Hlavní navigace

EU chce sjednotit přístup k informacím z veřejné sféry

13. 12. 2011

Sdílet

Zdroj: Redakce

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová oznámila, že se rozjíždí strategie Otevřeného přístupu k údajům pro Evropu. Potenciál údajů z veřejné správy má prý každoročně posílit hospodářství EU o 40 miliard eur.

Dosud nezpracovávané informace mají najít velké využití v IT: např. v aplikacích pro smartphony, v online mapách nebo porovnávačích cen. Těži z nich mohou i média a akademická obec.

Nová strategie si jako příklad bere Spojené království a Francii, které již tyto informace zpracovává i mimo veřejný sektor. EU má tři body, kterých chce dosáhnout.

  • Vytvořit bezplatný portál, kde otevře své zásoby informací veřejnosti.
  • Zajistit stejné podmínky pro přístup k údajům v rámci celé unie.
  • V letech 2011 až 2013 investuje 100 milionů eur do výzkumu v oblasti zpracovávání údajů.

Neelie Kroesová uvedla: „Dnes vysíláme orgánům veřejné správy výrazný signál. Zvýší se hodnota Vašich údajů, pokud se o ně podělíte. Začněte je tedy ihned uvolňovat: využijte tento rámec a připojte se k dalším inteligentním lídrům, kteří již těží z otevřeného přístupu k údajům. Daňoví poplatníci již za tyto informace zaplatili, takže to nejmenší, co můžeme učinit, je vrátit je těm, kteří je chtějí využít novými způsoby k pomoci lidem, vytváření pracovních míst a posilování růstu.

EU a jednotlivé země mají zpřístupnit informace k opětovnému použití s komerčními i nekomerčními účely (mimo data chráněná autorskými právy). Data mají být k dispozici zdarma nebo za poplatek, jež má maximálně pokrýt náklady na zpracování. Informaci musí být v běžně používaných a strojově čitelných formátech. Směrnice má zahrnout i knihovny, muzea a archivy.

Portál je momentálně ve fázi beta a do finálního stádia by se měl dostat na jaře 2012. Nová směrnice přijde v platnost v roce 2013 a členské státy pak budou mít 18 měsíců na to, aby je zavedly do svých legislativ.

Osobně jsme obzvlášť zvědavý na ony „informace v běžně používaných a strojově čitelných formátech“. Zrovna včera si šéfredaktor Lupy, Patrick Zandl, na svém blogu stěžoval, že veřejná správa sice nabízí pro veřejnost spoustu možných údajů, ale ty lze jen těžko zpracovat. Portálům chybí potřebná API, případně omezují počet požadavků, takže je nelze pořádně využít v aplikacích. Současné portály tak sice zveřejňují data v čitelné podobě, ale už se s nimi nedá efektivně pracovat.


 

Oznámení EU

(redakčně neupraveno) odkaz na původní zdroj

Digitální agenda: těžit z potenciálu údajů státní správy

Brusel 12. prosince 2011 – Komise začala realizovat strategii Otevřený přístup k údajům pro Evropu, která má každoročně posílit hospodářství EU o 40 miliard EUR. Orgány veřejné správy v Evropě sedí na zlatém dolu nevyužitého hospodářského potenciálu: rozsáhlé objemy informací získaných četnými veřejnými orgány a útvary. Členské státy jako Spojené království a Francie již hodnotu tohoto bohatství prokazují. Strategie na zlepšení výkonnosti po celé EU je trojí:Zaprvé, Komise půjde příkladem a otevře své zásoby informací veřejnosti prostřednictvím nového bezplatného datového portálu. Zadruhé, vytvoří se stejné podmínky pro otevřený přístup k údajům po celé EU. A dále se tato nová opatření podpoří částkou 100 milionů EUR, které se v letech 2011 až 2013 poskytnou na financování výzkumu v oblasti zdokonalování technologií zpracování údajů.

Tyto akce staví EU do postavení světové avantgardy, pokud jde o opakované využití informací veřejného sektoru. Posilní se jimi vzkvétající odvětví, které nezpracované údaje přeměňuje v materiál, na němž závisejí stovky milionů uživatelů IKT; běží např. o aplikace inteligentních telefonů, např. mapy, informace o dopravním provozu a počasí v reálném čase, nástroje k porovnávání cen atd. Přínosy zaznamenají i novináři a akademická obec.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Dnes vysíláme orgánům veřejné správy výrazný signál. Zvýší se hodnota Vašich údajů, pokud se o ně podělíte. Začněte je tedy ihned uvolňovat: využijte tento rámec a připojte se k dalším inteligentním lídrům, kteří již těží z otevřeného přístupu k údajům.Daňoví poplatníci již za tyto informace zaplatili, takže to nejmenší, co můžeme učinit, je vrátit je těm, kteří je chtějí využít novými způsoby k pomoci lidem, vytváření pracovních míst a posilování růstu.“ Viz video s vyjádřením paní Kroesové zde.

Komise navrhuje aktualizovat směrnici z roku 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru:

  • zavedením obecného pravidla, že všechny dokumenty zpřístupněné orgány veřejného sektoru lze opětovně použít k jakémukoli účelu, komerčnímu či nekomerčnímu, ledaže jsou chráněny autorským právem třetí strany;

  • stanovením zásady, že veřejným orgánům by se nemělo dovolit účtovat si více než náklady vzniklé v důsledku jednotlivé žádosti o údaje (marginální náklady); v praxi to znamená, že většina údajů se bude poskytovat zadarmo nebo skoro zadarmo, ledaže je požadovaný poplatek řádně odůvodněn;

  • zavedením povinnosti poskytovat údaje v běžně používaných a strojově čitelných formátech, s cílem zajistit efektivní opětovné používání údajů;

  • zavedením regulačního dohledu v zájmu vynucování těchto zásad;

  • masivním rozšířením působnosti směrnice tak, aby poprvé zahrnovala knihovny, muzea a archivy; stávající předpisy z roku 2003 se použijí na údaje z těchto institucí.

Komise navíc zveřejní své vlastní údaje prostřednictvím nového datového portálu, na který již Komise zadala zakázku. Tento portál je momentálně ve verzi beta (fáze vývoje a testování) a jeho spuštění se očekává na jaře 2012. Tou dobou bude sloužit jako jednotné místo přístupu k opětovně použitelným údajům ze všech institucí, orgánů a agentur EU, jakož i orgánů vnitrostátních.

Souvislosti

Otevřený přístup k údajům zahrnuje obecné informace, které může kdokoli volně používat, opětovně používat a opětovně šířit, a to bezplatně, nebo za marginální náklady.

Dnešní návrh Komise by byl realizován za plného dodržení pravidel o zacházení s osobními údaji.

Studie provedené jménem Evropské komise prokazují, že podniky i občané stále mají potíže při vyhledávání a opětovném využívání informací veřejného sektoru. Jinak vyjádřeno, otevřené údaje jsou v Evropě do značné míry nedostatečně rozvinuté.

Pokud jde o významné odvětví zeměpisných informací, téměř 80 % respondentů z průzkumů Komise prohlašuje, že nemohou plně využívat informace v držení veřejných orgánů. Důvody zahrnují vysoké poplatky, netransparentní pravidla a praxi ohledně opětovného využití, nedostatek transparentnosti ohledně toho, jaké údaje jsou drženy a kým, jakož i výhradní licenční dohody, jejichž dopad může narušovat hospodářskou soutěž.

MMF23

Digitální agendě pro Evropu Komise určila jako klíčové pro splnění cílů jednotného digitálního trhu opětovné používání informací veřejného sektoru spolu s rychlým a ultrarychlým přístupem na internet.

Směrnice 2003/98/ES o opakovaném využití informací veřejného sektoru zavedla první soubor opatření s cílem usnadnit podnikům získat přístup k informacím veřejného sektoru a povolení k jejich opakovanému použití. Nastolila také proces, v jehož rámci vládní agentury snížily poplatky za získávání informací. Dnešní návrh rozšiřuje působnost směrnice i její využití.

Byl pro vás článek přínosný?