Hlavní navigace

Po Applu jde Česká obchodní inspekce. Prý krátí garantované záruky

24. 4. 2012

Sdílet

Zdroj: Redakce

V Itálii už kvůli tomu Apple dostal pokutu 900 000 eur. My jsme se garantované záruce věnovali detailně už loni při spuštění Apple Online Storu. Ač jsou podmínky na webu napsány ošklivou právnickou češtinou, naše pozorování a zjištěné zkušenosti od kolegů z Německa odhalily, že Apple skutečně poskytuje tradiční dvouletou záruku. Komplikované podmínky nejspíš vznikly pouze překladem z amerických stránek, kde Apple skutečně poskytuje pouze rozšířenou jednoletou záruku (běžná záruka je tam jen šest měsíců).

 

dTest: Apple krátí práva českých spotřebitelů

(bez redakčních úprav)

K nerespektování českých právních předpisů dochází v řadě ustanovení. Nejvíce do očí bijící jsou pasáže smluvních podmínek Apple týkající se záruky. Společnost informuje pouze o zkrácené, nikoliv zákonné dvouleté záruce, a navíc v rozporu se zákonem neinformuje o postupu pro uplatnění reklamace.

Neúplné a zavádějící jsou také údaje o možném vrácení zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy. Společnost od zákazníků mimo jiné vyžaduje originální obal výrobku, na což nemá ze zákona právo. Nelze souhlasit ani s úpravou okamžiku uzavření kupní smlouvy a s ustanoveními týkajícími se odpovědnosti za škodu. Velmi svérázný je také požadavek zaslat spolu s objednávkou údaje z platební karty, přičemž tyto jsou zákazníkem zasílány v okamžiku, kdy dle společnosti dosud k uzavření kupní smlouvy nedošlo.

S jednáním společnosti Apple Sales International nesouhlasí také jedenáct zahraničních spotřebitelských organizací, které jí v pondělí 19. března zaslaly veřejnou výzvu k zastavení nezákonných praktik, porušujících práva spotřebitelů. Časopis dTest se k výzvě připojuje. Současně podává podnět České obchodní inspekci, aby prověřila soulad uvedených smluvních podmínek s platnými předpisy.

ČOI: Praktiky e-shopu Apple může prošetřit irský orgán dozoru

(tisková zpráva bez redakčních úprav)

(Praha, 24. duben 2012) Občanské sdružení spotřebitelů TEST se obrátilo na Českou obchodní inspekci s podnětem k zahájení správního řízení se společností Apple Sales International pro podezření, že při prodeji přes internetový obchod www.apple.com/cz se dopouští protiprávního jednání, konkrétně tím, že omezuje práva spotřebitelů a nesprávně je informuje. Tato podezření ČOI shledala jako důvodná a postup společnosti v rozporu s evropskými směrnicemi o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Proto prostřednictvím systému CPC (Consumer Protection Cooperation System) tlumočila příslušnému irskému orgánu žádost o zjednání nápravy, neboť se jedná o subjekt podnikající mimo území České republiky, tedy mimo kontrolní oprávnění ČOI.

Česká obchodní inspekce přijala podnět Občanského sdružení TEST k zahájení správního řízení se společností Apple Sales International pro podezření, že se při prodeji přes internetový obchod www.apple.com/cz dopouští protiprávního jednání a porušuje ve vztahu k českým spotřebitelům povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že se jedná o prodejce se sídlem v Irské republice, postupovala Česká obchodní inspekce při posouzení tohoto podání podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004, o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

Po prostudování Zásad prodeje a refundací uveřejněných na webových stránkách www.apple.com/cz shledala i důvodné podezření na porušení zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, tak, jak jsou provedeny v českém právním řádu, které jsou uvedeny v příloze výše zmíněného nařízení.

MMF24

Tato podezření jsme prostřednictvím systému CPC (Consumer Protection Cooperation System) tlumočili příslušnému irskému orgánu se žádostí o zjednání nápravy v rámci jejich kompetencí podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení.

Zdroj: dTestČOI

Byl pro vás článek přínosný?