Hlavní navigace

Chaps kvůli monopolu na jízdní řády dostal od ÚOHS pokutu ve výši 2,2 mil. korun

Sdílet

Zdroj: Redakce

Dlouhá kauza vedená proti společnosti Chaps se blíží ke svému finále. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že Chaps zneužil svého dominantního postavení na trhu, a úřad mu za to udělil pokutu ve výši 2 199 000 Kč. Rozhodnutí zatím nicméně není pravomocné, Chaps proti němu podal rozklad.

Chaps je pověřen ministerstvem dopravy, aby zpracovával data o dopravních spojeních do Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Dopravci Chapsu poskytují jízdní řády v čitelném formátu, ale Chaps je již takto nenabízel, i když musel. To bránilo ostatním firmám (soudní tahanici vyvolal Seznam), aby tato data mohli využívat ve svých službách a aplikacích. Ke kompletním datům Chapsu měl přístup jen IDOS, což je portál Mafry.

 

Firma tímto způsobem postupovala od 11. 4. 2008 až do 31. 8. 2015. Od září 2015 už začala platit nová vyhláška, takže Chaps začal poskytovat údaje o autobusových jízdních řádech ve strojově čitelném formátu JDF. Jenže vyhláška se netýkala vlaků, a tak jejich jízdní řády vycházely jen ve špatně zpracovatelných dokumentech PDF, později Kango. Data jsou volně ke stažení na ftp.cisjr.cz.

V období od 11. 4. 2008 do 31. 8. 2015 přitom CHAPS odmítal bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly tyto aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem. Postup společnosti CHAPS vedl k újmě ostatních soutěžitelů a spotřebitelů a současně potenciálně ovlivnil obchod mezi členskými státy na uvedených trzích,“ tak zní verdikt ÚOHS.

Pokuta ale stále nic neřeší. Důležité bude, aby úřady na Chaps tlačily a ten zase poskytoval stále aktualizované jízdní řády ve stejně čitelném formátu, jako je sám povinně dostává od dopravců.

Zdroj: ÚOHS via Michal Feix