Hlavní navigace

T-Mobile chtěl oškubat zákazníky a vyhrožoval exekucemi. Sám teď bude platit

18. 10. 2018

Sdílet

Zdroj: T-Mobile

Český telekomunikační úřad potrestal T-Mobile pokutou ve výši 500 000 Kč. Operátor se dle úřadu provinil agresivní obchodní praktikou, když po klientech vymáhal neexistující smluvní pokuty.

S těmi se T-Mobile nejdříve obracel na ČTÚ, ale úřad je zamítal, protože pokuty byly sjednané mimo tělo smlouvy, tudíž jsou podle Ústavního soudu neplatné. Operátor proto vzal do té doby nerozhodnuté návrhy a pokuty začal po klientech neoprávněně požadovat skrz čtyři různé inkasní agentury.

Okamžitá úhrada dlužné částky vám ušetří další náklady a nepříjemnosti. Nebudete-li na tuto výzvu znovu nijak reagovat, zahájí věřitel neprodleně správní řízení u Českého telekomunikačního úřadu a po vydání pravomocného rozhodnutí ihned přistoupí k řízení EXEKUČNÍMU, což vám přinese podstatné navýšení o náklady s tím spojené v průměru o 20 %, minimálně však o částku 5.000,00 – 6.000,00 Kč,“ stálo ve výzvách údajným dlužníkům.

WT100

Podle úřadu se jednalo o intenzivní obtěžování (opakované obesílání spotřebitelů výzvami k úhradě neplatně ujednaných smluvních pokut a jejich kontaktování telefonicky), způsobilé vyvolat ve spotřebiteli strach, přičemž požadovány byly i náklady za vymáhání.

ČTÚ rozhodl, že T-Mobile využil svého silnějšího postavení a vyšší právní erudovanosti. Vymáhání smluvních pokut načasoval do doby, kdy dluh za poskytnuté služby elektronických komunikací byl již uhrazený. Zákazníkům s mnohdy více než ročním odstupem začaly chodit různé výzvy, kde jim inkasní agentury vyhrožovaly i exekucemi. T-Mobile přitom věděl, že smluvní pokuty sjednané pouze ve všeobecných podmínkách jsou absolutně neplatné,“ píše úřad v čerstvé monitorovací zprávě.

Byl pro vás článek přínosný?