Hlavní navigace

ČTÚ chce regulovat. Zjistil, že si mobilní operátoři málo konkurují

17. 8. 2017

Sdílet

Zdroj: PublicDomainPictures / Pixabay

Český telekomunikační úřad dnes oznámil, že podle tříkriteriálního testu na trhu přístupu k mobilním službám neprobíhá efektivní hospodářská soutěž. „Na základě toho ČTÚ dospěl k závěru, že velkoobchodní trh je vhodným pro regulaci ex ante, a proto jej navrhuje zařadit do seznamu relevantních trhů,“ sdělil úřad.  

Tři kritéria

Úřad může regulovat, tedy zasahovat do cen služeb, v případě, že na daném trhu budou splněna tato tři kritéria:

  • existence značných, a nikoliv dočasných strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu,
  • struktura trhu, který v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, které vyvolávají překážky vstupu a
  • samo právo hospodářské soutěže není schopno dostatečně reagovat na uvedené selhání trhu.

Ještě loni v březnu úřad tvrdil, že žádné z kritérií na velkoobchodním trhu neplatí. To však posuzoval pouze hlasové služby, SMS a datové služby probíhají přes 2G a 3G sítě. V aktuální analýze bral v úvahu i datové přenosy přes LTE. A s nimi je problém, konkurence chybí. Proto chce ČTÚ zavést regulaci.

Kde je problém?

Prvně je třeba říci, že ČTÚ posuzoval pouze velkoobchodní nabídky. Tj. podmínky a ceny, které T-Mobile, O2 a Vodafone účtují virtuálním operátorům za přístup ke svým sítím/službám. Pokud k regulaci dojde, ČTÚ bude mít na ceny jen nepřímý vliv.

Z analýzy prvního kritéria vyplývá, že podmínky stávajících síťových operátorů a existence šedých operátorů, kteří přeprodávají výhodné firemní tarify, brání vstupu nových virtuálních operátorů. A vzniku nového síťového operátora, který by mohl nabídnout lepší velkoobchodní ceny, zase brání omezené přírodní zdroje. Nejsou volné frekvence, na kterých by mohl svou síť postavit. Z těchto důvodů úřad tvrdí, že první kritérium bylo splněno. Existují překážky, které brání vstupu nových operátorů (síťových i virtuálních).

Ze závěrů druhého kritéria vyplývá, že virtuální operátoři na našem trhu sice působí (a jich je více než sto), ale virtuálové nemohou nabídnout služby za stejné ceny jako síťoví operátoři. Jejich velkoobchodní nabídky (pro virtuály) jsou odlišné oproti těm maloobchodním (pro spotřebitele). Nemohou tak spotřebitelům nabídnout obdobné tarify a ještě na nich vydělávat. Na současném trhu neprobíhá účinná hospodářská soutěž.

MM_AI

U třetího kritéria úřad dospěl k závěru, že právo hospodářské soutěže nestačí na to, aby se problémy zjištěné v prvních dvou bodech odstranily. Trh se sám neuzdraví, je třeba úředně zasáhnout (regulovat). Jestli se tak skutečně stane, ještě není jisté. Veřejnost má 30 dní na to, aby závěry ČTÚ připomínkovala. Operátoři k tomu budou mít jistě co říct.

Tématu se také věnuje naše Euro.cz.

Byl pro vás článek přínosný?