Hlavní navigace

Hlídá veřejné smlouvy a EET. Teď bude zadarmo radit Babišovi s IT

20. 3. 2017

Sdílet

Zdroj: Redakce

Michal Bláha, hlavní kritik českého e-governmentu, se chce přímo zasloužit o to, aby státní IT politika fungovala. V lednu se setkal s ministrem financí a hlavou generálního finančního ředitelství, kde společně probírali nedostatky elektronické správy státy. A tam se také Bláha dohodl, že bude Babišovi dělat poradce pro IT záležitosti. Dnes zveřejnil smlouvu, podle které bude od 15. 3. do 31. 12. 2017 poskytovat poradenské a konzultační služby spočívající v:

  1. zpracování analýz, posudků a koncepčních materiálů,
  2. zpracování materiálů v rámci zadávacích řízení vyhlašovaných Ministerstvem financí podle zákona č. 134/2016 Sb. v rámci ICT,
  3. konzultacích a účastí na jednáních,
  4. informační podpoře k  materiálům pro schůze vlády a k problematikám dopadajícím na resort Ministerstva financí v oblasti ICT,
  5. účasti jako zástupce Ministerstva financí v individuálně určených případech projektů ICT.

Bláha tvrdí, že jeho nezávislost není smlouvou nijak omezena. Všechna zadání i jeho výsledky bude publikovat veřejně. Jeho hlídač smluv, veřejných zakázek a EET bude nadále fungovat. Stejně tak neomezí svou kritiku státu v médiích nebo sociálních sítích.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud chci změnit chování státu u IT zakázek, pouze kontrolovat a kritizovat nestačí. Jakékoliv hraběcí rady jsou sice líbivé, ale ve výsledku neefektivní,“ říká Michal Bláha.

A dodává: „Ve své roli mohu na konkrétních IT projektech pomoci konkrétním lidem. Ukázat jim lepší způsoby zadávání IT systémů, pomoci nastavit nové způsoby projektového řízení IT projektů, navrhnout efektivní a moderní formy spolupráce na projektech mezi MF ČR a IT dodavateli. Zefektivnit, zlevnit, zrychlit a zkvalitnit IT pro stát, pro dodavatele a zejména pro občany a podnikatele.