Jak pod Windows zprovoznit RAID 1

0

Jak zprovoznit RAID 1 pod Windows 7

Výchozí stav

Máme počítač s celkem třemi pevnými disky. První disk je systémový, na další dva stejně velké disky (nejlépe stejné modely od téhož výrobce) budeme ukládat data, o která nechceme přijít (dokumenty apod.). Způsobů zabezpečení dat je celá řada – jistě bychom neměli zapomínat na pravidelné (nejlépe automatické) zálohování. Jednou z možností, jak svá data zajistit, je zapojení pevných disků do RAIDu (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks – vícenásobné diskové pole levných/nezávislých disků).

Variant je několik, přičemž některé je možné vzájemně kombinovat. My si dnes ukážeme, jak zprovoznit RAID 1, neboli zrcadlení, který poskytuje bezpečnost uložených dat tím způsobem, že veškerá data ukládá na dva nezávislé disky. Pokud jeden z disků zhavaruje, není problém data získat, případně obnovit celý RAID po připojení nového disku. Samozřejmě i zde existují rizika kompletní ztráty dat – například přepětím, chybou řadiče, požárem, živelními katastrofami atd.. Proto nikdy nespoléhejte jen na jeden způsob zálohování!

Jak zprovoznit RAID 1 pod Windows 7

Pod Windows 7 je postup výrazně jednodušší, neboť mají podporu zrcadlení zabudovanou.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myší na Tento počítač a vyberte Spravovat.
 2. Přejděte do sekce Úložiště | Správa disků.
 3. Pokud ještě nemáte disky naformátované, je situace jednodušší – stačí kliknout pravým tlačítkem myši, zvolit Nový zrcadlený svazek, zvolit fyzické disky, které se budou zrcadlit a počkat na vytvoření svazku.
 4. Jestliže disky naformátované máte, opět nejprve přesuňte veškerá data jen na jeden z nich.
 5. Poté (opět přes pravé tlačítko a Odstranit svazek) odstraňte svazek na prázdném disku.
 6. Nyní na prvním disku klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte Přidat zrcadlo.
 7. Vyberte disk, na který budete zrcadlit (tj. ten prázdný) a potvrďte tlačítkem Přidat zrcadlo.
 8. Dialogu, kde budete dotázáni, zda souhlasíte s převodem obou disků na dynamické, samozřejmě potvrďte Ano.
 9. Během několika okamžiků dojde nejprve k převedení disků na dynamické, synchronizaci a následně již budou pracovat v RAIDu 1.

Jak zprovoznit RAID 1 pod Windows XP

Jak zprovoznit RAID 1 pod Windows XP

Pod Windows XP je situace výrazně složitější než pod moderními operačními systémy. V následujícím postupu budeme zasahovat do systémových souborů, přičemž je možné, že v případě chyby nebude operační systém schopen nastartovat. Před dalšími kroky tedy důrazně doporučujeme provést zálohu.

 1. Máme tedy Windows XP nainstalované na samostatném disku C: a máme připojené dva stejně velké pevné disky, na kterých ve finále budou uložená data.
 2. Nejprve si nastavíme Průzkumníka tak, abychom viděli i skryté a systémové soubory.  Otevřeme tedy Průzkumníka (Start | Programy | Příslušenství | Průzkumník Windows) a v něm pak přejdeme do menu Nástroje-Možnosti složky.
 3. Přejdeme na záložku Zobrazení, odstraníme zatržítko u položky Skrýt chráněné soubory operačního systému a přepínač Skryté soubory a složky přepneme na Zobrazovat skryté soubory a složky. Nastavení potvrdíte tlačítkem OK.
 4. Nyní otevřete Tento počítač, dále půjdete na disk C, do složky Windows\System32, odkud zkopírujete (například na plochu) soubory dmconfig.dll a dmadmin.exe.
 5. Ze složky C:\Windows\System32\Drivers pak stejným způsobem zkopírujete soubor dmboot.sys.
 6. Nyní budete potřebovat nějaká HEXa editor – nám se pro tyto účely osvědčil PSPad.
 7. Poté, co PSPad nainstalujete (zde vás nečeká žádná zrada) a spustíte, budeme postupně otevírat jednotlivé soubory a provádět jejich změnu.
 8. Otevřete tedy soubor dmadmin.exe a přes vyhledávání (Ctrl+F) najděte řetězec servernt. Měli byste ho najít v kontextu, který vidíte na následujícím obrázku.
 9. Nyní se pustíme do změny – doporučujeme pracovat v levé části okna, kde zaměníte řetězec 7365 7276 6572 6E74 za 7769 6E6E 7400 0000. Následně soubor uložíme (Soubor-Uložit).
 10. Pokračujeme souborem dmboot.sys, který si otevřeme v PSPadu a najdeme v něm řetězec SERVERNT (tentokrát napsané velkými písmeny). Opět porovnejte skutečnost s obrázkem.
 11. Zde přepíšeme řetězec 5749 4E4E 5400 0000 5345 5256 4552 4E54 na 5345 5256 4552 4E54 5749 4E4E 5400 0000. Soubor poté uložíme.
 12. Nakonec budeme v souboru dmconfig.dll hledat řetězec SERVERNT (opět velkými písmeny, viz obrázek).
 13. Řetězec 5345 5256 4552 4E54 0000 0000 5749 4E4E 5400 0000  změníme na 5749 4E4E 5400 0000 0000 0000 5345 5256 4552 4E54 a soubor uložíme.
 14. Nyní si tyto soubory zkopírujeme do nějaké nově vytvořené složky na disku C, ať cesta k nim není příliš dlouhá na zadávání. My si v kořenu disku C vytvoříme složku raid a do ní zkopírujeme všechny tři soubory.
 15. Stáhněte a vypalte si nějakou linuxovou distribuci, která umí nastartovat z CD a dokáže číst a zapisovat na souborový systém NTFS. My použijeme Ubuntu, které tyto požadavky splňuje.
 16. Nyní nastartujeme počítač a nabootujeme z tohoto CD.
 17. Pokud použijete Ubuntu, zvolte na první obrazovce jako jazyk Čeština a stiskněte Vyzkoušet Ubuntu.
 18. Poté, co systém nastartuje, přejděte v horní menu na Places a vyberte disk, na kterém máte nainstalovaný systém. Otevře se program ovládáním a vzhledem velmi podobný Průzkumníkovi z Windows.
 19. Nyní budeme kopírovat naše upravené soubory na původní místo. Pro jistotu, kdyby se něco nepovedlo, doporučujeme původní soubory zazálohovat!
 20. Soubor dmboot.sys zkopírujte ze složky raid do Windows\system32\drivers a také do Windows\system32\dllcache.
 21. Soubory dmconfig.dll a dmadmin.exe zkopírujte do složek Windows\system32 a Windows\system32\dllcache.
 22. Nyní Ubutnu ukončete – tj. klikněte na ikonku v pravém horním rohu a zvolte Shut Down, následně svou volbu potvrďte.
 23. Až se zobrazí textová obrazovka, vyjměte CD a potvrďte vypnutí PC Enterem.
 24. Zapněte počítač a počkejte, až Windows nastartují.
 25. Klikněte pravým tlačítkem myši na Tento počítač a z kontextového menu zvolte Spravovat.
 26. Otevřete Úložiště-Správa disků.
 27. Nyní postupně klikněte na jeden z nesystémových disků pravým tlačítkem myši a vyberte Převést na dynamický disk.
 28. V následujícím dialogu zvolte disky, které se budou zrcadlit – v našem případě je to Disk 1 a Disk 2. Volbu potvrďte OK.
 29. Pokud ještě nemáte disky naformátované, je nyní čas vytvořit na nich nové svazky. To provedete opět kliknutím pravým tlačítkem a volbou Nový svazek. Jestliže jste postupovali správně, bude v jedné z následujících nabídek možnost vytvoření tzv. zrcadleného svazku.
 30. Jestliže disky naformátované máte, přesuňte nejprve data tak, aby byla pouze na jednom z nich. Data na druhém disku budou převodem na režim zrcadlení přepsána daty z prvního disku a došlo by tak k jejich ztrátě.
 31. Na druhém (prázdném) disku klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odstranit svazek. Tím si připravíte prostor pro vytvoření zrcadla prvního disku.
 32. Nyní klikněte na první disk pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Přidat zrcadlo. Vyberete, že jako zrcadlo chcete používat druhý (v tomto okamžiku zcela prázdný) disk a svou volbu potvrdíte.
 33. Tím spustíte proces tzv. obnovy, během kterého Windows vytvoří kopii prvního disku na druhý. Tuto kopii pak budou průběžně aktualizovat, takže pokud jeden z  disků havaruje, vy budete mít svá data stále na tom druhém.
Jak pod Windows zprovoznit RAID 1
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas