Hlavní navigace

Cobian Backup: Zálohujte si svůj počítač přes houbičku

14. 5. 2012

Sdílet

Zdroj: Redakce

Mechanická porucha pevného disku může potkat kohokoliv a kdykoliv. Pokud se tak stane, je již na provedení zálohy pozdě. Ne vždy se navíc povede soubory z poškozeného disku obnovit, což je zvlášť nepříjemné, pokud jste na něm měli uloženy například rodinné fotografie, účetnictví či jiné důležité dokumenty. Pravidelná záloha je jednou ze základních zásad práce s počítačem 


Co a jak často zálohovat?

Předtím, než zálohu počítače provedete, je potřeba si rozmyslet, co všechno budete zálohovat. Velmi praktické je zálohování celého systémového disku v okamžiku, kdy jej máte naplněný všemi programy včetně nastavení. V případě pádu systému jej potom velmi jednoduše a rychle obnovíte do původního stavu. Takto zálohovat systém postačí jednou, případně v delších odstupech zhruba jednou do měsíce.

Cobian Backup

Při zálohování dat (video, hudba, fotografie, textové a jiné dokumenty) platí, že je potřeba dodržovat logické uspořádaní složek, ve kterém se rychle zorientujete. Druhým pravidlem je přiřazení priorit jednotlivým typům dat.

Největší prioritu budou mít vámi vytvořené fotografie a videa společně s osobními dokumenty, nižší prioritu pak bude mít hudba a filmy, které si můžete opětovně obstarat jinou cestou. Vzhledem k nemalé datové velikosti se vyplatí zálohovat především data osobní, tedy s vysokou prioritou, a to alespoň jednou týdně.

Zvolte si vhodné médium

Nejčastěji používaným médiem pro zálohování je externí pevný disk, který jednoduše připojíte k počítači a nakopírujete na něj požadovaný obsah.

 

Pokud takový externí disk máte připojen k počítači neustále, pamatujte na to, že celodenní provoz může snižovat jeho životnost. V takovém případ je vhodné vytvoření také druhé zálohy, a to na další disk, který budete připojovat pouze při zálohování. Uchovávat byste jej měli například  v krabici ve skříni, kde na něj nemůže vlhkost ani prach a tudíž je zde předpoklad pro delší životnost.

Zálohu operačního systému je vhodné provést na některé ze zapisovatelích nebo přepisovatelných médií. Jako ideální typ média s nejdelší životností se ukázaly disky typu DVD-RAM, které jsou navíc přepisovatelné. Musíte však vlastnit vypalovačku, která toto médium podporuje. V opačném případě zvolte standardní DVD.

Zálohovací aplikace

Zálohování dat je poměrně zdlouhavá práce, zvláště pokud se ji snažíte dělat pravidelně a poctivě. Ruční zálohování má smysl například u systémového disku, kdy jej provedete jednou za čas. V ostatních případech se vyplatí využít aplikace, která zvládne automatické zálohování.

Cobian Backup nabízí ruční i automatické zálohování. Program je aktuálně dostupný ve verzi 11, kterou naleznete na oficiálním webu. Naleznete tam však i předchozí verze pro případ, že využíváte některý ze starších operačních systémů.

Instalace programu je jednoduchá a navíc v češtině, stejně jako uživatelské rozhraní. Průvodce instalací se vás bude ptát na několik věcí souvisejících s nastavením programu, nemusíte však nijak dlouze váhat ani přemýšlet, protože přednastavené volby jsou pro bezproblémový chod programu dostačující. Cobian spustíte jednoduše poklepáním na ikonu programu v oznamovací oblasti.

Při prvním spuštění je třeba nastavit zálohování. To provedete velmi jednoduše volbou Nová úloha v nabídce Úloha. V nově otevřeném dialogovém okně nastavte Název úlohy a detailní parametry. Postačí, když původní volby ponecháte zatržené a zvolíte poprvé typ zálohy Plný. U položky Počet plných udržovaných záloh nastavte nejméně na 1.

Volba položek k záloze

Na záložce Soubory vyberete soubory a složky, které se mají zálohovat. Do seznamu je snadno přidáte pomocí tlačítka Přidat v části Zdroj – z nabídky klepnutím vyberete, zda chcete zálohovat soubory nebo adresáře, čímž otevřete standardní dialog po jejich výběr.

V části Cíl pak volíte umístění zálohy na externím disku, opět prostřednictvím tlačítka Přidat.  Nechcete-li procházet obsah počítače v malém okně, můžete použít příkaz Drag’n’Drop z Průzkumníka, který otevře nové okno průzkumníka, jednoduchým přetažením do horního okna můžete přidávat složky pro zálohování.

Cobian Backup

Nastavení plánu

Ve složce Kalendář nastavte plán zálohování. Z nabídky Typ plánu vyberte požadovaný interval, případně položku Ručně a parametry nastavte níže v dialogu.

První úplná záloha by měla být provedena jednou, případně opakovaně v delších intervalech (přibližně každý měsíc) – záleží na množství zálohovaných dat a velikosti volného místa na externím disku. U přírůstkové zálohy (typ zálohy Inkrementální) dobře zvažte četnost zálohování. Obvykle se zálohuje jednou týdně v konkrétní den a hodinu, kdy je počítač v klidu a máte uloženou práci za celý den nebo týden.

Cobian Backup

Komprese zálohy

V záložce Archiv nezapomeňte zvolit kompresi zálohy – v nabídce Typ komprese je na výběr Zip komprese a 7z komprese. První jmenovaná je rozšířenější, druhá úspornější, avšak komprimování trvá delší dobu.

Pokud chcete zálohovat například na DVD média, vyberte v nabídce Rozdělení souboru rozdělení zálohy na soubory s konkrétní velikostí. Zálohu můžete také ochránit heslem v části Heslo nebo zašifrovat nastavením příslušných parametrů v části Silné šifrování. Při šifrování ale počítejte s výrazně prodlouženou dobou tvorby zálohy.

Cobian Backup

Dodatečné úpravy parametrů

V záložce Vyloučení můžete specifikovat, jaké soubory mají být zahrnuty a jaké vyloučeny ze zálohy. Záložka Události umožňují přidat akci před zálohou a po záloze – například uzavření programů před zálohou. Poslední záložka Rozšířené nabízí velmi pokročilá nastavení. Ani jedné z těchto záložek nemusíte věnovat pozornost.

Jakmile máte vše nastaveno, zobrazí se úloha v seznamu v hlavním okně programu. Můžete si zkontrolovat všechna nastavení a parametry. Pokud chcete některá nastavení změnit, klepněte na příslušnou položku úlohy pravým tlačítkem z kontextové nabídky zvolte příkaz Upravit úlohu.

 

Nastavení přírůstkové zálohy

Poté co vytvoříte plnou zálohu, nastavte si stejným způsobem zálohu přírůstkovou. Její výhodu je to, že se nezálohuje stále kompletní obsah vybraných složek, ale pouze data, která byla nějakým způsobem upravena. Nezměněná data program přeskočí, čímž šetří čas a zálohování trvá kratší dobu.

Vytvoření této úlohy je stejné, změna bude pouze v typu zálohy, kdy zvolte Inkrementální a Počet rozdílových nebo přírůstkových záloh nastavte nejméně na hodnotu 3.

Samotné zálohování můžete spustit kdykoliv ručně příkazem Spustit všechny úlohy TEĎ v nabídce Úloha nebo vyčkat na dobu zvolenou v kalendáři, kdy program automaticky spustí naplánovanou úlohu na pozadí a informuje vás o tom prostřednictvím okna v oznamovací oblasti.

Obnovení dat

V případě, že se dostanete do situace, kdy budete potřebovat data obnovit, můžete tak učinit dvěma způsoby. V programu Cobian Backup zvolíte v nabídce Nástroje položku Obnova ze zálohy. V novém okně pak klepněte na ikonu složky (slozka.png) a vyhledejte archiv se zálohou. Dalším klepnutím na ikonu Rozbalit soubory (rozbalit.png) pak data obnovíte do původního umístění.

K rozbalení zálohy můžete využít také některý ze souborových manažerů (např. Total Commander). Data pak stačí nakopírovat zpět do jejich původního umístění.

Cobian Backup