Základy práce v příkazovém řádku Windows

0

Přestože již slovní spojení „příkazový řádek“ navozuje pocit něčeho určeného jen velmi zkušeným uživatelům, rozhodně se jej nemusíte bát. Příkazový řádek vám totiž pomůže při mnoha činnostech, které z nějakého důvodu není možné provést v grafickém, klikacím, prostředí.

Profesionálové jsou schopni psát pro příkazový řádek nejrůznější skripty, které při jednom spuštění vykonají hned několik činností najednou. My zatím zůstaneme u běžných úkonů, jako je práce se složkami a soubory. Příkazový řádek totiž využijete například při nouzovém startu operačního systému (stiskněte F8 při bootování), kdy v něm můžete provést různé opravy nebo třeba smazat nakažené soubory.

Příkazový řádek Windows je v porovnání s Linuxem možná méně vybavený, co se týče okna pro práci s ním. K dispozici je však řada příkazů a také myslím docela opomíjené vylepšení v podobě nástroje PowerShell. Jde o skriptovací prostředí s vlastním vývojovým nástrojem, které si můžete z webu Microsoftu stáhnout zdarma, ve Windows 7 se s ním setkáte již coby součástí operačního systému. I v něm využijete následující základní příkazy.

Hvězdičkový zápis

V řadě příkazů příkazového řádku lze využít tzv. hvězdičkový zápis, který umožňuje vybrat více souborů nebo složek najednou. Zadáte-li v nějakém místě názvu složky (souboru) hvězdičku, pak ji systém nahradí libovolným počtem libovolných znaků. Pro nahrazení jednoho znaku použijte tečku. Příklad:

  • D* vyhovuje pro složky Desktop, Downloads, Documents.
  • Do* vyhovujte po složky Downloads a Documents.
  • D*s vyhovuje také pro složky Downloads a Documents – obě začínají na D a končí písmenem s.

Ovládání příkazového řádku

Příkazový řádek ve Windows spustíte stiskem klávesové zkratky Win-R a zadáním cmd. Ve Windows Vista je někdy potřeba spustit příkazový řádek v režimu správce. Zadejte tedy cmd do nabídky Start a nalezeného zástupce spusťte v administrátorském režimu pomocí nabídky pod pravým tlačítkem myši. S možností spustit příkazový řádek se setkáte i při spouštění počítače v nouzovém režimu. Zadaný příkaz potvrdíte stiskem klávesy Enter a počítač jej vykoná.

Do okna příkazového řádku se zadávají povely, kterými operačnímu systému určujete, co by měl vykonat, resp. co od něj žádáte. Základní příkazy se používaly již v době operačního systému MS-DOS před několika lety. Současný příkazový řádek Windows je pouze obohatil o několik dalších příkazů nebo nastavení.

Tip: U všech dále uvedených příkazů můžete získat seznam dalších parametrů, kterými ovlivníte jejich činnost, zadáním znaků /? za název příkazu.

Přepínání a seznamy složek

Jakmile příkazový řádek nastartujete, budete umístěni ve své domovské složce, čili ve Windows Vista v C:\Users\Vaše jméno. Název aktuální složky je vždy uveden na řádku, kde systém čeká na zadání příkazu. Seznam položek v aktuální složce si prohlédnete zadáním příkazu dir.

Můžete si nechat vypsat jen adresáře – složky. Stačí doplnit přepínač /D, výsledný příkaz tedy bude dir /D. Zkuste vypsání všech položek začínajících určitými znaky, například všech majících na začátku písmeno D. Výsledný příkaz bude dir D* a v domovské složce Windows Vista zobrazí složky Desktop, Documents a Downloads.

Do jiné složky se přepnete zadáním příkazu cd a jejího názvu. Název může být zadán buď včetně celé cesty (cd C:\Users\Honza), s názvem složky v aktuálním umístění (cd Desktop) nebo se dvěma tečkami pro přepnutí o úroveň výše (cd ..).

Vytváření složek

Potřebujete vytvořit novou složky v aktuálním umístění? Pak není nic jednoduššího, než použít příkaz md nebo mkdir následovaný názvem vytvářené složky, čili mkdir složka. Můžete zkusit zadat i celou cestu – příkaz mkdir pak vytvoří všechna umístění v zadané cestě.

Kopírování a přesouvání souborů

Ke kopírování souborů slouží příkaz copy. Vyžaduje zadání dvou nezbytných parametrů, a sice cesty ke zdrojovému souboru a do cílového umístění. Cesty mohou být zadány v relativním tvaru. Příklad:

copy a.txt b.txt – zkopíruje soubor a.txt na b.txt v aktuálním umístění

copy c:\Users\Honza\Desktop\a.txt c:\Users\Honza\Documents – zkopíruje soubor a.txt z Plochy do Dokumentů

Pro přesouvání souborů můžete využít příkaz move, který se ovládá stejně jako výše uvedený copy.

Mazání souborů

Mazání položek na disku zajišťuje příkaz del, resp. erase. Stačí jej zadat s doplněním složky nebo souboru (s relativní nebo absolutní cestou), který chcete smazat. Například del c:\Users\Honza\Desktop\a.txt smaže soubor a.txt z Plochy uživatele Honza.

Kopírování a vkládání textu

Na závěr mám pro vás ještě jeden tip, který může výrazně zjednodušit práci s příkazovým řádkem ve Windows. I když to tak nevypadá, můžete do něj vkládat text ze schránky a také jej do ní i kopírovat. Příslušné funkce si zobrazíte stiskem pravého tlačítka myši.

Další články na podobné téma:

Základy práce v příkazovém řádku Windows
Ohodnoťte tento článek!
4.4 (88.57%) 7 hlasů