyšel. Pravidelně zde najdete další rozsáhlé návody na zajímavé programy.