Hlavní navigace

Jednotné zobrazování položek ve složkách pomocí šablon

3. 5. 2010

Sdílet

Zdroj: Redakce

Každá složka zobrazuje své položky na základě šablony. Rozlišujeme pět typů šablon: Dokumenty, Obrázky, Hudba, Videa a Všeobecné položky. Windows vždy pro jednotlivé složky volí šablonu automaticky na základě toho, jaký typ souborů se v ní nachází, a podle toho je zobrazují. Šablonu nastavíte tak, že na danou složku klepnete pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolíte příkaz Vlastnosti. Poté přepněte na záložku Přizpůsobit, kde se nachází nabídka pojmenovaná Optimalizovat tuto složku pro.

Pamatujte, že typ šablony není možné měnit u Knihoven, které jsou součástí Windows 7. Knihovnám jsme se podrobněji věnovali v tomto článku.  

Často se však stává, že do dané složky nakopírujete soubor jiného typu a dojde k rozhození vámi nastaveného způsobu zobrazení. Šablony totiž mají ve výchozím stavu přednastavené určité parametry, jak zobrazovat. Možná byste také uvítali, aby se konkrétní typ souborů, například obrázky, zobrazoval vždy stejným způsobem, ať už otevřete kteroukoliv složku. Vše se dá snadno vyřešit tím, že vámi preferované zobrazení nastavíte pro danou šablonu jako výchozí pro všechny ostatní.    

V Průzkumníku přejděte do složky, jejíž zobrazení chcete aplikovat také na ostatní. Udělejte poslední změny tak, aby vám vše vyhovovalo. V pravé horní části se nachází nabídka Uspořádat podle, z níž můžete vybrat způsob řazení jednotlivých položek. Prostřednictvím ikony výše zase můžete nastavit jejich velikost.

Pokud klepnete na volné místo pravým tlačítkem, zobrazí se nabídka, ve které můžete najetím ukazatele na příkaz Seřadit podle nastavit řazení položek podle názvu, data vytvoření či dalších parametrů.

Po dokončení nastavování dané složky otevřete v levé horní části nabídku Uspořádat a v nabídce pak klepněte na Možnosti složky a hledání. Přepněte na záložku Zobrazení a poté klepněte na tlačítko Použít po složky. Zobrazí se dialog, který potvrďte klepnutím na Ano. Dialogové okno pak zavřete klepnutím na OK.

Kdykoliv nyní otevřete složku, která má nastavenou stejnou šablonu, budou soubory v ní zobrazeny na základě stejných parametrů. Postup můžete samozřejmě opakovat také u zbývajících čtyř typů šablon.

TIP: Pokud budete chtít vrátit zpátky výchozí způsob zobrazování obsahu složek v rámci nastavené šablony, můžete nastavení provedené výše resetovat. Ve složce s příslušnou šablonou otevřete dialog Možnosti složky a hledání, přepněte na záložku Zobrazení a poté klepněte na tlačítko Obnovit složky.