Hlavní navigace

Zenware 1. díl: dopřejte si klidu nejen o Vánocích

21. 12. 2011

Sdílet

Zdroj: Redakce

Díky počítači člověk zvládne vyřešit spoustu problémů, které by bez něj vůbec neměl.“ I když vám tahle věta na první pohled nic neříká, pravděpodobně se s tímto tématem potýkáte, ani o tom nemusíte vůbec vědět. I když to tak možná nevypadá, počítač je totiž stále jen nástroj a jako takový slouží k tomu, aby vám pomáhal při práci.

Zásadní problém ovšem spočívá v tom, že, na rozdíl od lopaty nebo vařečky, není nikde dáno, co a jakým způsobem pro dosažení kýženého výsledku aplikovat. Při práci na vás navíc zpoza každého okna vyskakují ikony, ze systémové lišty útočí zprávy z komunikačních klientů a pro samý chaos na hlavním panelu nevíte, který dokument otevřít dříve.

Při tom stačí tak málo – všechno prostě ignorovat.

Vědeli jste…?

Multitasking je k ničemu

Protože ve vztahu k produktivitě práce na počítači se odkládání problémů – tzv. prokrastinace, nedostatek koncentrace a nezvládání dlouhodobě zacílené aktivity stávají vcelku zásadními činiteli, odborníci z celého světa ze zabývají tím, jak tyto pracovní neduhy odbourat.

Především jde o prostý fakt, že pro většinu pracovních pozic tzv. bílých límečků, tj. pro kancelářskou práci prováděnou z větší části u počítače, jsou k dispozici více než adekvátní technické prostředky, do kterých už nemá valného smyslu „pumpovat“ další investice. Pro kvalitní výstupy se tedy musí jít přesně z opačné strany – přes zaměstnance. Ten by měl, pro někoho možná paradoxně, pro dosažení vyšší produktivity pracovat o něco méně a volněji.

Totéž samozřejmě platí, i když nad vámi nestojí šéf s bičem. Pokud je vaším cílem na počítači odvést kus práce a být při tom zodpovědní jen sami sobě, tak to pro vás platí naopak dvojnásob. Výčet následujících pravidel vám může pomoci trávit čas u počítače efektivněji, takže vám nějaký zbude třeba i na vaše koníčky.

Naučte se opravdu KVALITNĚ prokrastinovat.

Kvalitní „time management“ je základ. Od těkání mezi aplikacemi a příležitostných návštěv e-mailových klientů vám pomůže jasné propojení konkrétního času s konkrétní aktivitou. Mějte jasně stanovenou dobu na práci, dobu na odpovídání na e-maily i dobu na oběd.

Přesnější dodržování tohoto režimu vám pomůže jej více zažít – nezapomínejte si však stanovit taky určitý čas na odpočinek a „provětrání hlavy“. V danou chvíli pracujte vždy jen na jednom úkolu – přeskakování mezi více projekty povede k tomu, že ani na jednom nebudete pracovat pořádně.

Oddělte si kancelář od všeho ostatního. Stejně jako time management vám pomůže lépe oddělit čas na práci od času na zábavu, tak kvalitní oddělení pracovního prostoru (říkejme mu třeba „prostorový management“) vám pomůže uvědomit si, kde je vhodné aktualizovat statusy sociálních sítí a chatovat na IM klientech a kde naopak nespouštět nic než aplikace určené pro práci. Ideální je použití různých počítačů, takže na pracovní stroj vůbec nebudete potenciálně rušivé aplikace instalovat, případně použití různých operačních systémů na jednom počítači.

Pracujete-li na stejném počítači, který pak používáte i pro další aktivity, nezbude vám, než si pracovní prostor vymezit alespoň symbolicky. Pokud si ale aplikace a internetové stránky jasně oddělíte, je to další krok k odbourání zbytečně „proklikaného času“.

Information Overload

 Převzato ze serveru Motifake.com

Utečte od světa. Záleží samozřejmě na charakteru vaší pracovní aktivity, nicméně pokud si to můžete dovolit, vypněte mobilní telefon, zavřete všechny klienty pro e-mailovou i okamžitou (IM) komunikaci, vypněte televizi a rádio. V ideálním případě můžete odpojit i internet – tam totiž hrozí největší riziko „svádění“ k mimopracovním činnostem (opět se dostáváme k sociálním sítím). Neznamená to, že v zájmu vyšší výkonnosti omezíte vaši komunikaci na dopisní papír; jen je třeba opět vymezit jasný čas a prostor práci, kdy vás každé vyrušení, byť třeba i několikaminutové, stojí několikanásobně delší dobu pro „hledání ztracené nitě“.

Ergonomie fyzická i duševní. V souvislosti s tělesnou kondicí a výkonností se při práci s počítačem setkáte s celou řadou norem a doporučení – od vzdálenosti očí a monitoru, správného ohybu paží až po pravidelná pětiminutová cvičení v každé „prosezené“ hodině – která je vhodné dodržovat nejen kvůli vyšší produktivitě, ale především kvůli vlastnímu zdraví. Podobné postupy se pak dají aplikovat i na kondici psychickou.

Jedním z fenoménů „internetového věku“, jak jej mnozí nazývají, je totiž záplava informací taková, že s ní uživatel nejen není schopen efektivně nakládat, ale po prohraném boji se uchyluje k únikovým a obranným mechanismům. Odborníci těmto stavům dávají příznačná jména jako „information anorexy“ (informační anorexie), „infromation avoidance“ (únik před informacemi) nebo „library anxiety“ (knihovnická úzkost) a jejich výsledkem je pak neschopnost uživatele naložit s informacemi tak, aby vyřešil původně zadaný problém.

Pokud vám dělá problém rozumět pánovi na videu, pravděpodobně netrpíte "informační obezitou".

Méně je (na internetu) VŽDYCKY více

Pro nastolení zdravé duševní ergonomie je, v duchu výše uvedených doporučení, žádoucí zabývat se v daný okamžik právě jedním problémem a během jeho řešení být co nejméně vyrušován – ať už objekty živými (viz vypnutý mobil a IM klient) nebo neživými, tj. počítačem.

BRAND24

Na živé záškodníky musíte vyzrát vlastním úsilím a cílevědomým dodržováním určitých zásad izolovanosti. Rušení počítačem (máme samozřejmě na mysli software – v případě burácejícího větráku vám nezbude, než jej vyměnit za méně hlučný kus) můžete ale docela dobře odbourat vhodnými nástroji.

Volně ke stažení na internetu najdete celou řadu aplikací, s jejichž pomocí se můžete lépe koncentrovat na text při jeho psaní – DarkRoom, Q10, Writer, CreaWriter, WriteMonkey, OmmWriter – i čtení – Readability, InstaPaper, Readable, Evernote Clearly. Více o těchto nástrojích se dozvíte v dalším dílu. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku