Hlavní navigace

Operátoři dělají z lidí pitomce. Chtějí se zbavit výhod, které si sami zařídili [komentář]

22. 5. 2017

Sdílet

Zdroj: loga: O2 / T-Mobile / Vodafone / koláž: Cnews
Asociace operátorů navrhuje, že přenos čísel zkrátí na maximálníě 10 dní a že nebude účtovat pokuty za předčasné ukončení smlouvy při změně podmínek.

Operátoři si hrají na ty hodné

Asociace provozovatelů mobilních sítí sdružující O2, T-Mobile, Vodafone a Nordic Telecom minulý týden vydala zprávu, že se lidé ještě letos dočkají přenosu čísla do 10 dní a že budou moci odstoupit od smlouvy bez sankcí při libovolné změně podmínek. Operátoři představili ČTÚ plán na samoregulaci, a pokud jej úřad posvětí, můžou se novinky zavést do šesti měsíců.

A co AMPS zdůrazňuje, novinky by zavedli bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o novele zákona o elektronických komunikacích. O novém „biči na operátory“ budou poslanci rozhodovat již tuto středu. Jak jsme již detailně informovali, novela má zkrátit přenos čísel na maximálně 10 dní, umožňuje zrušení smlouvy bez pokut při libovolné změně podmínek a navíc dá ČTÚ možnost pokutovat operátory vyššími částkami, nově dokonce i procenty z obratu.

Novela ZoEK směrem ke spotřebitelům řeší pouze dvě věci. Zrychlení přenositelnosti čísel a možnost výpovědi smlouvy bez sankcí, když operátor změní podmínky. Jsme připraveni tato dvě pro-spotřebitelská opatření zavést bez ohledu na to, kdy a zdali vůbec bude novela ZoEK zveřejněna ve sbírce zákonů,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.

Požádali jsme pana předsedu ČTÚ o součinnost. Když námi navržený postup podpoří, mohou obě změny začít fungovat do konce roku. Bez ohledu na to, jak dopadne hlasování o novele ZEK v parlamentu a následně v senátu. Jasná pravidla zajistí, že potřebné změny budou moci operátoři zavést efektivněji a rychleji než v případě čekání na novelu zákona,“ doplňuje Grund.

Raději bez pokut

Snaží se operátoři slevit ze svých výhod za to, aby nemohli být přísněji pokutováni? Dva velké ústupky se zrychleným zavedením prozákaznických opatření by na poslance a senátory mohly fungovat a v nadcházejících hlasováních by část novely mohla být odstraněna. Snad se tak nestane. Závazek plynoucí ze zákona je důležitější než slib operátora.

Ti jsou mimochodem z plánovaných pokut hodně vystrašení. Ředitel Grund nedávno pro Echo24 řekl: „Za operátory je důležité podotknout, že zákonodárci požadují zvyšovat hranice pokut na úroveň, která nemá v zahraničí obdoby. Ve výsledku to může ohrozit chuť nadnárodních operátorů upřednostňovat investice do rozvoje sítí právě v Česku. V okolních zemích jsou pokuty řádově nižší a tudíž jsou nižší i rizika.

Je však důležité podotknout, že riziko vyšších pokut neznamená, že je úřad skutečně bude udělovat. Dosud neudělil maximální sankci ani při opakovaném porušení zákona. A hlavně by pokuty nemusel vůbec udělovat, pokud by operátoři hráli fér.

Pokuty z obratu by byly namířeny jen pro ty největší hříšníky. Podle unijního práva mají být sankce účinné, přiměřené a odrazující. Například před týdnem dostalo O2 pokutu 2 miliony korun kvůli agresivní obchodní praktice. Pro malého operátora by to bylo likvidační. O2, které v prvním čtvrtletí 2017 mělo provozní zisk 2,53 miliardy korun, se po takové pokutě zahojí za méně než dvě hodiny. To věru není odrazující sankce.

Mimochodem: Zrovna dnes Městský soud v Praze potvrdil pokutu ve výši 9,5 milionu korun, kterou ČTÚ udělil satelitnímu operátorovi M7 Group. V rozsudku stojí: „Výše sankce za protiprávní jednání musí s sebou nést přiměřeně citelný zásah do majetkové sféry, aby byl veden k důslednějšímu dodržování všech zákonných norem. Preventivní úlohu musí uložená sankce pak mít rovněž ve vztahu i ke všem ostatním subjektům pohybujícím se na daném trhu.

Operátoři se mohli domluvit již dávno

Načasování a znění ústupků ze strany APMS je jasným signálem, že operátoři chtějí těsně před hlasováním o novele zamíchat kartami. Je však paradoxní, že se chtějí zbavit výhod, které si sami zajistili. A že přitom žádají ČTÚ o spolupráci, ač jejich návrh mohl fungovat kdykoliv.

Například převod čísla maximálně do 10 dnů od podání žádosti. Zákon, respektive Opatření obecné povahy, na které se zákon odvolává, stanovuje, že lhůta pro přenos činí čtyři pracovní dny.

To sami operátoři tento limit uměle protáhli tím, že smlouvu neukončili hned, ale výpověď přišla až na konci následujícího měsíce. Někteří tak na přenos čekali třeba 40 dní. Nebylo to nutné. O2, T-Mobile i Vodafone mohli smlouvu ukončit hned a číslo přenést do zákonných čtyř dní, jako to běžně funguje u předplacenek.

Výpověď bez pokut je ještě větší paradox. Podle dřívějšího ZoEK platilo, že zákazník může bez pokuty vystoupit ze smlouvy na dobu určitou, pokud dojde ke změně podmínek. Operátor jej navíc musel více než měsíc dopředu informovat o právu na odstoupení. Jenže v roce 2014 byla uzákoněna novela, která postavení zákazníků zhoršila.

Bez sankcí tak dnes můžete ukončit smlouvu jen v případě, že změny podmínek jsou podstatné. O podstatnosti přitom rozhoduje sám operátor. Tuto část si napsali sami operátoři. Přiznal to předkladatel návrhu, poslanec Stanislav Pfléger, pro Respekt.

Teď se výhody dobrovolně vzdají? A opět, proč k tomu potřebují souhlas ČTÚ? Pokutovat klienty za předčasné ukončení smlouvy není pro operátory povinnost, ale možnost. Klidně se mohli pokut vzdát i doposud. Jenže oni místo toho tvrdošíjně tvrdili, že i podstatná změna podmínek vlastně není podstatná.

Proto bude dobré, když se novela uzákoní. Chrání spotřebitele ve dvou bodech, se kterými nakonec souhlasí i operátoři. A pokud O2, T-Mobile a Vodafone nebudou porušovat pravidla, nehrozí jim žádné pokuty. Všichni budou spokojení.