Jak napsat copyright symbol snadno a rychle?

0
Copyright: Jak se píše copyright
Copyright: Jak se píše copyright
-
Zdroj: freepik

Se symbolem copyright se setkáváme téměř na denní bázi, i když si to častokrát ani neuvědomujeme. Tento znak tvořený písmenem C s kruhovitým ohraničením označuje autorsky chráněný obsah. Nesmíte si však plést copyright s autorským právem. Pojďme si nyní více rozebrat rozdíly a způsoby, jak se píše copyright.

K čemu se používá copyright

Jednoduše se dá říci, že copyright je označení pro autorsky chráněné dílo, které je zakázáno kopírovat. Znak copyright se značí písmenem C v kolečku © a používá se pro označení chráněného díla nebo obsahu.

Označení textu nebo obsahu copyright symbolem nemá v současnosti v podstatě vůbec žádný význam. V české legislativě je každý text vytvořený autorem automaticky chráněn autorským právem, a to bez ohledu na to, zdali znak copyright © na svém webu uvedete či nikoliv. Zajišťuje to § 9 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském: „Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě“.

Rozdíl mezi copyright a autorským právem

Nepleťte si však copyright s autorským právem, protože se jedná o dva zcela rozdílné pojmy, byť spolu velmi úzce souvisí.

Copyright chrání určité dílo pouze před kopírováním a právnické osoby mohou být uznány za autory. Autorské právo chrání v tamních legislativách nejen dílo proti kopírování, ale i autorova práva k dílu. Jinými slovy lze říci, copyright bere autorské právo jako „něco hmotného“, zatímco právo autorské je u nás bráno spíše jako duševní vlastnictví autora.

Klávesová zkratka pro copyright znak

Copyright znak © můžete napsat více způsoby. My si ukážeme ty nejčastější a nejpoužívanější.

Znak copyright pomocí klávesové zkratky

Pro napsání copyright stiskněte a držte levý Alt + napište číslo na numerickém bloku 0169

levý Alt + 0169

Zápis copyright symbolu pomocí klávesové zkratky
Zápis copyright symbolu pomocí klávesové zkratky (zdroj: cnews.cz)

Jak na symbol copyright ve Wordu

Pokročilé textové editory (Microsoft Word, Google Dokumenty, OpenOffice aj.) umožňují při zapnuté funkci Automatické opravy napsání © tak, že napíšete levou kulatou závorku, písmeno C a poté pravou kulatou závorku.

(c)

Jak se píše copyright ve Wordu
Jak se píše copyright ve Wordu (zdroj: cnews.cz)

Další možností je pro napsání znaku © je v kategorii Vložení vyhledat tlačítko Symbol, ve kterém můžete znak copyright najít.

Zápis copyright pomocí symbolů ve Wordu
Zápis copyright pomocí symbolů ve Wordu (zdroj. cnews.cz)

Jak se píše značka copyright v HTML a Unicode

Copyright často využijete například při tvorbě webu. V takovém případě je dobré znát HTML entitu nebo kód pro vepsání znaku přímo do kódu webové stránky.

HTML entita: ©

Unicode: U+00A9

Ohodnoťte tento článek!