Hlavní navigace

ČTÚ na sdílení sítí mezi T-Mobilem a O2 nevidí problém. Prozatím

11. 9. 2015

Sdílet

Zdroj: Redakce

Český telekomunikační úřad vydal stanovisko k možnému dopadu na trh souvisejícímu se sdílením 2G, 3G a LTE sítí mezi T-Mobilem a O2. Možné protitržní chování začal sledovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale případ nakonec předal Evropské komisi, která má s podobnými spory větší zkušenosti. ČTÚ vypracoval nezávislý pohled, na kterém s ÚOHS ani EK nespolupracoval, proto se i jejich verdikty mohou lišit. A k čemu úřad nakonec dospěl?

Zjednodušeně řečeno – za současného stavu pro trh (tedy spotřebitele) nehrozí žádné problémy. ČTÚ sondoval podobné dohody o sdílení sítí, případně využití národních roamingů i jinde v EU. Spolupráci dvou operátorů na podobné úrovni můžeme najít v Německu, Španělsku nebo Švédsku.

Česko je ale specifické tím, že své sítě sdílejí dva největší operátoři a že třetí už se nemá s kým spojit. V jiných zemích jsou minimálně čtyři síťoví operátoři, takže byla teoretická možnost, že začnou spolupracovat i ti dva zbylí. Někde se tak stalo, jinde ne. Přesto úřad věří, že hospodářská soutěž u nás ohrožena nebude. A pokud by se tak někdy stalo, najde si prostředky k regulaci.

Úřad na základě analýzy výše uvedených rizik neidentifikoval žádné zásadní riziko, které by v krátkodobém horizontu mohlo vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Zároveň však nelze bez dalšího uzavřít, že předmětné dohody mezi TMCZ a O2 nemohou mít ve střednědobém či dlouhodobém horizontu dopad na hospodářskou soutěž. Úřad bude dopady sdílení sítí v rámci své činnosti i nadále monitorovat,“ píše ČTÚ ve svém stanovisku.

 

V případě, že by Úřad v budoucnu považoval za nutné reagovat na dopady sdílení sítí, může tak učinit zejména v rámci své působnosti ve vztahu k (i) analýze relevantních trhů, (ii) nastavení podmínek případných výběrových řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů nebo (iii) dohledu nad efektivním využíváním spektra.

Největší množství nástrojů pak zřejmě nabízí proces definování podmínek případných výběrových řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů – zde Úřad za podmínky dodržení zásad otevřenosti, transparence a nediskriminace disponuje pravomocí nastavit spektrální limity, vyhradit část spektra, stanovit cenové zvýhodnění pro některé bloky nebo určit přísnější rozvojová kritéria pro sdílející operátory tak, aby byla kompenzována objektivně existující konkurenční nevýhoda mimo stojících subjektů,“ doplňuje úřad ve své zprávě.

Zdroj: ČTÚ