Co je to DLSS od Nvidie a jak funguje? Supersampling, nebo upscaling?

193
Demo Infiltrator, které Nvidia použila pro demonstraci upscalingu DLSS (ilustrační obrázek, zdroj: UnrealEngine.com)

V informacích o architektuře GPU Turing, nyní vypouštěných Nvidií na trh, jste asi zaregistrovali zmínky o technologii DLSS. Ta má na kartách Turing zvyšovat výkon ve hrách, což má být užitečné zejména pro rozlišení 4K. DLSS znamená Deep Learning Supersampling, což není úplně šťastné. Je tak evokována souvislost se supersamplingem (antialiasingem), což je naopak technologie, která zvyšuje kvalitu a stojí výkon navíc. DLSS je naopak optimalizace zvyšující výkon za cenu nějaké té ztráty kvality. Ve zkratce jde o upscaling z nižší kvality (rozlišení), tedy něco podobného, jako máte na konzolích. Podrobné fungování je ovšem poněkud komplikovanější a v tomto článku se ho pokusím vysvětlit.

 

Upscaling a jak do něj zapadá „umělá inteligence“

Pojem upscaling znáte asi třeba z přehrávačů videa – znamená použití nějakého filtru pro zvýšení rozlišení (třeba z 1920 × 1080 bodů na 4K). Může jít o nějakou prostou interpolaci (bikubické škálování, Lanczos) nebo sofistikovanější algoritmus. A jednou z cest, jak takový sofistikovanější upscaling dosáhnout, je použít neuronovou síť, neboli strojové učení. Tento přístup už je známý řadu let a podává poměrně dobré výsledky. Pro tuto úlohu lze totiž síť docela účinně trénovat. Výhoda strojového učení je taková, že dává nějaké výsledky „samo od sebe“. Problém, na který ji nasazujete, nemusí mít nějaké teoreticky pochopené a popsané řešení nebo konkrétní algoritmus. Strojové učení funguje jako „black box“, který při trénování dokážete dokopat k určitému žádanému chování. Je to trochu jako cvičení zvířete.

Natrénování upscalingové filtru na bázi neuronové sítě funguje tak, že dáte dohromady korpus nejrůznějších obrazů, k nimž pak vyrobíte ještě verze se sníženým rozlišením. Neuronovou síť pak trénujete tím směrem, aby se naučila interpolovat z obrazů s nízkým rozlišením, které má jako vstup, takovou „upscalovanou“ verzi, která se co nejvíce blížila podobě původních kvalitních obrazů. Úspěšnost se snadno porovná, protože tu ideální lepší verzi máte stále k dispozici, jako hodnocení podobnosti lze použít PSNR nebo jinou metriku.

Podoba samozřejmě nemůže být dokonalá, protože do onoho black boxu natrénované sítě se uloží jen určité tendence jak při interpolování postupovat, nikoliv původní data, která snížením rozlišení prostě zmizela. Ani upscaling na bázi strojového učení tedy nedokáže skutečně obnovit detaily. Jeho výstup má ale obvykle tu výhodu, že vypadá ostře a nemá typické artefakty spojené s upscalingem například bikubickou interpolací a tak podobně – aliasing (pixelizaci) nebo ringing. Nevidíte na něm tedy hned na první pohled, že byl zvětšen. Zase ale může trpět různými deformacemi, spojováním malých detailů v obrázku – to nastává tehdy, když se neuronová síť při svém hádání chybějících detailů splete. Nebezpečná je na to například tráva nebo podobné komplexní textury, u nichž může dojít k „psychedelickým“ deformacím. Viz třeba plot na následujícím srovnání (rozklikněte si ho pro plné rozlišení, přeškálování v prohlížeči rozdíly smazává).

DLSS zatím nemáme možnost testovat, ale čistě pro ilustraci se v galerii můžete podívat na výsledky jiné neuronové sítě sloužící k upscalingu. Stejný obrázek jsem 2× zmenšil a poté zvětšil zpátky nejdřív „AI“ metodou (můžete si vyzkoušet zde, nastavení bylo 2× zvětšení, photo a bez denoisingu) a poté pro srovnání běžným algoritmem Lanczos. Třetí obrázek je originál na původním rozlišení, tedy ideální avšak upscalingem stěží dosažitelný výsledek. Na tomto případě si asi můžete udělat obrázek o tom, jak může interpolace neuronovou sítí například vypadat. Tento konkrétní případ ale nepředstavuje to nejlepší, čeho je přístup schopen (a testovací obrázek s majákem je hodně obtížný). Až se GeForce RTX začnou prodávat, raději se poohlédněte po nějakém srovnání kvality přímo s tímto algoritmem.

Deep Learning Supersampling. Jak dokáže vylepšit obraz?

DLSS funguje na podobném principu. Klíčové je, že při vykreslování pomocí DLSS je reálné rozlišení, které GPU při standardních operacích produkuje, nižší než plné finální rozlišení, které bude zobrazeno – proto jde o upscaling. GPU tak vypočítá snímky se všemi náležitostmi například při 2560 × 1440 pixelech (můj příklad). A poté je na hotové snímky coby posprocessing aplikován filtr DLSS, který je právě takovou neuronovou sítí, natrénovanou pro upscaling, a ten zvýší rozlišení na cílové – třeba na 4K. Samotný filtr je počítán převážně pomocí tensor cores v GPU Turing, takže by neměl stát mnoho výkonu. Vykreslení snímku ale díky redukovanému rozlišení naopak desítky procent výkonu ušetřilo. Výsledek tedy je, že snímková frekvence (výkon) s DLSS je dramaticky vyšší proti neošizenému vykreslování na plném rozlišení.

Podle Nvidie je GeForce RTX 2080 v rozlišení 4K až 2× výkonnější než GeForce RTX 1080. To ovšem jen s filtrem DLSS, kdy jde vlastně o upscaling z nižšího rozlišení
Slajd s benchmarky, který byl publikován už v srpnu. Jak vidíte, vykreslování s upscalingem DLSS (kdy je reálné rozlišení zpracovávané na GPU nižší), se projeví výrazně vyšší snímkovou frekvencí než vykreslování bez DLSS (tedy reálně na nativním rozlišení, zde 4K)

Nvidia tuto neuronovou síť trénuje na svých serverech, přičemž používá snímky vykreslené s vysokou kvalitou a právě se supersamplingem (64×) a k nim korespondující snímky s nížší, respektive běžnou kvalitou. Snímky trénovacího korpusu zde pochází z konkrétních her, takže výsledná síť bude specializovaná na tento typ obrazu. Síť se tedy učí interpolovat co nejlépe z nižší kvality na něco blížícího se té vyšší kvalitě. Když je síť hotová, předá ji Nvidia do distribuce. Měla by se k uživateli dostat přes ovladače (GeForce Experience nemá být potřeba) a hra ji pak použije jako filtr během vykreslování. Výhoda je, že se časem síť může o něco zlepšovat, zejména je ale plus to, že se trénuje vždy na stejné hře, na jakou bude nasazena. O to by výsledky měly být lepší, ovšem nepočítejte s tím, že kvalita bude stejná jako nativní. Zázraky možné nejsou a z chybějící detail nelze uhádnout, lze jej jen „zfalšovat“. Což však oko může uspokojit.

DLSS allows faster rendering at a lower input sample count, and then infers a result that at target resolution is similar quality to the TAA result, but with roughly half the shading work.

Stejně dobrý obraz jako při nativním rozlišení?

Podle Nvidie má kvalita výsledných snímků být „podobná“ kvalitě snímků v nativním rozlišení s antialiasingem TAA, ale zde bych byl hodně zdrženlivý. Bude na místě si počkat na reálnou implementaci a přesvědčit se osobně. Nvidia sice nějaké příkladové snímky publikovala (můžete je vidět níže), ale mnoho toho z nich vykoukat nelze. Je na nich tma a také asi nedostatek problematických malých detailů a komplexních textur, kde by se neuronová síť nachytala. Je pravděpodobné, že obraz produkovaný DLSS bude na pohled hodně uspokojivý a dobře vypadající, aspoň pokud nebudete paranoidně pátrat po interpolačních artefaktech.

Ale při opatrném srovnání identického snímku v nativním rozlišení a vyprodukovaného DLSS budou pravděpodobně často patrné velké rozdíly. Měl by být vidět určitý efekt toho, že nejmenší detaily jsou „hádané“, plus mohou vyvstat chyby v interpolaci. Použití tohoto zlepšováku by mohlo být podobně jako použití podobných algoritmů pro „vylepšování“ videa tedy asi záležitostí toho, jaký má kdo vkus a preference. Na druhou stranu pokud nebude rozdíl v rozlišení výrazný (například pokud by upscaling pracoval z 1440p na 4K a nikoliv z 1080p na 4K), tak by negativa mohla být relativně málo patrná.

Příklad efektu upscalingu DLSS proti nativnímu obrazu se supersamplingem podle Nvidie
Příklad efektu upscalingu DLSS proti nativnímu obrazu se supersamplingem podle Nvidie

Osobně bych ale DLSS považoval vždy jen za „vylepšení kvality“ onoho nižšího rozlišení, na němž probíhá vykreslování, a nikoliv za ekvivalent nativního vykreslování na cílovém výstupním rozlišení. To by asi mělo být logicky jasné už z toho, že DLSS je zrychlovací optimalizace, která šetří výkon. DLSS tedy použijete, pokud vaše grafika nemá dost síly na to, aby zvládla třeba rozlišení 4K (nedejbože 5K, 8K) utáhnout nativně.

Antialiasing zadarmo bez ztráty výkonu

Filtr DLSS by také měl v podstatě jako vedlejší efekt dodávat efekt antialiasingu (vyhlazení hran). Je to proto, že cílové obrazy s vysokou kvalitou, jimiž je síť trénována, mají aplikovaný antialiasing a interpolátor tedy cílí na podobně vypadající obraz s vyhlazenými hranami. Tento AA efekt nestojí výkon navíc, protože se dostavuje jako součást onoho upscalingu. DLSS tím striktně vzato nekonkuruje nativnímu obrazu, ale nativnímu obrazu s antialiasingem.

Nvidia také proto DLSS srovnává s TAA a proto také asi metodu označuje jako supersampling, i když jde o náhražku. Ale je třeba pamatovat, že jde o srovnání dvou kvalitativně odlišných výsledků a antialiasing TAA by asi měl být kvalitnější než AA efekt v rámci DLSS. Nativní rozlišení s TAA by tudíž mělo být striktně lepší. Výjimkou ale budou situace, kdy temporální průměrování (TAA je temporální filtr pracující s více snímky následujícími po sobě) způsobí nějaké artefakty kvůli zprůměrování (rozmazání) něčeho, co se v obraze hýbalo.

Zde Nvidia srovnává DLSS 2X (kvalitnější režim DLSS, na který se podíváme za chvíli) s TAA v případě, kdy temporální filtrování TAA způsobilo rozmazání pohybu a tím ztrátu detailů. Je ale třeba říct, že rozmazání v pohybu nemusí oko postřehnout, kdežto nižší detaily v statickém snímku by postřehlo
Zde Nvidia srovnává DLSS 2X (kvalitnější režim DLSS, na který se podíváme za chvíli) s TAA v případě, kdy temporální filtrování TAA způsobilo rozmazání pohybu a tím ztrátu detailů. Je ale třeba říct, že rozmazání v pohybu nemusí oko postřehnout, kdežto nižší detaily v statickém snímku by zaregistrovat

DLSS 2X: Šlo by to i bez upscalingu?

Onen inherentní vyhlazovací efekt není bez zajímavosti. Možná vás tedy už napadlo, zda by se takový naučený vyhlazovací filtr nedal použít i bez onoho upscalingu, přímo při nativním rozlišení. Na toto Nvidia myslela a tato metoda by také měla být dostupná – označuje se jako DLSS 2X. V tomto případě je vstupní obraz na plném rozlišení a neuronová síť se opět snaží přiblížit jej obrazu s vyšší kvalitou – ještě s vyšším rozlišením a s vyhlazováním. DLSS 2X v tomto režimu funguje jako postprocessing a jde tedy o podobný typ antialiasingu jako je FXAA, ovšem implementován je jako neuronová síť běžící na tensor cores. Kvalita by ale mohla být vyšší než s FXAA, protože filtr je vytrénovaný přímo pro danou hru.

Příklad efektu DLSS X2 proti nativnímu obrazu se supersamplingem podle Nvidie
Příklad efektu DLSS X2 proti nativnímu obrazu se supersamplingem podle Nvidie

V tomto případě ale samozřejmě neušetříte výkon jako se standardním DLSS, protože vykreslování běželo s plnou kvalitou. Filtr DLSS 2X by ale měl být skoro zadarmo, protože běží na tensor cores, nestojí teoreticky mnoho výpočetního času navíc. Tudíž by tato metoda vykreslování měla být rychlejší, než pokud by se na stejném rozlišení aplikoval nějaký kvalitnější antialiasing na bázi reálného supersamplingu. V tomto ohledu tedy o určitém zrychlení hovořit lze, ale opět asi za cenu ztráty kvality.

Hry budou muset DLSS explicitně podporovat

To, že se neuronová síť DLSS trénuje zvlášť pro každou hru má i nevýhodu. DLSS bude potřebovat v každém titulu explicitní podporu. Pokud ji vývojáři hry ve spolupráci s Nvidií nevytvoří, nepůjde DLSS použít. Ovšem teoreticky by mělo být možná natrénovat nějakou generickou síť, která by byla méně kvalitní, ale univerzální. Je možné, že něco takového Nvidia oznámí později po dalším ladění.

Hry, u kterých by DLSS mělo být implementováno
Hry, u kterých by DLSS mělo být implementováno (Zdroj: Nvidia)

Užitečnost této techniky každopádně bude záviset na obrazové kvalitě a příjemnosti oné interpolace. A nezbývá tedy než počkat, až to bude někde dobře otestováno v praxi. Trochu zrada může být v onom separátním trénování, je docela možné, že efekt se bude hr od hry trošku lišit, takže někdo to může sednout lépe, někde víc.

Co je to DLSS od Nvidie a jak funguje? Supersampling, nebo upscaling?
Ohodnoťte tento článek!
4.9 (98.8%) 50 hlasů

193 KOMENTÁŘE

 1. Již jsem, zde leccos zažil, ale použít výraz „škálování“ pro změnu rozlišení a navíc jen v první čtvrtině článku je vskutku originální.

  K tématu: Myslím, že vzhledem k omezeni kazdé hry na předem známé a natrénovatelné objekty a lokace, by mohly dosáhnout velmi dobrých výsledků.
  Taky by mne zajímalo, kolik dat taková síť bude obsahovat/zabírat pro jednu hru.

  • Autor je zaryty fanousek AMD a jen si potreboval zduvodnit, proc DLSS oznacit za neco „spatneho“ – proto asi desetkrat opakuje cosi o horsi kvalite, zvyseni vykonu za cenu horsi kvality a srovnava vystup DLSS 2x s kvalitou FXAA (opet podle nej horsi), i kdyz Nvidia jasne mluvi o kvalite nerozeznatelne od 64x supersamplingu.

   Princip te neuralni site je samozrejme uplne jiny, uz jen proto, ze jde o temporalni sit. Navic ta neuralni sit doplnuje do vysledku samply na zaklade skutecnych znalosti o scene – trenuje se na statisicich obrazku z konkretni hry, takze se nauci povahu typickych objektu a vzoru a je pak schopna je poznat a doplnit. Proto jde o skutecny supersampling, neboli pouziti vice samplu nez ze vstupu. Ty samply vychazeji z toho, co se neronova sit o scenach dane hry naucila.

   Srovnavat tuhle sit se zcela jinak fungujici siti z nejakeho grafickeho editoru je opravdu usmevne. Priklad s artefaty u plotu je samozrejme nesmysl, protoze tahle dnn se nauci povahu plotu z trenovacich snimku, narozdil od site v editoru, ktera je zcela obecna.

   Gratuluju Janu Olsanovi, ze se propadl na uroven Stacha. Cely svet je zly a plny nepravd, tak bylo nutne to vsem „vysvetlit“, stejne jako to dela prave Stach. Je potreba si pripravit pudu, aby se daly vysledky s DLSS oznacovat za neverohodne. Chapeme.

   Jen se ale moc neteste, az vyjdou detailnejsi clanky o DLSS a NGX od renomovanych autoru, kteri narozdil od vas vedi, o cem mluvi. To pak bude trapas 😉

    • Tak ale má predsa Maudit pravdu v tom, že sa nedá porovnávať nejaká všeobecná sieť s inou, ktorá je jednak temporálna a ktorá ešte k tomu je trénovaná na danú konkrétnu hru. Takže reálne by nemali nastávať také artefaty, ktoré sa uvádzajú v článku. Ale je fakt, že by nemusel útočiť na autora článku a už by ste sa konečne všetci mohli baviť spolu v obecnej rovine a nie osobnej a útočnej.

     • Z principu veci je to podle mne presne tak, jak to popisuje J. Olsan. Podle mne je celkem jedno, jakou „AI“ vezmes, spis pujde o to, jak bude natrenovana, at uz to v pripade hry bude znamenat cokoliv. Nicmene stale plati, ze AI ‚odhaduje‘ jak bude vysledek vypadat..tudiz jak presne se trefi do originalu nebo ne a podle toho s cim ten finalni vysledek budes stovnavat. Maudit tady kvaka svoje standardni fanaticke fanouskovske plky, ktere nema cenu vubec komentovat.
      Jaky toho bude vysledek je potreba pockat na realne testy. Na predvadecce, kterou mel sam velky H.tak byla videt treba neco, co se da pokladat za ztratu detailu v obraze po aplikaci DLSS takze to co pise J.O.jsou opravnene uvahy..ktere rozptyli az testy na ktere se tesim 🙂

      • Rekonštruovaný obraz nebude lepší ako originál. Tu ale neporovnávame originál s DLSS, ale originál s aplikovaným TAA s DLSS. V tom druhom prípade má byť výsledok lepší s DLSS aj napriek tomu, že pôvodný obrázok, z ktorého vychádza bol vyrenderovaný s polovičným rozlíšením. Plus DLSS 2X by mal originál vylepšíť tým, že z neho zrekonštruuje obrázok s 64 násobným supersamplingom. O zlepšení sa môžeme minimálne uvažovať, pretože sa vychádza tentokrát z obrázku renderovanom v natívnom rozlíšení. Samozrejme prax nám ukáže aké budu výsledky a tiež sa na ne teším. Ide o nový prístup, ktorý je podľa mňa aj dosť zaujímavý a už len z tohto princípu nemôže byť zbytočný ako píše Redmarx. Aj keby výsledky nespĺňali očakávania.

      • Já so trošku bojím toho, že Nvidia schválně použila srovnání s případem, kdy TAA selhalo, aby to DLSS vypadalo líp. Takže to nemusí reprezentovat úplně správně, ale to uvidíme až když to bude otestované fakt v praxi a bude možnost to srovnat na kvalitních screenshotech. I když teda nebude asi moc lehké dostat zrovna v tom pohybu vždycky obrázky přesně 1:1. Cynicky teda musím říct, že sem rád, že to testovat nebudu, protože to bude dřina 🙂

      • Ale jen priznej ze by te to bavilo 😉 Sedel bys u toho do rana, kalnym zrakem krhaje na vysledky, ani by sis nevsim ze svita. Vo tom to je 🙂

      • Ja som to bral tiež ako prirovnanie toho, čo by sa mohlo očakávať. Ale neoznačoval by som to tak ako píše Maudit. Autor proste nie je v tomto smere optimista, ale zasa ani negativista, takže za mňa v pohode.

      • Ano, DLSS by mělo vycházet líp. Myslím, že obvykle taky nebude používat 2x upscapling, ale spíš něco jako 1.5x (jako 2560×1440->3840×2160). Tam by artefakty/problémy vždy měly být o hodně mírnější.

   • Mas original obraz s rozlisenim 3840×2160, tento obraz je nejlepsi, protoze je to original, nic lepsiho nez original proste neni.
    DLSS pracuje tak, ze vezme obraz z nizsiho rozliseni a prevede ho na 3840×2016. Diky tomu z toho je kopie obrazu ve velikosti 1:1, ovsem tato kopie nikdy nemuze mit i kvalitu 1:1, protoze je to proste kopie, ktera vznikla nejakym kopirovanim s nejakou nepresnosti.

    Muzeme se hadat jak moc velka ta nepresnost je, ale je tam. Ja davam prednost originalu.

    • Tebe ale stále uchádza to, že sa porovnáva 4K obraz s TAA a obraz získaný s DLSS, ktorý je zrekonštruovaný z nižšieho rozlíšenia. Ak nechceš mať v obraze alias, tak to riešiť budeš. Pokiaľ máš samozrejme dostatok výkonu na nejaký MSAA v natívnom rozlíšení, bude to samozrejme vždy lepšie. To nikto nepopiera.
     DLSS ale podľa informácií má mať lepší obraz po rekonštrukcii 4K obrázku z nižšieho rozlíšenia ako TAA aplikovaný na obrázok renderovaný priamo v 4K. Ak je to pravda, tak to bude skvelá vec, pretože môžeš renderovať v nižšom rozlíšení, čím získaš výkon a dostaneš obraz s AA, ktorý bude lepší oproti TAA v natívnom rozlíšení.
     Potom tam máš DLSS 2X, ktoré rieši to, čo dnes nedokážeš renderovať v reálnom čase. T.j. rekonštruuje obrázok z natívneho rozlíšenia na obrázok renderovaný s 64xSS.
     Takže nie, že DLSS je zbytočné, ale tvoje komentáre k tejto téme sú k ničomu.

     • Redmarxovi a i tem dalsim „inteligentum“ vcetne Olsana navic nedochazi, ze TAA a dalsi resi aliasing jen na hranach, ktere se navic identifikuji ciste matematicky. I takove MSAA, ktere dela realne dalsi samply, je dela jen v okoli hran. DLSS ale pracuje s celym obrazem a dokaze rozpoznat i vzory – viz srovnani TAA a DLSS na stranach 36, 37 whitepaperu Nvidie o Turing architekture – kde je videt, jak DLSS zachova a vylepsi text, zatimco TAA ho uplne znici.

      Uz jen fak, ze DLSS vylepsuje celou scenu, narozdil od klasickych antialiasingu (s vyjimkou oldschooloveho SSAA), ktere vylepsuji jen male casti, by mel Olsana trknout, ze je s jeho „odhadem“ kvality totalne mimo.

      Tohle bude velmi zabavny mesic 😊

    • Samozřejmě a jen naivní člověk si mohl myslet že to bude rovno 1:1. Je to ztrátové přepracování obrazu a né že ne. Dle mého to bude určitě lepší než jiné dnes používané obezličky. U jednoduchých scén to bude fungovat asi velmi dobře, jak bude scéna komplikovanější a přibývat detailů, začnou se kupit chyby, které však díky komplikovanosti scény a mnoha obrazových informací, nemusí člověk zpozorovat, pokud se na ně nezaměří. To se u jednodušších scén, kde by ty chyby byly okamžitě vidět dít nebude.

      • „Pro Maudita je evidentně materiál Nvidie bible svatá.“.. jeste aby nebyla, kdyz to ma jak fanaticke nabozenstvi.. 😉

      • @Aznohh
       Alespoň on z něčeho vychází, ne jak ty bláboly od Redmarxe, které jsou jen snůška pocitů a výmyslů, protože nemůže Nvidii vystát…

      • ..on sice z neceho vychazi to je fakt..ale vzdycky si to prizpusobi jakymkoliv zpusobem tak, aby to vyslo jak potrebuje. Takze rozdil mezi nim a jinym druhem fanatika je nulovy.

      • @madpavel Redmarx je zhrzenej cenama, protože se na novou NV těšil, že si ji koupí. Souhlasím, že to Redmarx dost přehání, ale s Mauditem je to nesrovnatelný. Maudit mi přijde jako puberťák, co se snažil nastudovat si pár pojmů a píše tu teoretické slohovky, které ale prakticky vůbec nedávají smysl. Podle mě, ten člověk nemá potřebnou mozkovou kapacitu na to, aby to pojmy pochopil a dal si vše dohromady. Ty jeho výplody, to je jak když pejsek s kočičkou vařili dort, možná na laika to může zapůsobit, ale každý kdo tomu trochu rozumí vidí, že Maudit píše úplné blbosti.

       Taky byl prakticky ve všem v minulosti úplně mimo (RT zvýší výkon ve hrách, DLSS není v žádném případě upscaling, Turing je 2x výkonnější než Pascal), což je jen potvrzení toho, že je to fanatik.

      • Enlisted – raytracing 4k @ ~120 fps 😉
       https://www.youtube.com/watch?v=ZnQRzLZ5nEE

       DLSS neni upscaling. Je to supersampling, kde dalsi samply nepochazeji z rasterizace ale ze znalosti neuralni site o scene. Ty pak muzou byt pouzity pro zvyseni rozsliseni (DLSS) nebo zkvalitneni obrazu ve stavajicim rozsliseni (DLSS 2x).

       Turing je 2x vykonnejsi nez Pascal. Ze ty si sam pro sebe vyrazujes DLSS, stejne jako Olsan, kterej dokonce pise tyhle blaboly, jen aby si to ospravedlnil, je vas problem 🙂

       Fanaticky je spis to, ze to pises po vsech moznych forech na netu, stejne jako Tombomino a Redmarx, a doufas, ze si nekdo nedohleda pravdu. Moc ti to nevychazi. Smula co? 😉

      • To „zachování jemných detailů“ je jenom jeden případ, kdy TAA rozmazalo pohyb. Proč Nvidia dala zrovna jen ten případ,kdtyý je nejhorší možná situace pro TAA? A žádnej jinej obrázek?

       Zdržel bych se soudů, dokud to nebude otestované nezávisle (a pořádně).

      • Hele psychiatricky paciente Maudite aspon nelzi tak okate. Ja nikde „po vsech forech‘ o DLSS nepisu . To ze jsem to nekde mozna zminil ma asi takovou vypovidajici hodnotu, o tom, „ze to pisu po vsech moznych forech“, asi jako tvoje blaboly tady. Tak laskave aspon nelzi Maudite. To ze jsi nemocny, to tady vidi kazdy..
       To ze ti na ty tvy srajdy co produkujes z vysoka kaslu, by te melo spis tesit..aspon je to tady min zasrany..staci ty tvoje sragory..

      • lol triggnutej Maudit 😀 😀 A kde to prosímtě všude píšu…? asi budu náměsíčnej, protože o HW diskutuju pouze a jen na tomto webu. Asi jsi se nakazil lhaním od Hnízda. 😀

       Enlisted? To je ta hra co vypadá na 10 let starý engine se všemi modely hranatými? A používá RTX jen na glob. ilum. jinak nic, aha, ok, tvoje nová modla je moc krásná 😀 https://youtu.be/ZnQRzLZ5nEE?t=229
       Já si teda kupuju 2080Ti na trošičku lepší vizuál než toto. 😀

       Turing je 2x výkonnější než Pascal hmmm… 😀 😀 😀

      • Pořád čekám na Maudita, až mi teda sdělí, po kterých dalších fórech píšu. Asi se nedočkám.. 😀

      • @aznoh

       Mel by ses rozhodnout teda. Je podle tebe pomalej raytracing nebo jiny eye candy efekty (jak ty rikas lepsi vizual)? 😉

       a) bud je pomaly raytracing, ale pak jak je mozne, ze Enlisted s globalni iluminaci s hodne odrazy (ten vyvojar tam ukazuje ten bocni tunel bez jakehokoliv primeho svetla) dosahuje pri 4k 120fps? Jen pripomenu, ze BVH je jako kazda stromova vyhledavaci struktura O(log n), nez tu zacnes neco rikat o poctu trojuhelniku, a ze Nvidia oddemovala scenu s 300 miliardama trojuhelniku, coz je asi 1000x vic, nez sceny v dnesnich hrach.

       b) je pripadne zpomaleni zpusobeno rasterizaci, tedy tim tvym „lepsim vizualem“, ale pak co to ma spolecneho s raytracingem?

       Oboji pravda byt nemuze vzhledem k vysledkum – klasicka Aznohovska dira v logice.

       A s tim tvym „trignutim“ – cute. Zda se, ze jsi porad vypruzenej, jak jsem tu kdysi rozebral tvoje neurozy. Nejsi moc originalni. Navic my moc dobre vime, ze sila tvyho vypruzeni a neurotismu, sila se kterou doma zmlatis manzelku/dite/psa/pocitac/ nebo sila, se kterou ti pulzuje zila na cele, je primo umerna poctu neurotickejch smajlu v tvych postech 😉

       A ze jich za posledni dobu bylo fakt hodne ..

      • @tynyt

       Proti ceskejm AMD trollum. Kdokoliv si muze projit par clanku tady a jinde. Snadno zjisti, kdo se popuzene ozve vzdycky, kdyz se nekdo byt jen otre o AMD, nebo hur, kdyz konkurence technicky a vykonove unika 😊 Porad ty samy jmena. A pulka z nichvtvrdi, ze nejsou AMD fans, ale kazdy byt jen maly stouchnuti do AMD jim neda spat.

      • Samozřejmě, dle očekávání jsem se odpovědi nedočkal. Místo toho opět jen snůška blábolů a urážek. Maudit opět jednoznačně lhal.

      • Odpovidal jsem na ten tvuj predchozi blabol. Az odpovis na to, kde teda podle tebe je ten bottleneck ve vykonu, odpovim na ten tvuj dalsi blabol 😉

      • Když pominu, že jsem se ptal první a že se chováš jako dětičky ve školce, tak o žádným bottlenecku jsem tu nic nepsal. Buď (opět) záměrně lžeš, nebo tvoje mozková kapacita nestačí na pochopení psaného textu. 😀

      • „Aznohh 16.9.2018 at 9:37 “
       „realita: RT hry běží na 2080Ti 40 fps ve FHD“
       – aznoh dela zavery na budoucnost RT z pre-alpha neoptimalizovanych technologickych demonstraci

       „Aznohh 17.9.2018 at 12:24 “
       „3. Raytracing: To, že RT bude mít brutální hit na výkon ve hrách je snad zřejmé z vyjádření tvůrců na jaké fps míří. BF5 míří na 60FPS FHD, ale sníží úroveň RT, takže na kvalitu z ukázky můžeme zapomenout. Metro se pokusí o 60 fps ve FHD. “
       – aznoh tvrdi, ze raytracing ma na vykon „brutalni hit“ (jestli to je aspon trochu ceska veta vubec) 😀
       – aznoh neumi anglicky, takze mu uniklo ze 60fps 1080p je minimum pro celou RTX radu, ze slov vyvojaru doslova „RTX hardware“ (tzn. RTX 2070, mozna i RTX 2060, pokud vyjde)

       Ze skaces mezi clankama jako blecha jeste neznamena, ze si lidi nepamatujou celej kontext tvy argumentace. Ja se vazne dobre bavim 😉

       Takze co teda zpusobuje ten hit, viz. dilema a) nebo b) nahore? 🙂

      • Opět jsi sám sebe usvědčil z vlastní hlouposti. Aznohh nedělá závěry z žádných pre-alpha neoptimalizovaných demonstrací. To, na jaké FPS míří, zveřejnili všichný vývojáři.
       Opět si vymýšlíš věci, co nejsou pravda, že neumíš anglicky si všiml už redaktor v minulé diskusi, narozdíl od tebe jsem roky žil v anglicky-mluvící zemi ty jelítko. 😀
       RTX 2060 je další výplod tvého fanatického mozku. 😀

       Fakt je vtipné, jak někdo takhle dokáže žít ve své vlastní bublině a fabulovat si nesmysly. Opravdu si myslím, že jste s DD dvojčata, jeden se zamiloval do červené a druhý do zelené. 😀 😀

      • aznoh za prve: „Aznohh nedělá závěry z žádných pre-alpha neoptimalizovaných demonstrací.“
       aznoh za druhe: „realita: RT hry běží na 2080Ti 40 fps ve FHD“

       Takze kde vyvojari rikaji, ze cili na 40 fps ve Full HD? 😀 Ctenar si udela obrazek zcela urcite sam.

       „3. Raytracing: To, že RT bude mít brutální hit na výkon ve hrách“
       Tak kde je ten bottleneck, kdyz Enlisted bezi s globalni iluminaci, coz je ten nejnarocnejsi efekt, na 120 fps @ 4k? Porad si nam to nevysvetlil 🙂

      • Pochopitelně, že obě má tvrzení jsou zcela pravdivá.
       Mauditku dej link, kde se praví o tom, že jde o „pre alpha“, jak ty tvrdíš.. 😀 Jó vlastně, to sis jen vymyslel, já vím. 😀 Pochop, že ty jsi ve fázi, kdy svou vlastní lež už bereš jako pravdu. Tvoje diagnóza je totiž patologické lhaní a jsi její exemplární příklad.

      • „The difference became only obvious in cases where TAA fails, for example when it estimates motion vectors incorrectly. Under the hood, DLSS renders the scene at lower resolution (typically 50%, so for 4K that’s 2880×1620), and the feeds the frame to the tensor cores, which use a predefined deep neural network to enhance that image. For each DLSS game, NVIDIA receives early builds from game developers, and trains that neural network to recognize common forms and shapes of the models, textures, and terrain, to build a „ground truth“ database, that is distributed through Game Ready driver updates.“

       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

       🙂

       Takze presne jak jsem rikal – DLSS se uci znat objekty ze hry – „trains that neural network to recognize common forms and shapes of the models, textures, and terrain“. A je k nerozeznani nebo lepsi nez TAA – „The difference became only obvious in cases where TAA fails, for example when it estimates motion vectors incorrectly.“

      • @aznoh

       Ohledne toho KitGuru, tak mas asi vlci mlhu. Zrejme vidis uplne neco jinyho, nez ten redaktor, kterej jasne rika, ze TAA ma vic viditelnejch ctverecku – „jaggies“ – a je je DLSS celkovou kvalitou lepsi, viz:

       „When we really crop in close, however, I think the difference is clear to see. TAA has noticeably more ‘jaggies’, while there are also some artifacts around the blonde hair. DLSS does look overall a bit softer, but it is noticeably smoother and overall a better-looking image.“
       https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/dominic-moass/nvidia-rtx-2080-ti-founders-edition-11gb-review/13/

       Uz zase prekrucujes realitu? Nebo doufas, ze si lidi ten neotevritelnej odkaz nedohledaji sami? To neni zdravy 🙂

      • Dali tam do článku detail toho auta, kde vypadá DLSS líp, ale třeba ta dopravní značka je s DLSS evidentně zubatější kvůli nižšímu reálnýmu rozlišení. A třeba silueta kopce na stejným snímku mi přijde přeostřená (je tam přepálená tmavá hrana, což je nerealistické), to by asi měl být artefakt toho upscalingu, umělé přiostřování tohle dělá.
       (Díval jsem se ale jenom zběžně, takže zatím jsem to moc detailně nesrovnával.)

      • olol ale vždyť jsi tu psal kilometrové slohovky o tom, že v žádném případě nejde o upscaling 😀 😀 😀
       to je slziček 😀

      • @aznoh

       Pro tvoji informaci „early work-in-progress“ je pre-alpha (tzn. vyvoj jeste nedosahl ani alpha faze – ve 2 ze 3 her. Ze v Battlefieldu je to alpha a ne pre-alpha na veci tak nejak nic nemeni, protoze jejich vyvojari taky uz uvedli, ze v dobe dema jeste nedelali optimalizace a tepr nedavno vysel clanek o tom, jak BF5 RTX zatim tuni 😉

      • Jisteze nejde o upscaling. Takze po tricate – upscaling zvysuje rozliseni prostou interpolaci. DLSS je supersampling, protoze do sceny dodava samply zalozene na znalostech te neuronove site o objektech sceny – „trains that neural network to recognize common forms and shapes of the models, textures, and terrain“, ktere pak muzes pouzit pro zvyseni rozliseni (DLSS 1x) nebo pro vylepseni stavajiciho rozliseni (DLSS 2x). Ja vim, ze ti to dela problem a strasne te to stve, ale fakt je ten, ze AMD silne zaostava 🙂

       „Compared to AMD, NVIDIA is now almost twice as power efficient, and twice as fast, at the same time!“
       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

       Co se tyce ty kuze, tak ono je to spis tak, ze ta TAA varianta je zasumnena – prave diky undersamplingu – nez ze by DLSS byla moc vyhlazena. Aspon teda ja bych autosedacku z hrosi kuze nechtel, nevim jakej vkus mas ty 😀

      • Nemáš pravdu, ať už to budeš opakovat kolikrát chceš. Je to upscaling, ne supersampling.

      • „work-in-progress build“, coz jak programatori vedi, je pre-alpha – lol lež jako věž
       Že ti není stydno tu takhle lhát, opravdu myslíš, že ti na ty pohádky někdo skočí?

      • Taky tady vidím haloing od ostření. No, jak se dá od upscalingu čekat 🙂

       Tyhle halo artefakty z přiostření jinak hodně lidem přijdou jako dobrý/vizuálně atraktivní, protože neví, jak by to mělo správně vypadat bez nich.
       Takže ač je to vlastně spíš problém, tak počítám, že to lidi často budou interpertovat jako že to „vypadá líp“.

      • „Aznohh 19.9.2018 at 16:17“
       „work-in-progress build“, coz jak programatori vedi, je pre-alpha – lol lež jako věž

       WIP build je technickej termin, dalo by se rict. A predchazi nejaky uceleny verzi, treba prave alpha verzi.

       „A nightly build/WIP build is a preview of the next official version. („Build“ refers to compiling.) Users can download and test it without needing to know how to compile the source code themselves. WIP builds are automatically generated ‚nightly‘ (once a day).“
       https://rpg.hamsterrepublic.com/ohrrpgce/What_is_a_WIP%3F

       Takze, kdyz jsme si teda konecne ujasnili, ze nevis, o cem mluvis, a ze jsi komentoval a delal zavery o vykonu raytracingu na zaklade pre-alpha a neoptimalizovanych buildu, muzeme se vratit na zacatek – kde teda podle tebe je v raytracingu ten bottleneck? 🙂

      • Já ani redaktor jsme tu nikdy o čistém upscalingu nemluvili, tak se nesnaž tu manipulovat fakta, jak je tvým zvykem. Koukám, že jsi už v nesnázích, takže začínáš tvým klasickým útokem na AMD. Jen si ulev. Já tu nikdy o 2080 řadě nenapsal nic špatného, klidně si to tu prohledej, já tu celou dobu trolluju jen vás fanatiky a mám z toho ohromnou srandu. 😀

       Můžu ti poslat pozdrav jako Crhovi https://imgur.com/a/2cHHr
       To je to, co vás fanatiky sere nejvíc, že si kupuju vždy highend NV a přesto vás zelenáče trolluju jak blbce. 😀
       Víš chlapče, zatímco ty jsi zastydlý puberťáček s nějakou ušmudlanou 1050kou, co žere každej blábol výrobce a sepisuje tu slohovky hovadin, já si zase v klidu koupím dvě 2080Ti a ten RT si přes NVLink rozběhám i ve 4K. 😀 😀
       Panicům zdar!

      • Takze kde je nejakej performance problem s raytracingem se teda nedozvime, hadam. A to ani po tom tvym vykurcovani. To se dalo cekat 🙂

       Krasnej spin s „penezma“. Skutecne sebevedomi lidi si nemusej nic dokazovat, narozdil od malejch pindouru, co si kompenzujou nedostatky velkejma autama a drahejma hrackama (oboji vetsinou na dluh). Vubec si ted kazdej nebude myslet, ze ses presne takovej druh cloveka, zamindrakovanej, bez sbevedomi .. 😀

       Bohuzel pro tebe, pokud budu hrat tvoji hru, ja mam s premiovyma produktama dlouhou tradici, protoze jsem tech enthusiast. Napriklad jsem tady na cnews.cz redaktorum ukazal, jak se dal koupit Surface Pro primo pres microsofti store a poslad do Cech, dlouho pred tim, nez to oficialne zacalo byt bezne (coz je v plne palbe cena asi tak tech dvou RTX 2080 ti). Dokonce o tom byl tady i clanek, kde uvedli muj nick. To je na rozdil od tvyho linku se dvema GTX 1050kama (protoze s MSI chladicema vypadaji vsechny karty stejne) a nejekajech vymyslenejch blabolu, jak si urcite koupis 2080Ti, nastesti overitelny 🙂 Blby co? 😀

      • Kde je performance problém s RT se neptej mě, ale vývojářů, kteří míří na 60 fps ve FHD, zatímco to pořád sníš o navýšení výkonu díky RT. 😀 Ale tak co čekat od človíčka, kterej psal, že 2080 řada bude mít frekvence 2+GHz v základu a že 2080 bude 40-50% nad 1080Ti. Lol! Rozdíl je krásných 0%, viz recenze a s tvých vysněných 50% zůstalo jen 50 litrů tvých slziček. 😀
       https://www.cnews.cz/unik-nvidia-geforce-gtx-1180-turing-referencni-pcb-virtuallink/#comment-191365

       Já se tu nikde penězma nechlubím, kdybych tě chtěl ohromit svojí finanční situací, dal bych ti sem fotku mé garáže a padl by jsi na prdel. Já se jen bráním tvému (a předtím Crhovu) nařčení z toho, že jsem AMDčkař nebo co. 😀 To, že si kupuju pouze highend NV karty je jen konstatování faktu.

       To, že ani nepoznáš co je no fotce na karty podle SLI konektorů a dvou 8 pin power vstupů jen ukazuje jaký jsi technický diletant. Není pak divu, že tu neustále píšeš takový krávoviny. 😀 😀

      • „Já se tu nikde penězma nechlubím“. Jo?
       Hned v ty samy vete:
       1) „kdybych tě chtěl ohromit svojí finanční situací, dal bych ti sem fotku mé garáže a padl by jsi na prdel.“
       2) „Víš chlapče, zatímco ty jsi zastydlý puberťáček s nějakou ušmudlanou 1050kou, co žere každej blábol výrobce a sepisuje tu slohovky hovadin, já si zase v klidu koupím dvě 2080Ti a ten RT si přes NVLink rozběhám i ve 4K.“

       Presne tak mali pindouri fungujou, presne jako ty. V realu ta garaz bude prazdna, grafiky si nekoupis a za 4×4 garsonku platis hypoteku na 40 let, ale nedokazes odolat touze se pred ostatnima obhajovat. Dokonce az tak, ze se nechlubis a chlubis v jedny a ty samy vete. To nutkani .. to musi bejt k nevydrzeni 😀 A objednat si dve grafiky z Alzy a pak je obe druhej den vratit umi kazdej 😛

       „Aznohh 19.9.2018 at 18:06“
       „Rozdíl je krásných 0%“

       RTX 2080 je samozrejme v prumeru o 9% rychlejsi, nez GTX 1080 Ti. Krasne nam ukazujes, jak moc ti to je „fuk“ a jak „nejsi“ fanda AMD 😉

       „In terms of performance, RTX 2080 exceeds the performance of GTX 1080 Ti, by 9% both at 1440p and 4K“
       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

       S DLSS je tak samozrejme RTX 2080 v klidu o 50% nad GTX 1080 Ti. Blby co?

      • Tak tím prostředním odstavcem jsi se krásně vyprofiloval jako závistivá socka. To je možná tak tvůj přístup. 😀 Ty jsi jasnej puberťáček co bydlí u rodičů a hraje v 720p na 1050tce. 😀 😀

       https://uploads.disquscdn.com/images/2632068298b2446c0326a240bac51ee8bc203f830beda276ec59b6ecab18760b.png
       https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3365-nvidia-rtx-2080-founders-edition-review-benchmarks-vs-gtx-1080-ti
       atd atd…
       Už ani to lhaní ti nejde. 😀
       Tak s upscalingem se dá jít ze 720p na 4K klidně na 500% nárůst, to máš pravdu. 😀 😀 lolol ty jsi ještě větší blb než jsem si myslel.

      • Clovece, ty dneska perlis:
       „Já se tu nikde penězma nechlubím“.
       „Tak tím prostředním odstavcem jsi se krásně vyprofiloval jako závistivá socka.“

       Zcela ocividne jsou pro tebe penize definice cloveka – typicke u lidi, kteri jich maji nedostatek 🙂

       „Už ani to lhaní ti nejde.“ Lhani? To je namereno TechPowerUpem, od W1zzarda, znameho overclockera a autora GPU-Z. Pro jistotu znovu pridam, zrejme si to prehlednul 😉

       „In terms of performance, RTX 2080 exceeds the performance of GTX 1080 Ti, by 9% both at 1440p and 4K“
       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

      • Pochop Mauditku, že čím víc tu budeš mlít o mé finanční situaci (o které víš úplný hovno), tím víc dáváš najevo, jak je pro tebe nepředstavitelné, že si někdo kupuje dvě highend karty a nedokážeš se s tím vyrovnat. 😀 Děláš ze sebe jen většího blbce…
       Ale jo, pitomých 100 míčů/měs. otočím na burze, ale nemám ani na chleba https://imgur.com/ELjZBN0 😀 😀

       Víš troubelínku, můžeš si tu psát co chceš, pochop, že já se tu u toho řechtám jako kůň, protože ty tvoje plačky co tu píšeš mě opravdu baví. 😀

       2080FE je OC verze, ta lze srovnávat opět jen s OC 1080Ti, tak jak to dělají všichni intelignentí recenzenti. Ale pořád čekáme na tu recenzi, kde bude napsáno, že je o 200% výkonnější, jak jsi tu tvrdil. 😀 😀 😀

       Ale v jednom má ten tvůj expert narozdíl od tebe pravdu: “ Under the hood, DLSS renders the scene at lower resolution (typically 50%, so for 4K that’s 2880×1620)“ – lolol Maudit a jeho „rozhodně nejde o upscaling“ 😀

      • To trva asi tak 3 vteriny doeditovat do ciziho zakladu text v searchbaru. Asi tak minutu udelat celou to stranku na zaklade existujiciho podkladu. Coz je taky typicky pro lidi, co nemaj dostatek neceho, co je podle nich dulezity – v tvym pripade penez. Takze jasna garsonka 4×4 metry 😉

       „Já se tu nikde penězma nechlubím“.
       „Ale jo, pitomých 100 míčů/měs. otočím na burze, ale nemám ani na chleba“
       😀 😀 😀

       S DLSS ve 4k je to celkem bez problemu 200% vykonu GTX 1080. https://www.cnews.cz/wp-content/uploads/2018/08/Nvidia-GeForce-RTX-2080-benchmarky-4K.jpg
       A jak je videt, vetsina recenzentu se jasne priklani k tomu, ze 4k DLSS vypada lepe, nez 4k TAA. Takze na zaklade ceho ten vysledek chces diskvalifikovat?

       Jisteze nejde o upscaling. Upscaling zvysuje rozliseni prostou interpolaci. DLSS je supersampling, protoze do sceny dodava samply zalozene na znalostech te neuronove site o objektech sceny – „trains that neural network to recognize common forms and shapes of the models, textures, and terrain“, ktere pak muzes pouzit pro zvyseni rozliseni (DLSS 1x) nebo pro vylepseni stavajiciho rozliseni (DLSS 2x).
       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

      • 😀 😀 😀 Nepřekvapils…
       Všechno je vymyšlené, předělané ve Photoshopu, karty jsou půjčené z Alzy 😀 Je mi tě líto panáčku.. dobře vím, že ti je jasné, že Aznohh nekecá a je ve vatě, ale ty jako vždy zatloukáš, zatloukáš, zatloukáš. Ty tvoje smutné slzičky úplně vidím. 😀
       btw je rozdíl chlubit se něčím a prokazovat, že se tu o mě snažíš ubrečenecky lhát

       Byl jsi mimo naprosto ve všem co jsi tu za poslední 2 týdny vyplodil: frekvence Touring nad 2GHz, výkon 80%-200% nad Pascal, DLSS nepoužívá upscaling, 2060 bude mít RT, atd atd.. vše byla naprostá kravina. 😀

       A to nemluvím o tvých mnoha lžích, jako např: „V te prezentaci Nvidia predstavila 21 her, ktere buoud RT podporovat de facto od realne dostupnosti Turingu.“ 😀
       https://www.cnews.cz/nvidia-turing-geforce-rtx-odhaleni#comment-192673

       Prostě naivní blbeček, co sežere marketingu všechno co mu předhodí. 😀 😀 😀

      • Uze jen fakt, ze se v nejaky anonymni internetovy diskuzi tak mermomoci snazis presvedcit ostatni, ze „Aznohh nekecá a je ve vatě“, i kdyz to zcela ocividne neni pravda, ukazuje, co jsi zac – zamindrakovanej clovek bez sebevedomi 🙂

       1) „frekvence Touring nad 2GHz“
       Vsechny testovane grafiky sly pres 2GHz:
       NVIDIA RTX 2080 Ti Founders Edition 2110 MHz
       ASUS RTX 2080 STRIX 2085 MHz
       MSI RTX 2080 Gaming X Trio 2115 MHz
       Palit RTX 2080 Gaming Pro 2085 MHz
       Palit RTX 2080 Super Jetstream 2040 MHz
       NVIDIA RTX 2080 Founders Edition 2100 MHz
       ASUS RTX 2080 Ti STRIX 2115 MHz
       MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio 2085 MHz
       MSI RTX 2080 Ti Duke 2115 MHz
       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Ti_Founders_Edition/36.html

       2) „výkon 80%-200% nad Pascal“
       Uplne v klidu:
       https://www.cnews.cz/wp-content/uploads/2018/08/Nvidia-GeForce-RTX-2080-benchmarky-4K.jpg

       3) „DLSS nepoužívá upscaling“
       Jisteze nejde o upscaling. Upscaling zvysuje rozliseni prostou interpolaci. DLSS je supersampling, protoze do sceny dodava samply zalozene na znalostech te neuronove site o objektech sceny – „trains that neural network to recognize common forms and shapes of the models, textures, and terrain“, ktere pak muzes pouzit pro zvyseni rozliseni (DLSS 1x) nebo pro vylepseni stavajiciho rozliseni (DLSS 2x).
       https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

       4) „2060 bude mít RT“
       Maudit 19.9.2018 at 14:54
       https://www.techpowerup.com/247657/nvidia-gtx-1060-and-gtx-1050-successors-in-2019-turing-originally-intended-for-10nm
       „The way NVIDIA designed the RTX 2070 out of the physically smaller TU106 chip instead of TU104 leads us to believe that NVIDIA could carve out the GTX 1060-series successor based on this chip, since the RTX 2070 maxes it out, and NVIDIA needs to do something with imperfect chips.“

       😀

      • Jestli myslíš že ty tvoje wall of text celý čtu, tak jsi na omylu. 😀 Jedinej kdo tu je plnej mindráčků z toho, že z Aznohha se vyklubal majitel Nvidií co navíc nemá hluboko do kapsy jsi ty. Prakticky vždycky na internetu lidi co popírají pravdu, bezzubě štěkají o photoshopech apod.. jsou zamindrákovaní jedinci, v denial fázi, kteří si nechtějí připustit, že ten druhej nekecal. 😀
       Těší mě, že tě tu vidím brečet jak malý závistivý děcko. 😀 😀 Ani nevíš kolik radosti mi to nese, protože to je podstata mého trollení na tomto fóru. 😀

       Ty další tvoje patologické lži už ignoruju. Prakticky ses tu naprosto znemožnil sám, takže není potřeba to dál pitvat. Jen k DLSS a tvému tvrzení, že v něm k žádnému upscalingu nedochází:
       „This is because, where TAA renders at your set resolution, DLSS can render faster with a lower input sample count, but then infers (upscales) the result at your set resolution“
       https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/dominic-moass/nvidia-rtx-2080-ti-founders-edition-11gb-review/3/

       Prostě patologický lhář. Rychle chytni DDho za ruku a padejte spolu k doktorovi než bude pozdě. 😀 😀

   • Hele ty budulinku a uz te treba napadlo, ze je jaksi z principu nemozne vytrenovat tu sit na nekonecne moznstvi kombinaci objektu a nahledu v generovanych scenach? Takze o cem to tu zase kvakas, ze to neni stejne. Samozrejme nikdy to neni stejne, ale ta vytrenovana sit neni a nemuze byt genialni, proto bude vzdycky zkouset napasovat aktualni scenu na neco co ma natrenovane..coz se podari nekdy lepe, verim ze v pripade NV velmi dobre, ale nikdy idealne a musi dochazet k chybam.

    • Otázka znie tak ako píše Rafan. Či tie chyby budú bežne pozorovatelné alebo nie. Okrem toho v porovnaní s TAA by mala byť DLSS lepšia aj napriek rekonštrukcie z nižšieho rozlíšenia. Ak to tak bude, tak podľa mňa pecka.

     • +1
      Upřímně, nedokážu si představit, proč bych měl DLSS zapínat na 2080Ti, ta zvládne 4K nativně, možná při zaplém raytracingu?
      Takže spíš bude pro majitele 2080 a 2070, nižší řady mají předpokládám smůlu (bez TC).

      • Podľa mňa pri zapnutom RT ho bude treba na všetkých GPU. Okrem toho je otázne či dokáže DLSS 2X zlepšiť obraz aj u toho 4K. Na to je stavané a ak to tak bude, prečo ho nepoužiť? Fakt som zvedavý na tie testy a porovnania.

      • U DLSS 2X mě bude zajímat jednak jak velký bude mít vliv na výkon a potom bude zajímavé sledovat, kolik bude 2080Ti žrát, pokud pojede naplno s RT a TC jádry vytíženými na max. 🙂 Přeci jen, je to už pořádný macek.

      • JJ. Dopad na spotrebu bude tiež zaujímavý. Už aby boli testy. Škoda, že som čítal, že sa vydanie RTX 2080 Ti posunulo o týždeň. Ale aj tak myslím, že podpora pre DLSS a RTX bude až v októbri po novej polročnej aktualizácii Windows. Otázne je aj či dovtedy bude mať podporu pre tieto technoógie nový Tomb Raider, aby to bolo kde testnúť.

      • Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider…. stejně tu hru nebudeš hrát, tak o co ti jde?

     • Pokud to bude z mensiho na vetsi rozliseni skalovat lip, nez jine metody, tak to samozrejme je pecka. Mne zajima nejvic prave DLSS pro 4k vs kvalita snimku. Prijde mi rozumne, co pise Aznoch, ze pokud 2080Ti doda dostatecne „brute force“ fps, tak je to zbytecne, zvlast ve 4k, kde je prinos AA sporny vzhledem k velikosti displaye etc. U 2080 nebo vic u 2070 to naopak muze byt hodne zajimave pro nekoho, kde ten vykon jinak chybi.

      • U samostatného DLSS to beriem tiež tak ako píšeš. Otázna je ale kombinácia DLSS a RTX. Ak budem môcť mať kvalitný obraz v 4K aj s RT a to vďaka DLSS, tak by to bola paráda. Pričom to nemusí byť z FHD ale z 2K. Aspoň u RTX 2080 Ti. Tá napríklad v BF V má dávať tých 40-50 FPS v 2K. A to by mi kľudne stačilo aj v 4K s DLSS.

      • Tak na DLSS v kombinaci s RT jsem zvedavy uz jen proto, ze RT uz ma v zakladu AI upravu vysledku z duvodu omezeneho vykonu RT jako takoveho..pokud jsem to spravne pochopil. Jestli pak aplikuji dalsi DLSS AI na tenhle vysledek..no jsem fakt zvedavy.. protoze aplikaci dvou „manipulacnich metod obrazu“, viz treba encoding na encoding, vzdy produkuje horsi vysledek.
       Ale mozna, ze prave tady to AI dokaze srovnat narozdil od kombinaci cistych matematicke ztratovych metod.

      • tombomino : upscaling jde vyzkoušet skoro v každé nové hře. Nastasvení Rendering Resolution.

       Sice nepoužívám toto, ale aktuálně hraju třeba Destiny 2 v 2k na 4k obrazovce, ale v režimu borderless windowed a hra to nějak roztahuje na celou obrazovku, je to ostřejší než FHD zobrazené na 4k. Musím vyzkoušet 4k rozlišení a snížit rendering resolution, ale očekávám podobný výsledek.

      • Ono to s tim RT nebude az tak horke. Je to novinka, navic spousta her musi fungovat i na starsich kartach a konzolich, takze ty zmeny budou ze zacatku spis minimalni. Pokud se zamyslite, na koho byste mirili vy, kdybyste byli vyrobcem her? Na par %, co pujdou po nejrychlejsich RTX, nebo na mainstream, kde je nejvice deti?
       Osobne si myslim, ze na realne a vlekoplosne pouziti RT je jeste tak generace cas.

   • No ne to neprislo nejak negativne ladene.

    Ukazka z plotom bola skor ako info o tom ako napriklad moze fungovat AI, tak som to aspon pochopil.

    Princip fungovania DLSS mi prisiel celkom OK, nechapem co je na tom clanku tak zle.

  • Škálování znamená přesně to – změna velikosti obrazu v nějaké škále – autor termín používá korektně.. Chápu ale, že by použití mohlo být matoucí nebo nečekané pro lidi bez formálního vzdělání v oblasti PC grafiky nebo bez delšího „políbení“ cizími jazyky, odkud „škála“ pochází (němčina, italština, angličtina,..)

 2. Krasny clanek, dekuji.

  Myslim, ze ted uz je snad vsem jasne, ze technologie DLSS je uplne k nicemu a ze je to krok spatnym smerem, ktery nedava zadny smysl, krome honeni trika NVidii a umelemu vyuziti Tensor Cores.

  V podstate jedinne, kde by se to hodilo, je u starych her, ktere by pres upscaling sly dobre hrat i na novych 4K monitorech, ale pro ty to take neni, nebot to hra musi podporovat.

  Tohle at si NVidia strci za klobouk!

    • Z toho čo píšeš nevieš o čo tom, čo sa s čím porovnáva a čo DLSS reálne robí. A čo je hlavné, tak ani netušíš rovnako ako my ostatní, aký bude reálny výsledok toho o čom sa bavíme. Ale hlavne, že máš jasno, aké je to zbytočné.

     • Ted se vubec roztrhl pytel s experty, vesmes znamymi jmeny, ktere presne vedi jak ta ci ona technologie funguje, jakou kvalitu resp. nekvalitu to bude mit, znaji vykon vseho mozneho i nemozneho. Skoda ze nebyli u stvoreni sveta, mohli poradit.

      • No vidis, to ti ta aura zen guru dlouho nevydrzela 🙂 Uz zase lzes o nejakem mem tvrzeni 80%. Nas stary prolhany bezznoha je zpatky, opet se strelivsi do vlastni nohy. Hlavne ze o par prispevku lzes pro zmenu jinak:

       Aznohh 23.8.2018 at 1:38 Jak 35%? Hnízdo tvrdí 50% !

       Nejen ze jsem to ne“tvrdil“ ja, ale dokonce ani Maudit 🙂

       Beznoho beznoho, kde ty nohy beres, kdyz se na kazde strance minimalne do jedne strelis 😀

      • Nahodil jsem ti udičku a ty jsi se přesně dle očekávání chytil. 😀 Hnido Hnido, dříve jsi býval lepší argumentační oponent..

       Takže cituji:
       hnizdo 23.8.2018 at 9:00
       jen mu naloz azznoho, dej mu!
       az se ukaze ze ma maudit nakonec pravdu, tak at to stoji za to!

       Spojkou „až“ jsi jasně potvrdil, že očekáváš 80% nárůst jako Maudit, že s ním souhlasíš. Jinak bys použil spojku „jestli“.

       Lžeš tu jedině ty, vidí to každý, Ostatně jako vždy..

      • 😀 😀 😀 to je uzasne, tak tohle jsem si ulozil, fantazie 😀

       Takhle ty si to fabulujes – spojkou…jsi JASNE potvrdil..ze ocekavas… az/jestli, no clovece, hotovej Cumberbatch, jeste si vyndej z huby lulku, a dodej mily Watsone 🙂

       Takovou zrudne psychopatickou pseudokonstrukci muzes skutecne vymyslet jedine ty, a jeste kdyz mas v sobe vopravdu vostrej material.

       Ale dekuji mnohokrat, konecne jsi definitivne dokazal, ze jsem ve skutecnosti neuvedl jediny s tebou prelozenych udaju – vsechno sis to vymyslel ve sve chore patologicky prolhane hlave. Definitivni dukaz o tve chorobne prolhanosti. Dekuji, dneska mas svuj den 😀

      • Chápu, že jsi na to nenašel protiargument, protože jsi se – jak tak rád říkáš – střelil do vlastní nohy. 😀 Sám jsi se usvědčil z toho, že jsi souhlasil s Mauditovým tvrzením o 80% nárůstu. Mým zcela logickým argumentem jsem tě rozebral na atomy a opět odhalil světu tvou prolhanou tvář. 😀 😀 😀

      • Urcite, to je vytlem za vsechny penize! Tvuj „zcela logicky argument“ , spojkou…jsi JASNE potvrdil..ze ocekavas… , ja nemuzu 😀

      • Víš Hnizdo, můžeš se to snažit obkecávat jak chceš, ale každý kdo klikne na ten link si udělá celkem jasnou představu o tvém lhaní. Pokud bys nevěřil tomu, že se splní těch Mauditových 80%, tak bys mě v tom příspěvku vůbec nehecoval, protože by to nedávalo smysl. 😀 Jak říkáš, dnes ti to tedy opravdu nevyšlo a ostřelil jsi si obě nohy i s koulema. 😀 😀
       Tak snad příště. 😀

      • „Pokud bys nevěřil tomu, že se splní těch Mauditových 80%, tak bys mě v tom příspěvku vůbec nehecoval“

       No ty kokso, novej screenshot 😀 Ale kdyz uz to napises takhle tak mi zacina davat smysl tvuj duvod koupe Turingu. Ty ho kupujes, k cemu jsi ses sam priznal, vlastne navzdory Huangovemu marketingu. Abys mu dokazal, ze na tebe nepusobi. Touto optikou ti tvoje argudementace (sorry Argu, to neni na tebe) muze stymovat.

      • Koukám, že když už do toho musíš zaplétat nějaké vyfabulované důvody o koupi 2080Ti, tak už asi musíš být opravdu zoufalý. 😀 😀 Screenshot si vytiskni a dej někam poblíž, jako připomínku na tento den, kdy jsi se tu tak veřejně ztrapnil. 😀

      • Tobe fakt nedochazi, ze jsi schizofrenik?

       https://cs.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie

       „Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením“

       Ber si to jako urazku, jestli ches, je mi to jedno, ale ja to tentokrat myslim vazne.

      • 😀 Naopak je to pro mě poklona. Že Hnidovi došly veškeré argumenty a zmůže se je jen na urážky mě vždy potěší ze všeho nejvíc. 😀 😀

      • hnizdo
       A Tobě fakt nedochází, že ty Tvoje lži už všichni prokoukli? U mě už radši držíš ústa co?
       Hele ale jen z toho co čtu tady tak ne já ale Ty se rád do lidí navážíš urážíš a o tom že lžeš jak když tiskne netřeba polemizovat 🙂 To je prostě fakt 🙂 Jinak stále čekám na to vlákno tak kde je? Aznohh má pravdu v tom že neustále lžeš 🙂

      • A, kochrenek nam dorazil, beznoha se topi tak honem na pomoc. Takze ja lzu a dokonce neustale? Kdepak lzu, prolhany kochrenku? Beznoha tu priznal a jeste k tomu sam dokazal ze veskara tvrzeni ktera mi vkladal do ust si vyfabuloval v zachvatu schizofrenie. Je to tu cerne na bilem a jeste si to sam podlozil linekm. Je to stokrat usvedceny fanAticky patologicky lhar a ty jakbysmet, pane mam ban kam se podivam. Myslis ze kdyz tyhle infantilni utoky budes opakovat dost dlouho, ze tomu dodas na vetsi vaze? 😀

       Zadne vyroky ktere mi tu schizofrenik beznoha vklada do ust jsem nenapsal, tady ani nikde jinde. Kdokoliv to tvrdi, je lhar.

      • Cece Hnizdo, pratelska rada…zacni uz s tim tvym demagogismem/lhanim neco delat, nebo ti jednoho dne fakt rupne v kouli..aspon si zajdi nekde na pohovor k nejakemu psychologovy..
       Odopovidat nemusis, co odpovis je stejne jasny.

      • A mame tu trombozku! beznoha, trombozka, kochrenek. FanAticka ferovka. Svata trojice. Kdo nam jeste zbyva?

      • Je opravdu smutne, ze kdysi se tu diskutovalo alespon trochu technicky. Legracni je, ze nejruznejsi Mauditi tu obvinuji ostatni, ze zacinaji nenavistne prispevky ohledne Nvidie, ale vetsinou jsou to oni, kteri zacnou vypisovat fanaticke nesmysly, na coz pak zbytek reaguje.
       Uz me to take docela nebavi cist, lhare Hnizda a demagoga Maudita. Jeste tu mame crhejta, ale to je alespon zabavny klaun.

      • Ano, díky za potvrzení. Tímto jsi se tu navždy definitivně znemožnil. Upřímně, nevím co je horší – jestli to, že žereš bez jakéhokoliv zapojení mozku marketing výrobce a ani nečekáš na nezávislé recenze, nebo to, že formu upscalingu považuješ za rovnoprávnou renderování v nativním 4K rozlišení, přičemž kvalitativní porovnání zatím nikdo neviděl.

       Jsi přímo exemplární příklad toho, jak to dopadá, když se někdo stane fanatikem, vypojí mozek a stane se ovcí. Gratuluji.
       V tom případě to má AMD jednoduché, stačí na Navi udělat upscaling ze 720p na 8K a ovce Maudit jí to sežere i s navijákem a bude tvrdit, že Navi je 10x výkonnější než Veka.

       #stopfanatismu
       https://cs.wikipedia.org/wiki/Fanatismus

      • Od kdy ty cekas na recenze? O vykonu raytracingu uz mas davno jasno, o vykonu grafik v klasicke rasterizaci taky. Ty ocividnre zadny recenze nepotrebujes, tak proc ostatni?

       Jinak co se tyce vysledku predkladanych Nvidii (nebo kteroukoliv jinou spolecnosti o jejich vlastnich produktech) – ty se nikdy nebudou rozchazet s realitou o vic nej male jednotky procent, pokud ta firma neni vylozene silena (jako AMD treba). Jde o klasickou situaci, kdy by si typek s malym pindikem jako ty nabalil babu s tim, ze je velkej jak Danny D a prived si ji domu. Jenze ten smich, kdyz jdou kalhoty dolu, by te polozil. Stejne tak Nvidia si nemuze dovolit nechat se vysmat, kdyz jdou dolu ty jeji „kalhoty“ 😉 Jeji tvrzeni, i s marketingovou omackou, nemuzou byt nikdy moc daleko od pravdy. Konec koncu i pidi detail, ktery chybi, muze vest v USA k zalovatelnosti (viz GTX 970).

      • hnizdo
       🙂 zabavne ses zabavny 🙂 No az se nauis cist tak ja psal ze lzes jak kdyz tiskne neb sem narazel na tvy lzi ze muzes dolozit dlouhe vlakjno o tom jak sem vsude zabanovany a sproste urazim dlasi diskutujici a pod 🙂
       Inu stale cekam na to vlakno 😉 A ano lezes neustale 🙂
       Jinak cekam na ofiko testy a mezitim si vypnuji cas trolemin trolu jako jsi treba Ty 🙂
       Alias hnizdo = kral sedmilhar 🙂 Cili lze 7 dni v tydnu 😀

      • Díky Maudite, teď už alespoň víme, odkud pramení ta tvá psychologická porucha. To mě mrzí, že k tobě příroda nebyla štědrá. 😀

       Takže zatímco Maudit stále sní svůj sen o tom, že raytracing bude hry zrychlovat, vývojáři náš informují o tom, že se jim snad po snížení RT detailů podaří zamířit na 60 fps ve FHD. 😀 Toto je pánové vrcholná komedie v podání hlavního klauna Maudita. 😀 😀 Moc se bavím…

      • Co to s tebou je, ze porad opakujes cizi vtipy, jako by byly tvoje? Trosku originality 😉

       A raytracing 60 fps ve Full HD na RTX 2070 (potencialne 2060), znamena dost mozna 60 fps ve 2k na RTX 2080 a 60 fps ve 4k na RTX 2080 Ti. Proc ne, to zni dobre.

      • „A raytracing 60 fps ve Full HD na RTX 2070 (potencialne 2060)“ – nech už to vymýšlení si… chytni se s DDemagogem za ruce a utíkejte to patologické lhářství vyléčit někam do sanatoria.

      • Takže sis vyfabuloval RT na 2060 a ještě RT hry na ní v 60 fps. Taková dvojitá fabulace bláznivého fanatika. 😀
       A přitom stačilo umět mluvit anglicky 😀 “ „We’ll start with the ray-tracing cards. We have the 2080 Ti, the 2080 and the 2070 overall coming to market.“

      • A jak jako „we’ll start with RTX cards“ podle tebe znamena, ze nebude 2060 RTX? Klidne muze byt. Vydaji 2080Ti, 2080, 2070, 2060 a pak uz jen GTX 2050ti, 2050, 2030, … porad by krasne zacali RTX kartami 😀

      • To by tu větu opravdu neřekla takto. Až jednou budeš dospělej a budeš umět anglicky, tak to možná pochopíš. 😀

      • A jak by tu vetu teda rekla? 😀 Btw, Jan Olsan by ti klidne mohl rict, od kud prevazne postuju. Ale to by ses zavisti asi propad 😀

       RTX 2060 (nebo RTX 2060 Ti) klidne muze prijit. Nebo taky ne. Ale ja nic nefabuluju. Ten text je z TechPowerUpu 😉

      • No a já mám text od Nvidie. Hádej co je víc chytráčku? Ano, mě, kterej jsem žil většinu života v zahraničí určitě ohromíš. 😀

 3. “ Ovšem teoreticky by mělo být možná natrénovat nějakou generickou síť, která by byla méně kvalitní, ale univerzální. Je možné, že něco takového Nvidia oznámí později po dalším ladění.“

  tomuhle osobně nevěřím, protože pak by ten ýsledný obraz mol obsahovat spoustu artefaktů. Bez podpory ve hře a konkrétnímu natrénovaní samplů ze hry to IMHO nepůjde.

 4. Vďaka za článok. Ja by som ho ešte doplnil o informáciu, že sa DLSS trénuje na v podstate rekonštrukciu obrázkov s 64 násobným supersamplingom. Vyrenderovanie obrázkov s takým vysokým supersamplingom nie je dnes možné v reálnom čase a k tomu by práve malo DLSS prispieť. Toto potom využíva DLSS na upscale z nižšieho rozlíšenia do natívneho a DLSS 2X na vylepšenie obrázku z natívneho rozlíšenia tak, aby bol čo najvernejší práve tomu 64xSS, ktorý sa inak nedá získať v reálnom čase.

  • Tak z tohoto, co ste napisal, je zrejme, preco sa niektori diskuteri s autorom nezhodnu v tom, ci ide skor o vylepsenie (nadvzornkovanie) alebo degradaciu (upscaling) obrazu oproti originalnemu rozliseniu. Bude to silno zavisiet od toho, ci ta neuronova siet dokaze svoj trening na vysoko nadvzorkovanych obrazoch vo vysokom rozliseni pretavit do lepsej kvality oproti napriek nizsiemu vstupnemu rozliseniu. Moj odhad je ze nedokaze (teda priklanam sa na stranu autora), ale mozne je cokolvek. uvidime v stredu.

   • Na druhej strane si viem predstavit, ze DLSS moze priniest pre niektore casti obrazu aj vyelpsenie detailov oproti nativnemu renderingu v plnom rozliseni. Analogiou moze byt situacia, ked malilar ma ako predlohu rozmazanu fotografiu miesta, ktore dobre a detailne pozna. Z tejto predlohy dokaze namalovat vylepsenu detailnejsiu verziu, kde prida aj take detaily, ktore rozmazana fotografia nenesie. To je analogia treningu DLSS na scenach v supervysokom rozliseni napr. 32K (resp. 4K so 64 vzorkami na pixel). Ked trenig dobre nauci neuronovu siet detaily scen z kazdeho relevantneho uhlu, tak niekde skutocne moze dat lepsi vysledok.
    Niektore fragemty sceny DLSS zrekostruuje objektivne lepsie, ine fragmenty budu subjektivne, no a urcite tam budu aj casti sceny s chybami. Otazka teda bude, ktore casti prevazia a v akom pomere. Ze to bude ale prinosna technologia, o tom myslim nie je pochybnost uz teraz.

    • Ja to beriem tak, že pri základnom DLSS určite nedostaneme lepší obraz ako v natívnom rozlíšení s antialiasingom ako je MSAA alebo SSAA. Oproti TAA, FXAA a im podobným to ale môže byť lepšie. V tomto som celkom optimista.
     Pri DLSS 2X je už otázne či a nakoľko dokáže zlepšiť obraz z natívneho rozlíšenia. Podľa NV sú obrázky zo 4K po rekonštrukcii takmer nerozoznalteľné od toho istého ale so 64 násobným supersamplingom. V takom prípade by to bola pecka. Potom to už bude iba o tom, aký to bude mať dopad na výkon.

     • Pecka by to byla, ale take je to treba nekde zobrazovat. Situace na poli 4k monitoru neni nejak kvetnata, tedy alespon dle meho nazoru. Ten kdo si koupi 2080Ti asi nebude resit treba 40k za monitor, ale pro nekoho jineho uz too muze byt stopka a pak zustane u (nebo prejde na) GTX 10 radu. Take jak jsem zminoval – obsah. Pro spoustu lidi to nebude varianta, kde je vykon umerny cene – prorovnal bych to k dnesnimu VR – ten obraz je stale dost strasny a jeste dlouho bude, protoze zatim nejsou dostatecne panely. Ano, souvisi to i s vykonem GPU, ale dnes ve vetsine oobsahu pro VR neni rozdil mezi 1070 a 1080, natoz 1080Ti (a toto trva od dob vydani 10 rady).

      • Pozerám sa na to podobne. Čo sa týka VR, tak rozdiel vo výkone GPU je poznatelný aj na dnešných headsetoch. Citelne lepší obraz sa dá dosiahnuť supersamplingom a to aspoň dvojnásobným. A tam už je poznať či máte GTX 1070 alebo GTX 1080. Kvalita obrazu sa zlepší s novou generáciou VR headsetov. Tým nemyslím nové HTC Vive, ale niečo ako Pimax, ktorý ide predávať headsety s 2K a 4K rozlíšením na oko. Tento rok idú ich headsety medzi tých, čo ich podporili na kickstartery a budúci by sa mali normálne predávať v obchodoch. Ide o došť slučné zlepšenie, pretože okrem rozlíšenia sa zvýši al FOV a to dosť podstatne.

      • mareknr 18.9.2018 at 18:08
       Tak to je fakt, na Pimax jsem zapomnel. Otazka je, jestli jsou ty panely skutecne takove, jak je prezentuji. Jinak ja jsem zkousel jen WMR a vetsina obsahu je stejne takova „decka“ grafika… Nicmene desitkova rada uz ma naslednika a neda se uplne rici, ze panely by byly brzdeny vykonem karet. Nebo se minimalne nikam moc nespecha. Co se monitoru tyka, tak to byla pocas cele Nvidia 10 rady take tragedie.

 5. Pěkný článek, sám jsem na DLSS zvědav. Proti té technologii absolutně nic nemám a těším se na přímé kvalitativní srovnání s nativním rozlišením.

  Jen se pěkně v posledním měsíci ukázalo kdo je fanatik a kdo ne. Je tu spoustu lidí, co jsou fans Nvidie, ale berou to s chladnou hlavou a hlavně selským rozumem. A pak tu jsou fanatici, co „žerou“ vše co jim marketing výrobce předhodí a berou to jako hotovou věc (u AMD se děje to stejné). Těmhle fanatikům nepřišlo vůbec divný, že s DLSS běží hra o poznání rychleji (nezapomenu jak naivní Komplík tu všechny přesvědčoval o tom, že s DLSS hra poběží rychleji a při vyšší kvalitě zároveň 😀 😀 ) nebo třeba tvrdili, že raytracing odlehčí CUDA jádrům a zvedne ve hrách výkon. 😀

  https://www.cnews.cz/nvidia-turing-geforce-rtx-odhaleni#comment-192569

    • Stupiditu?

     komplik 21.8.2018 at 7:37
     Tak dnes o vsechny narocne efekty se staraji cuda cores, nove to budou delat rt a tensor cores a cuda se ulehci. Nejnarocnejsi vveci jsou dnes svetla a stiny, to obstara raytracing. Vykon se tak zvedne jinou alokaci zateze. Nicmene i slusny posun rasterizacniho vykonuntam je. Viz demonze zacatku. 4k 60fps caple vsyncem, ktere na 1080ti bezi neco pres 30

     Odpověď hnizdo 21.8.2018 at 9:51
     presne tak, navic s kvalitou, na kterou se ciste rasterizacni rendering nikdy nezmuse.

     S tim co napsal komplik ze plne ztotoznuji, a za tim co jsem pridal ja si plne stojim. Nebaziruju na tom ze komplik nazyva SM jednotky cuda cores, coz neni to same.

     • Stačí i jen první věta, abych tě znemožnil. 😀
      Takže nově budou VŠECHNY náročné efekty dělat RT a tensor cores?? To víš určitě? 😀 😀 Jo, já zapomněl, že vlastně s Mauditem chodíte s Huangem na pívo. 😀
      navíc:
      „Nicmene i slusny posun rasterizacniho vykonuntam je. Viz demonze zacatku. 4k 60fps caple vsyncem, ktere na 1080ti bezi neco pres 30“ – v případě 2080 šlo o DLSS za pomocí TC, takže míchat to dohromady s nárůstem rasterizačního výkonu je nesmysl. To jste se jen fanatikové nechali napálit marketingem. 😀

      • Mne taky staci jedna veta, abych te znemoznil: Nejnarocnejsi veci jsou dnes svetla a stiny, to obstara raytracing.

       Co se tyce DLSS, to sis tam nacpal sam, o tom nikdo nemluvil

      • Ehm, a muzu se zeptat, pane zcela logicky argudemente, v jakem rozporu je pouziti DLSS v libovolnem enginu a tvrzeni, ze AO+shadows pocitane pres RT nebudou muset byt pocitana pres SM jednotky, cimz se tyto uvolni k jine praci?
       Jen jestli ty si zase nefabulujes neco co v prispevku neni 🙂

      • Hnido, pochopení psaného textu byl vždy tvůj velký problém. Zkus si to přečíst celé znovu a možná to pochopíš a nebudeš míchat jabka s hruškama.

      • No ja mam prave pocit ze z toho marmeladu delas sam. takze jeste jednou.
       Shodneme se na tom, ze ze AO+shadows pocitane pres RT nebudou muset byt pocitana pres SM jednotky, cimz se tyto uvolni k jine praci?

      • hnizdo> Neviem či sa vôbec na niečom ohľadne RT môžete zhodnúť na základe veľmi obmedzených informácií čo je dostupných (bez ohľadu na to, že vy dvaja sa nezhodnete nikdy).

       NV síce tvrdí, že použitie RT jadier uľahčí SM, ale porovnáva situácie raytracing na SM (SW emulácia) vs raytracing na RT jadrách. Ono to zrejme nebude tak, že ak je GI+shadows riešené cez RT jadrá, že by zvyšok SM už nebol potrebný na produkciu výsledku. RT jadrá akcelerujú len nejakú špecifickú funkciu. Či je zapojenie zvyšku SM nižšie ako pri RASTERIZAČNÝCH technikách môžeme len hádať. Možno je, možno nie je, možno to závisí od implementácie atď.

       No a či sa reálne zvýšia fps tiež bude závisieť od toho, či sa RT jadrá nestanú bottleneckom.
       Plus, je tu otázka vizuálu RT vs rasterizácia, pretože vždy môžeš ísť s kvalitou nižšie aby si dvihol fps.

      • Ono je v podstate jedno, co delaji jaka jadra a vypocetni jednotky. Dulezite je, o kolik stoupne vykon ve hrach. Dle tech davno zminenych marketingovych grafu je to nekde kolem 50%, ale netreba zapominat, ze jde o marketingove a dobre vybrane materialy. Takze pokud bude celkovy prumerny narust vykonu nekde kolem 40% oproti predchozi generaci, tak to bude OK. Pokud se podari dosahnout s DLSS srovnatelnou (prijatelnou) kvalitu ve 4k oproti nativnimu 4k pri napr. dvojnasobnych FPS, tak to bude pecka, protoze bude proste mozne to, co doted nebylo a o to tu jde, ne? …pak uz je jen otazkou cena, to uz si kazdy rozmysli, jestli mu to za upgrade stoji, nebo ne.

      • Ty dvojnasobne FPS jsem mysel GTX 1080 v nativnim 4k oproti 2080 s DLSS na 4k.

 6. 4K rozliseni je tak jemne, ze AA uz neni potreba zadny. Cili cim vyssi rozliseni obrazu tim jsou jednotlive body mensi, obrazek je vykreslen jemneji a proto uz antialiasing nepotrebujeme, hrany vzorku jsou uz dostatecne jemne a neni potreba je „rozostrovat“ antialiasingem.

  Z toho plyne, ze Maudit a spol. vubec nemaji paru o cem pisi a DLSS nam opravdu prinasi pouze vyssi vykon na ukor kvality obrazu. O to opravdu nikdo z normalnich lidi nestoji.

  • „4K rozliseni je tak jemne, ze AA uz neni potreba zadny. Cili cim vyssi rozliseni obrazu tim jsou jednotlive body mensi, obrazek je vykreslen jemneji a proto uz antialiasing nepotrebujeme, hrany vzorku jsou uz dostatecne jemne a neni potreba je „rozostrovat“ antialiasingem.“

   Aha. Takže bez ohľadu na velkosť obrazovej plochy sú vždy pixely s vyššším rozlíšením menšie? Sú snáď rovnako veľké pri 4K na 27“, 32“ monitore či 55“ TV? Asi nie, že? Každý musí vedieť či aliasing v obraze u seba vníma alebo nie. Podľa toho čo má doma. Vôbec to nie je tak, že keď mám 4K som za vodou. Ja na AA napríklad citlivý nie som a na 27“ 4K monitore ho moc neriešim, ale sú ludia, ktorí ho vnímajú aj tam. Takže celý ten tvoj predpoklad je len tvoje osobné videnie. Nie všeobecné. Veď si toho Turinga aj tak kupovať nejdeš, tak načo vedieš túto vojnu? Ludia si vyberú aj tak podľa seba.
   A tiež to záleží aj od hry. Niekde AA zapnem aj napriek jemnému rozlíšeniu, pretože to obraz zlepší. Niekde inde tú potrebu zasa nemám.

   “ DLSS nam opravdu prinasi pouze vyssi vykon na ukor kvality obrazu“

   Čo stále nechápeš na tom, že sa nebavíme o originále, ale originále s TAA? Že ak už chceš použiť TAA a máš k dispozícii DLSS, tak by malo byť lepšie to DLSS? To znamená, že v tomto prípade by mal byť aj výkon a aj výsledok lepší. Tak načo táto demagógia. Fakt si to radšej nechaj na testy.

   • Ja zadnou valku nevedu, jenom mi technologie DLSS prijde jako zbytecny krok zpet.
    S RT si myslim, ze mela NVidia prijit tak nejdriv o dva roky pozdeji.
    Proste celkove se mi zda, ze to nezvladli, za to ja opravdu nemuzu, musi NVidie proste zabrat, aby to na 7nm generaci bylo lepsi. Ja jim naopak verim, ze zaberou a pristi generace bude uz skutecne lepsi.

    • Ako to môže byť krok späť ak má podávať lepšie výsledky ako aktuálne metódy v podobe TAA?
     Čo sa týka príchodu RT teraz, tak je to určite lepšie ako za dva roky. Pretože teraz sa bude dopĺňať podpora RT do herných engine-ov a pripraví sa základ do budúcna s ktorým sa budú učiť vývojári pracovať. Nie až o X rokov.

    • Tak to si nemyslim. Je dobre, ze Nvidia prisla s RTX, protoze jedine tak, ze to relasuji se ten vyvoj skutecne posune dal „a nekdo to zacne ve svych produktech vyuzivat“. DLSS take rozhodne spatne neni, pokud pri mirne horsi / stejne / mirne lepsi kvalite bude vice FPS a mozna pujde i spotreba dolu (specializovany HW je uspornejsi) – ovsem tady jeste zalezi na tom, jestli nebude fungovat spise jako „pridavna“ spotreba, viz napr. vyuziti AVX-512 u intelu.

  • „4K rozliseni je tak jemne, ze AA uz neni potreba zadny.“

   Tak to je kolosálna blbosť. Po prvé, vplyv na aliasing mí PPI, nie rozlíšenie. A po druhé, vysoké rozlíšenie neodstraňuje všetky typy aliasingu, len zmierňuje ich dopad. Shimmering sa prejavuje aj na mojom 24″ 1080p monitore pri použití 4k downsamplingu.

   • Skutecne nelze rict, ze pri 4k neni zadny AA potreba. Nicmene pri vysokem ppi vsechny standardni rozmazaci AA (SMAA, TXAA,….) daleko vice skodi nez pomahaji. Pouzitelny zustava jen HQ MSAA a supersampling. Cena je ovsem tak vysoka, a prinos tak maly, ze to skoro nema smysl. Uvidime co DLSSx2.

 7. Uvedomte si laskave, ze na muj 32″ monitor mi 9 lidi z 10 reklo, ze je to moc velke a ze ztraci prehled na obrazovce. Vetsina lidi vam nad 27″ nepujde a znam i extremy, kteri se nechteji hnout nad 24″. Na tehlech plochach pri 4K vubec zadny antialiasing netreba a tudiz je DLSS uplne zbytecne.

  Opet teda teoreticky technologie tak maximalne pro hardcore fanousky NVidie na jejich 65″ G-Sync monitoru az se jim konecne jednou podari ho vyrobit. Jenze nutnou podminkou je, aby se na ten kolos divali z metru, protoze z vetsi dalky ty body stejne oko nedokaze rozlisit. 😀

  • Ty si uvedom, že drvivá väčšina ludí má stále monitory s FHD rozlíšením, kde aj pri 24“ antialiasing potrebuje3. Je ti jasné, že si práve vyhlásil, že vlastne žiadne AA dnes nepotrebujeme a sú zbytočné? Neznie ti to divne?

   • AA prislo s nejakym ucelem a ten pomalu a jiste mizi v historii, ted jeste ne, ale jednou zmizi. DLSS prezentovane jako super cool novinka zmizi v historii o to drive. Nedava to smysl, NVidie zase vymyslela neco co mela vymyset pred 10 lety.

    Vsimni si ten rozpor. S DLSS prisli s krizkem po funuse a s RT uplne predbehli dobu. Proste kdyz se nedari ….

    • Je ti jasné, že DLSS nebolo doteraz možné? Pred 10 rokmi jednak nebol taký výskum v Machine či Deep learningu bežný a už vôbec nie bežne dostupný v praxy. A výkon na to nebol tiež. Fakt si počkaj na tie testy. Bez toho by som takto kategorické súdy nerobil. Možno o mesiac budeš môcť tvrdiť to isté a budeš mať pravdu. Teraz je to len taká násilná kritika Turinga. 🙂

    • Myslite si, ze leader na trhu s GPU vydava tyto technologicke novinky, protoze se mu nedari? 😉 Mozna jste si nevsimnul, ze Huang nikdy nenosi osoupane bundy a o spropitnem, co dava za kavu se vam ani nesni 😉 Nemusite mit strach, Hung bude s RTX jeste bohatejsim muzem nez byl doposud a nebude to kvuli tomu, ze v Nvidii nevi, co delaji 😉

 8. Nejvtipnější je stejně tento Mauditův post:
  „Ano, DLSS neni upscaling. A ze V TOM SAMEM POSTU pisu, co to presne DLSS je a ze se da pouzit jak pro upscaling, tak pro supersampling, to ti unika?“
  https://www.cnews.cz/nvidia-gpu-turing-geforce-rtx-architektura-nove-technologie-ray-tracing#comment-194771

  Lol! Schizofrenie jako vyšitá. Úplně vidím jak se chudák Maudit pere se zjištěním, že ty DLSS grafy Nvidie, jsou dosaženy přes upscaling. Přitom jak nás tu kilometrovými slohovkami přesvědčoval, že rozhodně o upscaling nejde a že jsme všichni úplně blbí. 😀 😀 😀

 9. 1.věta: „DLSS 2X v tomto režimu funguje jako postprocessing a jde tedy o podobný typ antialiasingu jako je FXAA, ovšem implementován je jako neuronová síť běžící na tensor cores. Kvalita by ale mohla být vyšší než s FXAA, protože filtr je vytrénovaný přímo pro danou hru.“
  2.obrázek
  3.věta č.2: „Tudíž by tato metoda vykreslování měla být rychlejší, než pokud by se na stejném rozlišení aplikoval nějaký kvalitnější antialiasing na bázi reálného supersamplingu. V tomto ohledu tedy o určitém zrychlení hovořit lze, ale opět asi za cenu ztráty kvality.“

  Závěr: {něco jako antialiasing} běží na tensor core tím ulehčuje grafice, a tím by snímková frekvence měla být VYŠŠÍ a kvalita také VYŠŠÍ, ale podle druhé věty vlastně snímková frekvence tedy může být vyšší, ale kvalita horší?

  Další věcí je, že to DLSS má pracovat s objekty ve scéně a tedy ví co je to za předmět a jak má vypadat. Proto ukazoval ten poškozený rotačák, který UI narovnala, protože o něm věděla, že to je rotačák. Protože podle mě mylně zde prezentujete, že pracuje s celou scénou jako s výsledným 2D obrázkem a to je podle mě pitomost. Podle mě se tato vrstva pracuje s tím filtrem vzdálených objektů a úpravuje hlavně vzdálené objekty, které se zmenší a zjednodušší aby grafika nebyla tolik vytížená a on ví co to je za objekty a podle toho je vykreslí líp, protože ví jak má ta kostka vypadat ve vyšším rozlišení i když je daleko od vás. Proto pracuje i s předchozími snímky a výsledky aby nepočítal pořád dokola to samé. Proto tam je takový nárůst rychlosti.

  • Ta neuronová síť „nenarovnala rotačák, protože mu rozuměla“. Co vidíš, je prostě efekt toho, že DLSS pracuje jako spatial filtr, jen s jedním obrázkem. Protože nefunguje temporálně (s více snímky), nemůže ani rozmazat pohyb (to je temporální artefakt). Spatial filter taky dokáže udělat blur (rozmazání jemné textury by mělo nastávat s tím výchozím DLSS), ale ne tohohle druhu.

   Naopak ale na statické scéně by měl v kvalitě obrazu vyhrát temporální filtr.

     • Proc by v „GPU architecture“ whitepaperu, ktery je o hardwaru, mely byt detaily o konkretni neuronove siti (coz je software)? Huang to tam jasne rika: „We want the network to remember part of the past“. Co vic jeste chces? Huanga na telefonu? To uz je vazne trapny 🙂

      „Jan Olšan 17.9.2018 at 15:13
      Ta neuronová síť „nenarovnala rotačák, protože mu rozuměla“. Co vidíš, je prostě efekt toho, že DLSS pracuje jako spatial filtr, jen s jedním obrázkem.“

      „For each DLSS game, NVIDIA receives early builds from game developers, and trains that neural network to recognize common forms and shapes of the models, textures, and terrain“
      https://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_RTX_2080_Founders_Edition/38.html

      • Když se v tom DLSS probírá, jak funguje DLSS, tak se tamprobírá, jak funguje DLSS, Sherlocku.

      • Tak jinak – je v tom whitepaperu neco, co vyvraci Huangovo tvrzeni, ze to je temporal dnn? A jeste hur pro tebe, je v tom whitepaperu neco, na cem zakladas tu tvoji smyslenku, ze:

       „Jan Olšan 17.9.2018 at 15:13“
       „DLSS nefunguje temporálně (s více snímky)“

       ??? Kde jsi na to prisel? Vis vic, nez celej zbytek sveta a samotnej sef Nvidie? Nebo je ten tvuj clanek snuzka nesmyslu, protoze absolutne netusis, jak DLSS funguje?

      • Redakce má můj obdiv, že vydrží neustále napadání a neúctu tohodle pošuka.

      • Hele bez si ve Photoshopu poeditovat cryptopenezenku. V poslednim editu sis tam pridal malo 🙂

      • Jak jsem psal… puberťáček. Teď ti to nenechá spát jak ten zlej Aznohh co měl být zlým AMD fanem, hraje na Nvidii a ještě je ten hajzl ve vatě. Potěšil jsi měl. 😀 😀

 10. Znamená to, že pro funkci tohoto algoritmu bude nutné připojení k internetu? Nebo se ty naučené vzorky pro konkrétní hry budou aktualizovat spolu s ovladači? Jaký objem dat to pak bude představovat?

  • Bude sa to inštalovať s ovládačmi. Prípadne to stiahne GFE keď zaregistruje GPU s podporou Tensro Cores. Profily k hrám by mali zaberať pár MB. Len neviem či ku každej hre alebo aktuálne ako celok za tie najbližšie podporované.

 11. Zdravím redakci, opravdu je tak neřešitelný problém upravit diskuze pod článkama. Narážím na to, že při větším množstvím příspěvků tady nastává naprostý zmatek, kdy neexistuje způsob jak odhalit na koho daný příspěvek reaguje, protože na kořenový komentář jsou jen co koukám pět podpříspěvků a pak se již řadí vše na stejnou úroveň.