Hlavní navigace

Mapy.cz dostaly nové letecké snímky. Jsou aktuálnější, ostřejší, prostě lepší

25. 1. 2016

Sdílet

Zdroj: Redakce

To bylo rychlé. V pátek Seznam slíbil nové letecké snímky, dnes je již vydal. Na Mapy.cz už nenajdete staré ortofoto mapy z lety 2010 až 2012, ale aktuální nafocené v roce 2014 a 2015. Seznam vůbec poprvé nahradil najednou celou mapu Česka, doteď vždy upravoval pouze třetinu území.

Doosan Arena (původní snímek)
Doosan Arena (původní snímek)

Doosan Arena (nový snímek)
Doosan Arena (nový snímek)

Letecké snímky pořídila společnost TopGis, výslednou úpravu si již Seznam dělal sám. Zpracoval přesně 96 374 fotek zabírajících 82 710 km² České republiky a pohraničí. Celá mapa po softwarovém zpracování zabírá 2,1 TB.

Mostecké jezero (původní snímek)
Mostecké jezero (původní snímek)

Mostecké jezero (nový snímek)
Mostecké jezero (nový snímek)

Nová mapa má vyšší rozlišení (tj. i ostřejší snímky) a vyšší kontrast. Hezky to ilustrují staré a nové fotografie Mosteckého jezera a fotbalového stadionu v plzeňských Štruncových sadech.

 

Proces snímkování

Petr Hofman, GIS specialista Mapy.cz, také popsal, jak takové plánování a snímkování probíhá.

1. Nejprve se připravuje plán letu. Určí se, jak vysoko letadla poletí, jak daleko od sebe budou letové řady, s jakou hustotou se pořídí snímky a území se rozdělí na bloky.

2. Poté se jednoduše počká na příhodné počasí, což může trvat i několik týdnů. Letecké snímkování totiž vyžaduje nebe bez mraků. Jakmile letadla vyletí, křižují nad konkrétním blokem a v pravidelných rozestupech pořizují snímky. Přičemž pro každý snímek zaznamenávají polohu a naklonění kamery, ze které se vypočítá poloha snímku na zemi.

3. Po nafocení se provede zpřesnění naměřené polohy pomocí diferenční GPS a také aerotriangulace, neboli další zpřesnění polohy snímků prostřednictvím vlícovacích a spojovacích bodů. V prvním případě se jedná o body na zemi se známou polohou, v tom druhém o shodné body na překrývajících se snímcích.

4. Následuje ortorektifikace, tedy odstranění chyby v poloze transformací fotky ze středového promítání do kolmého. Jednoduše řečeno, pokud vysoký kopec vyfotíme zešikma, tak se jeho vrchol na fotce nachází jinde, než by měl být. Proto se pomocí digitálního modelu terénu celá fotka pokřiví tak, aby byla poloha přesná nehledě na nadmořskou výšku.

5. V tuto chvíli máme spoustu vzájemně se překrývajících fotek s přesnou polohou, avšak protože byla každá pořízena v jinou chvíli, jsou mezi nimi barevné rozdíly. Následuje tedy mozaikování. Fotky jsou nařezány v místech, kde je řez nejméně znát, a upraví se barevně tak, aby byly spoje co nejméně patrné.

6. Pak přichází sešití, neboli spojení snímků do jedné velké plochy, která je pak pro snadnější manipulaci opět nařezána na menší pláty. V tento okamžik přechází snímky do rukou specialistů Mapy.cz pro další zpracování.

Cloud24

7. Protože k zobrazení celého světa na Mapy.cz používáme jiný souřadný systém než při leteckém snímkování, transformovali jsme ortofoto z Křovákova do Mercatorova zobrazení. A aby lidé nestahovali zbytečně velká data, provedli jsme takzvané pyramidování. Nejde o nic jiného než snížení rozlišení obrazu, které se zobrazí při oddálení mapy. A konečně, aby lidé nestahovali data z nechtěných oblastí, nařezali jsme ortofoto na malé dlaždičky.

Zdroj: Seznam

Byl pro vás článek přínosný?