Hlavní navigace

DupeGuru: Odstraňte duplicitní data bez zbytečného hledání

7. 2. 2012

Sdílet

Zdroj: Redakce

Postupným stahováním a přesouváním souborů, obrázků nebo hudby se jen málokdy vyhnete tomu, aby některé soubory nezůstaly omylem uloženy v několika kopiích na několika místech na disku. A je v podstatě jedno, zda takto zbytečně místo zabírající kopie vznikly vaší nepozorností nebo vinou přednastavení různých programů.


Minimalistickou cestou

Instalace a následné používání aplikace DupeGuru je velmi jednoduché i přesto, že je program dostupný pouze v anglickém a francouzském jazyce. To vše díky velmi jednoduchému uživatelskému prostředí. DupeGuru nepřináší žádné zbytečné pozlátko nebo načančanou grafiku - hlavní pracovní okno, které po spuštění uvidíte, nabízí základní ovládací prvky v podobě čtyř tlačítek a krátkého menu. V něm najdete zduplikované funkce tlačítek a nabídku pro nastavení programu a základní informace o programu s nápovědou.

Abyste mohli spustit vyhledávání duplicitních souborů, je třeba zvolit složku či adresář, ve kterých bude program prohledávat. To uděláte přidáním konkrétní lokality za pomocí tlačítka se symbolem plus. Otevře se standardní dialogové okno, v němž zvolíte vybrané umístění a klepnutím na OK jej přidáte do hlavního okna programu. Chcete-li přidat další adresář, opět klepněte na plus a zvolte možnost Add Folder.

Pokud chcete naopak složku z vyhledávání odstranit, označte ji a jednoduše smažte pomocí klávesy Delete nebo stiskem tlačítka mínus. Pro smazání všech zadaných složek pak slouží volba Clear List.  Jakmile máte přidány všechny složky, které chcete prohledat, stiskněte tlačítko Scan, program začne pracovat a postupně zobrazuje počet nalezených duplicit.

  

 

Ruční kontrola

Jakmile je skenování dat dokončeno, zobrazí se nové okno s výsledky vyhledávání. Samotný list s výsledky můžete řadit podle několika proměnných, jejichž zobrazení nastavíte v nabídce Columns.

Standardně se zobrazuje název souboru, jeho velikost a procentuální shoda. Pro snadnější orientaci doporučuji ještě zobrazit sloupec s uvedením lokality souboru a typ souboru. V tuto chvíli vám nezbývá než výsledky ručně projít a označit soubory, u kterých seznáte, že jsou opravdu duplicitní (nebo naopak označit soubory, které plánujete z vyhledávání vyjmout).

S označenými soubory pak můžete pracovat několika různými způsoby - ty najdete v nabídce Actions. Kromě smazání do Koše je k dispozici také přesun do zvolené složky, kopírování do zvolené složky či jejich smazání. Vybrané soubory lze také z vyhledávání odebrat nebo označit tak, aby je program při dalším prohledávání ignoroval.

 

Nastavení vyhledávání

Program DupeGuru umožňuje vyhledávat duplicitní soubory nejen podle názvu, ale také podle obsahu. Do nastavení programu vstoupíte přes nabídku View | Preferences.  Hned první položka Scan Type, slouží k výběru způsobu porovnávání souborů. Možnost Filename porovnává pouze název souboru, druhá možnost Contents se pak snaží porovnat obsah konkrétního souboru - při této volbě byste měli snadno eliminovat nerelevantní duplicity, jako jsou například různé MP3 skladby se tejným názvem.

Posuvník na dalším řádku slouží k nastavení síly filtru pro zobrazení, dané číslo ukazuje procentuální shodu výsledku se zadáním. Poslední položka, kterou oceníte, je nastavení velikosti souborů, které mají být ignorovány - k tomu slouží zatržítko Ignore files smallert than.

DTZ24

 

Jak předcházet duplicitám?

Předcházet nechtěnému duplikování souborů je velmi snadné, chce to však nastavit a dodržovat pevný řád v adresářové struktuře. Máte-li například fotografie rozděleny do složek podle data, pak by u vás duplicitní výskyt souborů neměl mít šanci na život.

Byl pro vás článek přínosný?