Mobilní volání by mohlo být levnější. ČTÚ operátorům snížil poplatky za příchozí hovory

0

Český telekomunikační úřad po třech letech opět snižuje terminační poplatky. Státní regulátor tím určuje, kolik maximálně si může operátor zaúčtovat za minutu příchozího hovoru z cizí sítě. Od července 2013 byla tato částka 0,27 Kč bez DPH za minutu. Její výše je stanovena tak, aby mohl operátor efektivně fungovat a vydělávat.

Regulované ceny za minutu hovoru
Regulované ceny za minutu hovoru (zdroj: ČTÚ)

ČTÚ provedl novou analýzu a zjistil, že je trh stále třeba regulovat. V další etapě proto navrhl novou cenu 0,244 Kč bez DPH za minutu (počítáno se sekundovou tarifikací). Rozhodnutí poslal všem čtyřem síťovým operátorům (O2, T-Mobile, Vodafone a Air Telecom) a dal jim měsíc na to vznést případné připomínky.

 

Terminační poplatky určují, kolik si za hovory účtují operátoři mezi sebou. Ze sítě A do B proběhne za určité období 500 000 minut volání a naopak z B do A například 600 000 minut. Tyto hodnoty se od sebe odečtou, takže výsledkem je, že operátor B zaplatí operátorovi A za 100 000 minut.

Koncových cen pro spotřebitele se regulované ceny za volání mohou, ale nemusí dotknout. Poplatky mezi operátory totiž pokrývají jen náklady na spojení hovoru. Běžný zákazník musí pokrýt i jiné provozní náklady operátora, marketing a hlavně ještě generovat zisk.

V minulosti mělo snižování poplatků vliv na ceny menších nebo alternativních operátorů, typicky těch s VoIP službami. Proto mohou firmy jako Odorik nebo Voocall nabízet volání na mobily za 0,59 Kč za minutu. Jenže dříve přinesly regulace značné cenové úspory (před deseti lety byl terminační poplatek 2,99 Kč). Rozdíl mezi 0,27 a 0,244 Kč už tak dramatický cení. Jde však o maximální možnou cenu. Operátoři si mohou za příchozí hovory zaúčtovat i méně.

Zdroj: ČTÚ

Ohodnoťte tento článek!