TPFanControl: pro dokonale tichý ThinkPad (software)

0

Představení teploty, instalace a základní režim

Základní okno programu

TPFanControl je, jak název napovídá, utilita pro ovládání ventilátoru (fan control) na noteboocích řady Lenovo ThinkPad a ThinkPad Edge. Vyvíjena je uživatelem z Německa, vystupujícím pod přezdívkou Troubadix. V současné době zřejmě vývoj ustal, poslední verzí je již pěkně dlouho 0.62, nicméně to zdá se příliš nevadí. Já jsem program pro účely článku zkoušel na Lenovu ThinkPad Edge E130, kde bez problémů funguje a stejně tomu velmi pravděpodobně bude i u ostatních nových Edgů (Ex30) i u starší generace (Ex20).

 • Upozornění: TPFanControl není software oficiálně podporovaný Lenovem. Za případné škody způsobené jeho používáním ručíte vy sami!

Program umí v zásadě jen jednu, ale zato velmi důležitou věc: převzít od BIOSu počítače řízení ventilátoru v závislosti na teplotě a pak buď řídit výkon větrání, a tím pádem i hluk, sám podle předdefinovaných parametrů, nebo vám rovnou umožnit aktivovat ventilátor na vámi požadovaných otáčkách – tedy třeba pustit jej na úplně maximální výkon aniž by to teploty vyžadovaly, pokud chcete notebook velmi rychle zchladit. Nejobvyklejším způsobem použití je ale právě ztišení notebooku.

BIOS totiž normálně řídí chlazení tak, že třeba u onoho jedenáctipalcového Edge E130 chvílemi běží ventilátor i když je notebook zcela v klidu. Má prostě chladicí systém nastavený tak, aby se snažil teploty udržet co nejníže i za cenu nějakého toho hluku. Nutno podotknout, že k tomu Lenovo má svoje důvody: vyšší teploty znamenají snížení životnosti komponent, což byste před použitím utility, která parametry chlazení změní, měli mít na paměti. Jak si ale ukážeme, změny teplot při málo náročném použití nejsou tak dramatické a tichý notebook za ně stojí – konečné rozhodnutí je ale samozřejmě na vás.

Ztišení za cenu vyšších teplot

Na začátek si ukažme, jaké jsou teploty a provozní hluk notebooku při různých způsobech použití. Nebudeme teď řešit teploty a hluk v maximální zátěži, protože tam je rychle běžící ventilátor prostě potřeba, ale v takovém režimu stejně notebook většinu času snad nikdo nepoužívá.

Provozní režim TPFanControl aktivní Teplota procesoru Rychlost ventilátoru
prohlížení webu ne (režim BIOS) 41  0–600 RPM (přepíná se)
prohlížení webu ano (režim Smart) 49 0
přehrávání videa ne (režim BIOS) 44 600 RPM (běží stále)
přehrávání videa ano (režim Smart) 56 0
Měřeno na notebooku Lenovo ThinkPad Edge E130 (11,6″, Core i5-3317U)

Jak je vidět, teplota procesoru se při aktivaci chytrého režimu (tedy řízení přes TPFanControl pomocí základního nastavení) o kus zvýší, ale pořád nedosahuje nijak kritických hodnot. Notebook se při přehrávání filmů s aktivním TPFC více zahřívá i na povrchu; strávil jsem takto ovšem cestu vlakem mezi Brnem a Prahou a zpět s notebookem celou dobu na klíně a přes rifle jsem nic ani necítil.

 

Rychlost ventilátoru 600 RPM (otáček za minutu) není úplně závratná, maximum je výrazně výše; notebook je ale i v tomto relativně pomalém režimu docela slyšet. Zrovna v tom zmíněném vlaku to samozřejmě bylo úplně jedno, okolní hluk jej dokonale přehlušil, ale pokud se koukáte na film doma v tichém bytě nebo pokud třeba používáte notebook na přednášce a nechcete nikoho rušit, je to určitě poznat. U E130 je trochu problém v tom, že má dost hlučný pevný disk, který ventilátor na 600 otáčkách dokáže přehlušit také, ale tento problém se netýká všech ThinkPadů; jinde si pomůžete výrazně více.

Instalace programu a základní nastavení

TPFanControl můžete stáhnout na webu autora – je potřeba odscrollovat až dolů pod seznam přispěvatelů. Nahoře samozřejmě můžete přispět také, je tam odkaz na autorův PayPal. Aktuální verze je 0.62.

Stažený archiv (ZIP) rozbalte a utliltu nainstalujte souborem setup.exe. Při instalaci si vyberte, zda chcete spouštět program při startu systému a pokud ano, tak zda má instalátor jen umístit jeho zástupce do složky Po spuštení, nebo zda se má zaregistrovat v systému. Po instalaci je potřeba počítač ještě restartovat.

Instalace TPFC

Po restartu (a pokud jste program nechali automaticky spouštět při startu Windows) se program sám načte a jeho ikonka se objeví v oznamovací oblasti operačního systému – na spodní liště vpravo. Ikonka sama defaultně zobrazuje aktuální teplotu, po najetí kurzorem myši se vypíše jednak teplota a jednak režim, ve kterém běží ventilátor – Default fan znamená řízení BIOSem, Fan 0 (Smart) znamená, že je větrání řízeno TPFC a ventilátor neběží (proto ta nula) atd. Poklepáním na ikonku otevřete hlavní okno programu.

V hlavním okně je nahoře výpis dostupných teplotních čidel; v případě TP Edge E130 je to procesor, baterie, sběrnce a pár dalších senzorů. Nejdůležitější je pro nás ten první, procesor (cpu); podle něj se budeme řídit. Ve spodní polovině okna je samotné řízení chlazení: zobrazení stavu ventilátoru:

 • Fan 0 = ventilátor je vypnutý
 • Fan 1 – 7 = ventilátor je manuálně nastavený na určitou rychlost (viz dále)
 • Fan 128 = ventilátor je řízen BIOSem

Ještě o kousek níže jsou tři přepínače režimů. Režim BIOS znamená, že TPFC bude jen monitorovat teploty a řízení nechá na BIOSu, tedy tak, jak je to z výroby. Režim Smart aktivuje řízení ventilátoru pomocí TPFC, které se pak bude řídit přednastavenými parametry v konfiguračním souboru (viz druhá kapitola). Režim Manual vám umožňuje nastavit úroveň aktivity ventilátoru ručně v hodnotách 0–7; nula znamená, že je vypnutý a zůstane tak, i když teploty půjdou silně nahoru (proto nedoporučuji nechávat tam nízké hodnoty, i když má program zabudovanou „pojistku“), sedmička je naopak úplně maximální (a extrémně hlučná rychlost), která se hodí, pokud potřebujete rychle notebook ochladit.

Kontextová nabídka u ikony v trayi

Pokud klepnete pravým tlačítkem myši (nebo trackpointu) na ikonku programu v oznamovací oblasti systému, dostanete se k dalším volbám. Konkrétně tam přibude druhý chytrý režim (Smart Mode 2). V konfiguračním souboru si můžete nastavit dvojici chytrých režimů pro různé situace a tímto způsobem mezi nimi přepínat – u jednoho třeba můžete preferovat nižší teploty, u druhého tichý chod. Jak režimy nastavit si povíme v další kapitole.

Pokročilé nastavení programu

Pokročilá editace nastavení není přístupná přímo z menu. Budeme muset otevřít konfigurační soubor .ini, ze kterého TPFC bere parametry svého chování, a trochu je upravit. Dostaneme se k němu jednoduše, soubor je v adresáři, kam jste program nainstalovali (Standardně C:\Program Files\TPFanControl). Ještě jednodušší způsob je otevřít nabídku Start, najít složku TPFanControl a klepnout na první odkaz v umístění s názvem „edit TPFanControl.ini“

Editace konfiguračního souboru .ini

Otevře se okno Poznámkového bloku s hromadou textu. Pokud máte alespoň základní znalosti angličtiny či němčiny, nemusíte se ničeho bát; vše je autorem důkladně popsáno v obou jazycích. Také platí, že řádky, které mají před sebou dvě lomítka („//“) program ignoruje; to se dá použít nejen pro vkládání komentářů, jak to udělal autor, ale i pro deaktivaci určitých problémových hodnot bez toho, abyste je přímo mazali.

Ještě než začneme konfiguraci měnit je docela vhodné si obsah souboru někam zazálohovat – můžete jej samozřejmě obnovit opětovnou instalací programu, ale to je kvůli potřebě restartu trochu otravné.

Editace konfiguračního souboru

Všechny parametry teď vezmeme popořadě tak, jak se objevují v konfiguračním souboru, a popíšeme si, co dělají.

Úrovně teplot v chytrém režimu

Na každém řádku je jedna úroveň chlazení v režimu Smart; celkem je úrovní pět.

 • Level=x y: do teploty x stupňů bude ventilátor aktivní v režimu y. X je teplota, Y je číslo režimu jako u manuálu – 0 znamená vypnuto, 1 je nejpomalejší běh ventilátoru, 7 je maximální rychlost. 64 je „záchranný režim“, který nemusí fungovat na všech noteboocích a může poškodit ventilátor. 128 je režim BIOS. Level=60 0 tedy znamená, že do 60 stupňů bude ventilátor vypnutý; Level=75 3 znamená, že do teploty 75 stupňů poběží ventilátor na třetí stupeň.
 • Je možné nastavit dvojici chytrých režimů. Smart Mode 1 se pak dá aktivovat klasicky v hlavním okně programu, Smart Mode 2 pouze klepnutím pravým tlačítkem na ikonu programu na liště.

Chování úrovně 64

 • Lev64Norm=0: úroveň 64 se bude chovat jako nouzová; poběží dokud nebude opět dosaženo úrovně 64. Může se objevit „pulzování“ ventilátoru
 • Lev64Norm=1: úroveň 64 se bude chovat normálně, poběží na maximum, dokud nebude dosaženo další nižší úrovně

Chování programu po spuštění

 • Active=0: program nebude mít žádný vliv na chlazení, bude jen monitorovat
 • Active=1: program bude měnit rychlost ventilátoru v závislosti na zvoleném režimu
 • Active=2: program se spustí v režimu Smart
 • Active=3: program se spustí v režimu Manual

Přednastavená manuální rychlost při startu

 • ManFanSpeed=0–7: po startu programu bude manuální režim přednastaven na specifikovanou úroveň

Automatické ukončení manuálního režimu („pojistka“ proti přehřátí při nastavení na příliš nízkou rychlost)

 • ManModeExit=x //ManModeExit=y: Manuální režim se automaticky ukončí při dosažení x °C/y °F (první hodnota ve stupních Celsia, druhá ve stupních Fahrenheita)

Hlavní okno vždy navrchu

 • StayOnTop=0: hlavní okno programu se bude chovat jako všechna ostatní
 • StayOnTop=1: hlavní okno bude vždy nahoře (always on top)

Vzhled hlavního okna

 • SlimDialog=0: klasické velké zobrazení
 • SlimDialog=1: zobrazení jako nástrojové okno (default)

Zapnutí EDR při ovládání přes Bluetooth

 • BluetoothEDR=0: EDR vypnuto
 • BluetoothEDR=1: EDR zapnuto

Priorita procesu TPFanControlu

 • ProcessPriority=0 – 5: nastaví prioritu procesu programu. Standardně je 2; doporučujeme zachovat, pokud na vašem počítači program nereaguje velmi pomalu – v takovém případě mírně zvýšit. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita.

 

Nastavení „bublin“ s upozorněním

 • NoBallons=0: upozornění u ikony v oznamovací oblasti zapnuta
 • NoBallons=1: upozornění u ikony v oznamovací oblasti vypnuta

Frekvence kontroly teplot

 • Cycle=x: program bude kontrolovat teploty komponent každých x sekund

Deaktivace rozšiřujících senzorů (extended sensors) – aktivujte na ThinkPadech A2x, T2x a X2x

 • NoExtSensor=0: rozšířené senzory aktivní
 • NoExtSensor=1: rozšířené senzory neaktivní

Chování programu při startu

 • StartMinimized=0: program startuje normálně, zobrazí se okno
 • StartMinimized=1: program startuje minimalizovaný v oznamovací oblasti

Frekvence změny ikony v oznamovací oblasti

 • IconCycle=x: ikona v oznamovací oblasti zobrazující teplotu se bude aktualizovat každých x vteřin

Podbarvení ikony – umožňuje změnit podbarvení ikony v oznamovací oblasti na zelenou/žlutou/červenou podle teplot

 • IconLevels=x y z: ikona bude zelená do teploty x °C, žlutá do y °C a červená od  °C
 • Fahrenheit: IconLevels=x y z: to samé, ale ve stupních Fahrenheita

Pípání při úspěšné změně stavu ventilátoru

 • FanBeep=x y: při změně stavu se ozve pípnutí na frekvenci x (v Hz) po dobu y (v ms); 0 a 0=vypnuto

Přepnutí do režimu BIOS při chybách čtení

 • MaxReadErrors= x: po x neúspěšných pokusech o přečtení teploty z čidla se režim řízení přepne na BIOS

Ukládání do souboru

 • Log2File=0: program neukládá údaje do souboru .log
 • Log2File=0: program ukládá údaje do souboru (generuje historii teplot a režimů do souboru tpfancontrol.log)

Ukládání do CSV

 • Log2csv=0: program neukládá údaje do souboru .csv
 • Log2csv=1: program neukládá údaje do souboru .csv (pak je možné je exportovat třeba do Excelu)

Ignorování senzorů při určování max. teploty

 • Ignoresensors=x: program bude při určování maximální teploty ignorovat senzor x. Jde vždy o označení trojicí písmen (např. cpu, pwr, bat), vypisují se v hlavním okně programu.
TPFanControl: pro dokonale tichý ThinkPad (software)
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 3 hlas/ů