Hlavní navigace

Do Fast ringu přistálo sestavení sestavení 14383. Už nemá vodoznak na ploše

8. 7. 2016

Sdílet

Zdroj: Redakce

Microsoft má svého kandidáta na vydání, pokud jde o Windows 10 Anniversary Update. Tím je sestavení 14384. Mezitím ale členky a členové programu Windows Insider dostávají do rukou k otestování sestavení 14383. To proniklo jak na mobily, tak na počítače prostřednictvím Fast ringu. Protože nás od ostrého startu nové verze Windows 10 dělí necelý měsíc, neočekávejte nové funkce. Pouze opravy.

Protože se jedná o jedno z posledních
sestavení rodové linie Redstone 1, odstranil Microsoft
vodoznak z plochy, jenž označuje číslo vydání. Dona
Sarkar, vedoucí programu Windows Insider, nicméně slibuje, že se
ještě do začátku srpna pár sestavení dočkáme.

Opravy a úpravy na počítačích

 • Odkaz pro získání více doplňků, jenž se nachází v Edgi,
  vede do přímo do příslušné sekce ve Windows Storu.

 • Cortana v režimu naslouchání vyvolá nové klávesová
  zkratka: Win+Shift+C. Oslovení „Hey Cortana“ funguje i nadále,
  pokud je aktivované.
 • Od tohoto sestavení budou nastavení Centra akcí a Rychlých akcí
  při upgradech zachována.
 • Odpojení Surface Booku od externího monitoru, jenž byl nastaven
  jako výchozí, způsobil, že obrazovka v laptopu byla
  nastavena v režimu portrét. To jste vyřešili jedině
  odpojením a připojením obrazovky od základny zařízení.
 • V náhledovém okně nad ikonou na hlavním panelu aplikace
  Nastavení byly zobrazeny prvky pro ovládání multimédií.
 • Když jste přetahovali dialogy pro porovnání souborů či správu
  knihoven mezi dvěma obrazovkami s různými hodnotami DPI,
  dialog se na druhé obrazovce nezobrazil správně.
 • Fajfka, jež indikuje vybraný stav v moderním prostředí,
  nebyla vždy viditelná v režimu vysokého kontrastu. Týkalo
  se to např. aplikace Fotky v nabídce „…“.
 • Okno pro přihlášení při připojení k počítači
  prostřednictvím Vzdálené plochy se nezobrazovalo vždy správně.
 • Na některých konfiguracích s více obrazovkami zamrzal
  Explorer.exe při zobrazení popisku. (Popisky se zobrazí, když
  nad objekt najedete ukazatelem myši.)
 • Některé myši připojené přes Bluetooth (např. Microsoft Arc
  Touch Mouse) někdy při pohybu ukazatele nevypočitatelně
  akcelerovaly.
 • Na některých webech v Edgi funkce Předčítání neoznámila,
  že narazila na hypertextové odkazy.
 • Některé weby v Edgi potenciálně způsobovaly úniky paměti
  s aktivovaným doplňkem LastPass. Proto pak přestaly
  odpovídat.

Windows 10 build 14383

Opravy a úpravy na mobilech

 • Výdrž na akumulátor byla zlepšena v případech, kdy mobil
  často probouzíte, abyste pouze zkontrolovali zamykací obrazovku.

 • V Edgi někdy přibližování nebo oddalování na vložených
  mapách způsobovalo přeskočení na vzdálené místo.
 • Při přehrávání videí na YouTubu, která využívají zvukový
  kodek OPUS, na některých zařízeních nefungovalo ztlumení
  zvuku. Týkalo se to např. Lumie 640.
 • Pokud byla oznámena příchozí SMS, nefungovalo ukončení hovoru.
  Týkalo se to případů, kdy jste měli mobil připojený přes
  Bluetooth k automobilu a tlačítka pro ukončení hovoru
  v automobilu.
 • Groove někdy neočekávaně pozastavil přehrávání hudby poté,
  co bylo přehrávání ručně pozastaveno a obnoveno.
 • Klávesnice v některých jazycích místo znaků „a“ a „e“
  napsala „@“ a „€“. Týkalo se to pouze psaní v aplikacích
  určených pro Windows Phone 8.1.
 • Řada her určených pro Windows Phone 8.1 vypadala, že běží
  ve zpomaleném režimu. Týkalo se to jen některých zařízení,
  např. Lumie 535.
 • Oznámení, která zařízení přijalo, když byla obrazovka
  vypnutá, nebrala v potaz signály ze senzoru přiblížení.
  Proto se mohla obrazovka zapnout, aby ukázala oznámení, i když
  jste měli zařízení v kapse.
 • Po tvrdém resetu zařízení se nezobrazovalo nastavení vizuální
  hlasové schránky.
 • Dlaždice připnuté z aplikace byly někdy prázdné. Dlaždici
  pro SIM 2 někdy chyběl název.
 • Obrazovka Start se nesprávně škálovala po přepnutí z režimu
  Continuum/rozšířené plochy na obrazovku v režimu
  zrcadlení/duplikace orazu, přičemž tato druhá obrazovka neměla
  standardní hodnotu DPI.
 • Někdy docházelo k prodlevě, takže příslušná dlaždice
  nezobrazovala zmeškané hovory ihned.

Známé chyby na počítačích

Mezi známými problémy nenajdete nic závažného.
Pouze můžete spatřit dialog oznamující vypršení platnosti
sestavení dne 15. 7. 2016. Tomu ale nemusíte věnovat
pozornost, protože se systémem se po tomto datu nic nestane, dialog
navíc bude později odebrán. Druhá věc se týká Hyper-V a
spuštění virtuálních strojů s Windows Server 2016 Tech
Preview 5. Pouze uvedu, že dočasným řešením je vypnutí
funkce Secure Boot.

Windows 10 build 14383

Známé chyby na mobilech

Z minula stále zůstává chyba
s prohlížením PDF v Edgi, kdy se při dotykovém
ovládání PDF neustále načítá dokola. K tomu přibyla
jedna nová, a sice se nástroj pro nahrávání hlasu nezobrazí
vždycky jako volba pro nahrávání hovorů. Zbylé
chyby
zmizely.

Microsoft i nadále připomíná, že se mění
formát zálohy zařízení, jež je ukládána na OneDrivu. Proto
pokud po přechodu na čerstvé sestavení provedete zálohu a pak se
vrátíte zpět ke staršímu sestavení 10586, nebude při obnově
nastavení vráceno rozložení prvků na obrazovce Start. Kdybyste
tedy plánovali vrátit se zpět k sestavení 10586 a chtěli
v něm případně obnovit rozložení Startu, nejdříve
vypněte automatické zálohování, aby nebyla vaše starší záloha
přepsána.

Zdroj: Windows
Experience Blog