Hlavní navigace

Způsobí přílišné užívání mobilů zdravotní problémy?

24. 5. 2010

Sdílet

Zdroj: Redakce

Snad žádné jiné téma nevzbuzuje v lidech takové emoce jako škodlivost záření z mobilních telefonů. Dá se to pochopit, nakonec někteří z nás provolají denně desítky minut. Může to ale časem ovlivnit naše zdraví? 

Nová studie, nové výsledky

Důvod, proč se o celé věci vůbec začalo mluvit, je velmi prostý – v posledních dnech byla uveřejněna studie pocházející od organizace World Health Organization Interphone (přesněji její agentury International Agency for Research on Cancer), která patří k největším ve své branži. Rozsah bádání byl tentokrát skutečně úctyhodný: studie brala do úvahy na 5000 mozkových tumorů, které se objevily mezi lety 2000 a 2004. Studie se zúčastnilo celkem 13 zemí.

Světová zdravotní organizace, výrobci mobilních telefonů, onkologové i samotní uživatelé již zhruba deset let čekají, až se objeví spolehlivé informace, zda aktivní používání mobilních telefonů rakovinu mozku způsobuje, či nikoliv. V posledních deseti letech jsme se dočkali k tématu i řady jiných studií, jejichž výsledky se lišily od zřetelného souhlasu až po absolutní nesouhlas. Pojítko mezi nadměrným užíváním mobilů a tumory sice některé studie nalezly, ovšem ty nepůsobily obvykle jako vrchol nestranného vědeckého bádání. Namátkou, při jedné z nich se uživatelů ptali, na jaké straně hlavy obvykle mobil drží, a to pouze tehdy, jestliže byl právě na této straně spatřen nádor.

Nejlepší prevencí je nevolat přílíš, případně SMSkovat. zdroj: Noël's Blog, foto: Noël Kingsley

Z lékařského hlediska neexistuje žádný zřejmý vzorec garantující, že záření z mobilu způsobuje poškození na genetické úrovni. To je také důvod, proč se většina lékařské komunity shoduje na faktu, že krátko- a střednědobé úseky nejsou problém. Otázka ovšem je, co úseky dlouhodobé (nad 10 let). Bohužel to nejlepší, co si o dnešní studii můžeme říci, je to, že její výsledky nejsou průkazné a kritizované za metodiky zpracování i výkladů z mnoha stran. Kdo se těšil na jednoznačnou a nekonfliktní studii, bude i tentokrát zklamán – výsledek je stále dvojznačný a matoucí.

Dnešní bádání zkoumá všechny zvláštní případy zpětně. Lidé s mozkovými tumory i ti zcela zdraví byli dotazováni, jak často minulé roky volali, zda používali handsfree sadu atd. Vědci totiž tvrdí, že právě podobné případové studie jsou ideálním prostředkem, jak se relativně snadno dopátrat toho, jestli je určitý životní styl škodlivý, či nikoliv.

Na druhou stranu, tyto metody jsou nespolehlivé a náchylné na odchylky. Uvažme již jen ten samotný fakt, že se výzkumu účastnili výhradně dobrovolníci. To je samo o sobě ze statistického hlediska nepřesné, jelikož mezi nimi jistě byla řada osob, které jsou přesvědčeny, že mozkový tumor získali právě od přehnaného volání. Tímto se samozřejmě může zkreslit jakýkoliv údaj, navíc po letech. A další negativum – podmínky pro přijetí osob do testů se kupodivu mezi zeměmi lišily (také se určitě nejedná o fakt, kterým by se měla přísně vědecká studie chlubit).

Mediální masáž přilévá do ohně

Své si bezesporu řeklo i to, že se tématice mozkových tumorů a volání věnuje i řada médií – od TV, přes papírové časopisy až po blogy, takže subjekt opět tíhne ke spíše negativnímu hodnocení situace. A aby nebylo věcí k zamyšlení málo, je docela možné, že účastníci neposkytli přesné informace. Řada požadovaných údajů jsou navíc odhady a lidé jak známo netipují příliš přesně – rozhodně ne natolik, aby se na tom dala postavit mezinárodní vědecká studie.

Výrobci mobilů už dlouho dobu uvádějí hodnotu SAR (n našem případě hodnota absorpce záření lidskou tkání), zdroj: Wikipedia

To vše mimochodem není problém pouze našeho výzkumu. Týká se to naneštěstí i řady studií dalších, jichž se během let objevilo rovných 23 (dohromady asi 37 tisíc lidí). Výsledky typicky závisely na tom, jaká zájmová skupina výsledky zjišťovala/ interpretovala a kdo studii zaplatil. V neposlední řadě bylo také nesmírně důležité, jak kvalitně se organizátorům podařilo odstínit skutečná data od zavádějícího šumu.

Pokud bychom se měli bavit o výzkumech budoucích, věci by se mohly v budoucnu trochu projasnit díky další nezávislé studii zabývající se vlivem používání mobilů na lidské zdraví. Tentokrát má jít o vzorek zhruba čtvrt milionu osob v pěti zemích sledovaných po dobu 30 let. Tato by měla být přesnější, jelikož nepracuje výhradně s retrospektivou, na rozdíl od té, o které byla řeč dnes. Nové výzkum má probíhat vždy v reálném čase a výhradně na zdravých lidech, u nichž se pokaždé zaznamenají aktuální data a jejich případné změny mezi sledovanými obdobími. Takto půjde spolehlivě dohledat, zda jsou patologické změny na organismu skutečně známkou nadužívání mobilů, či nikoliv.

Tak zase příště

Jestliže bychom měli vyslovit názor průměrného nezaujatého vědce, tak doktor Siemiatycky si myslí, že pokud existují nějaká rizika spjatá s užíváním mobilu, pak jsou velmi malá. Kdo chce ovšem i tak myslet pro jistotu „na zadní vrátka“, může používat nějakou handsfree sadu, kterých je dnes na trhu opravdu velké množství.

DTZ24

Finální slovo ponechme Joelu Moskowitzovi (vtipné jméno pro člověka studujícího mozek) z kalifornské univerzity v Berkeley. Ten totiž zkombinoval výsledky ze všech podobných pozorování, testů i studií a dospěl k závěru, že skutečně enormní užívání mobilu zvyšuje riziko mozkového tumoru o nejméně 30 %. To mimochodem docela koresponduje i s nálezy jiných vědců, kteří zpozorovali obdobně zvýšená rizika u rakoviny sluchových nervů. Tak či onak, na spolehlivé potvrzení všech těchto informací si musíme počkat ještě mnoho let. Paranoici, nechť to s voláním moc nepřehánějí, případně ať se chrání handsfree sadou. Pochopitelně kabelovou, ne Bluetooth. Nebo piště SMSky :-)

Zdroj: Huffington Post, Oxford Journals, Reuters

Byl pro vás článek přínosný?