Hlavní navigace

Senátorka Dernerová chce prosadit přenositelnost kreditu mezi operátory

13. 2. 2017

Sdílet

Zdroj: Redakce

Tématem druhé části včerejších Otázek Václava Moravce (zde v archivu) byla mobilní data a pokřivenost českého telekomunikačního trhu. Do pořadu byli pozváni náměstek ministra průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a senátorka Alena Dernerová (SD-SN).

Dernerová, byť původní profesí dětská neuroložka, teď aktivně bojuje za práva spotřebitelů na trhu telekomunikací. Je rovněž spoluautorkou loňského senátního návrhu na změnu Zákona o elektronických komunikacích.

V závěru OVM prozradila, že by v budoucnu prosadila další věc, která trápí nejednoho uživatele. Nelíbí se jí omezená časová platnost kreditu u předplacených karet. I když má spotřebitel dostatek nevyčerpaného kreditu, operátor jej nutí k dalšímu dobíjení. A když chce přejít k jinému operátorovi, nevyčerpaný kredit nedostane zpět ani jej nepřevede stejně jako číslo k novému operátorovi. To chce Dernerová změnit.

Aktuálně v ZoEK není žádný bod, který by operátor donutil kredit vracet nebo jej převádět. Jak se s kreditem zachází, je plně v moci operátora. Ten akorát musí v podmínkách používání služby jasně definovat, jak dlouhá je platnost kreditu a co se stane po vypršení.

Otázku s propadnutím kreditu už na podzim 2014 řešil i úřad ombudsmana. „Zástupce ochránkyně Stanislav Křeček ve zprávě o šetření konstatoval, že mobilní operátor má legitimní zájem nastavit podmínky užívání služby tak, aby motivoval účastníka k aktivnímu, resp. alespoň k minimálnímu využívání služeb. Požadavek určitého minimálního rozsahu využití služeb a platbu za ně lze tedy považovat za úhradu za poskytovanou možnost připojení k síti. Při takovém nahlížení na smluvní úpravu o platnosti telefonní karty a propadnutí kreditu se jedná o ujednání o výši ceny poskytované služby, která je vyňata z posuzování nepřiměřenosti ujednání. (tj. posuzování, zda v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran).